Koffie zetten met een windmolen, kan dat?

In bovenstaande video zie je of en hoe je koffie kan zetten met een windmolen.

Huib neemt de proef op de som in de video en gaat de Noordzee op met de windexpert van Shell om het windpark NoordzeeWind van dichtbij te bekijken. Shell is al meer dan 10 jaar voor 50% eigenaar van dit eerste Nederlandse offshore windpark. Door gebruik te maken van de ervaring met olie- en gasplatforms in de Noordzee, is het ontwerp van dit windpark bestand gemaakt tegen de omstandigheden op de Noordzee.

Shell gaat – samen met Eneco, Mitsubishi/DGE en Van Oord, met MHI Vestas als ‘preferred’ leverancier – nu nog een stap verder. Samen gaan deze bedrijven de Nederlandse offshore windparken Borssele III & IV bouwen en exploiteren. Er worden 78 windturbines neergezet die voldoende elektriciteit genereren voor zo’n 825.000 huishoudens. Shell investeert in offshore windenergie, omdat er grote kansen liggen op de Noordzee. Het water is namelijk relatief ondiep en er is veel wind. Bovendien heeft Nederland een grote offshore-industrie. Schaalvergroting kan bijdragen aan de ontwikkeling van een zelfstandig economisch cluster met duurzame werkgelegenheid en exportkansen.

Hoe douchen we in de toekomst?

In deze video gaat Huib op onderzoek uit wat douchen in Rotterdam nou zo bijzonder maakt. Dit blijkt met het verwarmen van het water te maken te hebben. In 2018 worden namelijk 16.000 huishoudens in Rotterdam voorzien van warmte door de restwarmte afkomstig uit de raffinaderij van Shell Pernis. Een cv-ketel is dan niet meer nodig.  

Shell, Warmtebedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam gaan restwarmte, die vrijkomt bij de raffinaderij van Shell Pernis, leveren aan de regio Rotterdam. Shell investeert in de installaties die het mogelijk maken de restwarmte uit de raffinaderij gecontroleerd af te voeren. Havenbedrijf Rotterdam zorgt voor de koppeling tussen de raffinaderij en het warmtenet. Het Warmtebedrijf Rotterdam zorgt dat de warmte bij de huishoudens in Rotterdam terecht komt.

Dit project laat zien hoe belangrijk samenwerking is voor een succesvolle energietransitie. De energietransitie gaat niet alleen over windmolens en zonnepanelen, maar ook over het slimmer gebruik maken van bestaande energie. Een ‘afvalproduct’ van de raffinaderij in Pernis is zo thuis nog heel goed te gebruiken. Op jaarbasis kan dit de CO2-uitstoot door huishoudens met zo’n 35.000 ton reduceren, aangezien 16.000 huishoudens hun cv-ketel niet meer hoeven te gebruiken.

Energietransitie in actie

De energietransitie

De grote uitdaging de komende decennia is minder CO2 uit te stoten en tegelijkertijd aan de wereldwijd toenemende vraag naar energie te voldoen.

Zie ook

Shell Recharge

Welkom bij Shell Recharge, Shell's nieuwe oplaadservice voor elektrische voertuigen. Ontdek alles wat er te weten is over Shell Recharge; waar u de dichtstbijzijnde Shell Recharge locatie kan vinden, hoeveel snelladers er gaan komen en hoe u kunt betalen.

Bunkerschip verzet bakens

De scheepvaart moet een stuk schoner worden. Met een overstap naar LNG als brandstof is dat doel te bereiken.  

Zie meer #makethefuture

Make the future

We believe the answers to tomorrow’s energy challenges lie in the power of people’s ingenuity, and that together we can #makethefuture today.

Empowering a community through footsteps

In the heart of Morro da Mineira, a favela in Rio de Janeiro, we took a rundown football pitch and powered it with kinetic and solar energy to demonstrate our belief that a mix of innovative ideas can change the way we power communities. It’s time to see if it worked.