Ook de roetfilters van deze Euro VI bussen worden door de schonere verbranding van Shell GTL Fuel minder belast waardoor het regeneratie proces van het roetfilter veel minder vaak plaatsvindt. Zo besparen we energie, verhogen we de inzetbaarheid van de bussen en dus verlagen we de operationele kosten”, aldus Han van der Wal.

Han van der Wal, U-OV

Yellow bus

EEN ONVERWACHTE BRANDSTOFBESPARING EN GELUIDSREDUCTIE

“Na een paar maanden monitoring van het brandstof verbruik zagen we bij de regionale Euro V bussen een onverwachte daling van het brandstofverbruik van ruim een half procent. Ook de meest moderne Euro VI stadsbussen (in verschillende lengtes van 12, 18 en 24 meter) schakelden op U-OV’s eigen initiatief na enige tijd over op GTL. Hier bleek - met ca. 1,5 procent – de door ons gemeten brandstofbesparing zelfs hoger te liggen dan bij de Euro V bussen.

Na recent uitgevoerde metingen is tevens naar voren gekomen dat de motoren van de gehele vloot ook minder geluid produceren (1 tot 3 dB(A)), wat een extra voordeel oplevert voor de inwoners van de gemeente Utrecht.

“Shell GTL Fuel is enigszins duurder dan conventionele diesel, maar dit wordt door de voordelen die GTL met zich meebrengt in grote mate gecompenseerd”, besluit Van der Wal.

Roel Wachelder, DB Schenker Rail Nederland

Roel Wachelder, DB Schenker Rail Nederland

"De meetresultaten (die wij intern hebben uitgevoerd) liegen er niet om: in een moderne motor is een roetreductie gemeten tot wel 60% en in oudere motoren een reductie tot zelf 95%!"

"Het gebruik van Shell GTL Fuel levert ons een behoorlijke kostenreductie op: wij gebruiken geen roetfilters meer en wij hebben dus geen operationele verstoringen meer door roetfilter-regeneratie. Ook hebben wij minder onderhoudsintervallen."

Peter Witvliet, hoofd Roteb

Peter Witvliet, hoofd Roteb

"Het grote voordeel van Shell GTL Fuel is dat deze brandstof direct toepasbaar is in onze voertuigen!"

"Binnen aangegeven milieuzones in de binnenstad van Rotterdam morgen uitsluitend schonere voertuigen rijden. Het gebruik van Shell GTL Fuel draagt daar in positieve zin aan bij door een schonere uitstoot."

"Dankzij het gebruik van Shell GTL Fuel is de uitstoot beduidend lager dan bij het gebruik van conventionele diesel. Ons personeel en voorbijgangers worden daardoor minder blootgesteld aan rook en schadelijke emissies."

“ Met Shell GTL Fuel ervaarden we dat het geluidsniveau van de motor lager is - met dezelfde motorprestaties zowel bij stationair gebruik als met verhoogd toerental.”

John Veerman, Directeur Van Keulen

John Veerman, Directeur Van Keulen

"Door het gebruik van Shell GTL Fuel worden onze chauffeurs en andere mensen die rond het voertuig lopen minder blootgesteld aan schadelijke stoffen."

"Door het gebruik van Shell GTL Fuel leveren we dus een bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de Binnenstad."

"We krijgen uitsluitend positieve reacties van onze medewerkers en van gemeenten en zitten nu aan tafel bij partijen waar we voorheen niet gemakkelijk binnenkwamen. De overstap naar Shell GTL Fuel heeft tevens geleid tot positieve media-aandacht voor ons bedrijf."

Mark Rijnders, Sales Engineer Aggreko Nederland

Mark Rijnders, Sales Engineer Aggreko Nederland

“Met Shell GTL Fuel stoten onze generatoren minder lokale emissies uit, wordt het motorgeluid gereduceerd en is de brandstof nagenoeg geurloos. Dit is plezierig voor de evementenbezoekers en draagt bij aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit.”

“Een ander groot voordeel is dat we Shell GTL Fuel kunnen gebruiken zonder dat we onze dieselapparaten hoeven aan te passen. Het is dus heel gemakkelijk om over te stappen op deze brandstof.”

Meer in Klanten

Wellicht ook interessant

Shell brandstoffen

Hij is er. Onze beste brandstof ooit. Ontdek hoe nieuwe Shell V-Power onze beste brandstof prestaties en efficientie levert.

Innovatie bij Shell

Onze benadering van innovatie lokt slimme ideeën uit, waarbij sommige gerealiseerd worden als waardevolle technieken en benaderingen die helpen om op een duurzame manier te voorzien in de groeiende energiebehoefte.

Smarter mobility

Energiezuinige brandstoffen en smeermiddelen, tips om zuiniger te rijden en partnerships zijn een paar van de manieren waarop wij helpen om meer mensen en goederen veilig en efficiënt te verplaatsen.