Je hebt ongetwijfeld een beeld van Shell stations omdat je er regelmatig komt. Dan weet je uit eigen ervaring dat een Shell station tegenwoordig veel meer is dan een stopplaats waar alleen brandstof wordt verkocht. Het bieden van service en een uitgebreid aanbod van producten in de shop zijn evenzeer belangrijk. De klanten die onze stations bezoeken zijn (terecht) veeleisend. Ze willen snel geholpen worden als ze haast hebben. Ze rekenen op kwalitatief goede producten in de shop en willen geholpen worden door vriendelijke, servicegerichte medewerkers.

Voor we nader ingaan op de rol en de benodigde capaciteiten van een Retailer, eerst iets over de organisatie van het Shell netwerk. Dat netwerk bestaat uit twee categorieën stations: Company Owned (CO) en Dealer Owned (DO) stations. Het retailerschap is alleen van toepassing voor de CO-stations. Het netwerk van de CO-stations is opgedeeld in clusters.

Elk cluster wordt geleid door een Retailer. Een cluster bestaat in de regel uit een aantal Shell stations. Op elk station geeft een stationsmanager leiding aan de operationele taken. Gemiddeld telt een cluster zo'n 30 tot 40 medewerkers. De Retailer, een zelfstandig ondernemer, is eindverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de stations en een goed resultaat van de onderneming.

Neem rustig de tijd om alle informatie op deze site door te lezen. En hebben we je overtuigd, vul dan het aanmeldingsformulier in en stuur het op. Je ontvangt direct bevestiging van ontvangst en zo spoedig mogelijk daarna krijg je bericht over het vervolg.

Motiverende, coachende manager

Als Retailer heb je een een zeer gevarieerde job die je prikkelt je kwaliteiten optimaal te benutten. Een succesvolle Retailer is een manager met veel organisatietalent die op een consequente en motiverende wijze leiding geeft. Je stuurt op hoofdlijnen en legt verantwoordelijkheden bij de juiste mensen neer. Je bent vaak aanwezig op de stations en hebt intensief contact met medewerkers (en klanten: zie paragraaf hieronder), zodat je altijd greep op de zaak houdt.

Als leidinggevende motiveer en inspireer je mensen. Je creëert een positieve werksfeer, prettige arbeidsomstandigheden en stimuleert medewerkers goed te presteren. Coachen van je medewerkers is een van je hoofdtaken. Feitelijk ben je daar bij elke interactie mee bezig. Daarnaast verbeter je de performance van je medewerkers door het opzetten van een ontwikkelings- en trainingsplan. Ervaren retailers weten dat dit motiverende en coachende onderdeel van je werk ongelooflijk belangrijk is. Alleen met hechte, enthousiaste stationteams kun je succesvol ondernemen.

Focus op klanten

Er zijn veel aspecten die je aandacht vragen, maar een van de zaken waar je altijd tijd voor vindt en plezier in hebt, is direct klantencontact. Klanten spreken en helpen, is je lust en je leven. Met verve speel je de rol van gastheer/gastvrouw die op een open en sympathieke wijze gasten ontvangt. Doordat je vaak naar de stations gaat, weet je wat er leeft bij klanten.

De manier waarop jij met ze omgaat, is ook voor medewerkers belangrijk: je bent een rolmodel die hen het goede voorbeeld geeft. Je gaat met álle klanten op een klantvriendelijke manier om. Anders gezegd: je hebt ook een voorbeeldrol wat betreft de gelijkwaardige behandeling van klanten, wat hun huidskleur, uiterlijke voorkomen, sociale status of seksuele geaardheid ook is.

Gedreven ondernemer

Behalve een motiverende manager ben je ook een gedreven ondernemer. Je krijgt hierbij veel hulp van Shell. In de eerste plaats de 'rugwind' van het sterke kwaliteitsmerk Shell en het marktleiderschap van Shell in Nederland. Veel support krijg je ook vanuit de actieve marketing- en salesorganisatie van Shell.

Je kunt bouwen op een onderscheidende marketing propositie die continu geactualiseerd wordt voor een goede afstemming op de klantbehoeftes. Veel profijt heb je van de Air Miles kaart. Het beste loyaltyprogramma van Nederland stimuleert automobilisten om bij iedere tankbeurt te kiezen voor een Shell-station.

En met intensieve actiemarketing, het hele jaar door, bevorderen we de omzet. Vanuit de Shell organisatie krijg je dus heel veel aangeboden. Het is aan jou het rendement van de merkwaarde en de marketing/sales te maximaliseren.

Daarnaast krijg je de ruimte om ook op andere manieren je ondernemerskwaliteiten te bewijzen. Een voorbeeld is het promoten van de NeighbourHood Fleet-kaart (NHF-kaart), de Shell tankpas voor ondernemingen die gevestigd zijn in de omgeving van Shell stations.

Safety First: HSSE & SP

We wijden een aparte alinea aan gezondheid en veiligheid omdat HSSE & SP (Health, Security, Safety, the Environment and Social Performance) de hoogste prioriteit heeft bij Shell. Je hebt als Retailer de opdracht een bedrijfscultuur te creëren waarin HSSE & SP voorop staat. Ook voor dit onderdeel krijg je vanuit Shell diverse hulpmiddelen aangereikt.

Zo zijn er cursussen en trainingen om de kennis en vaardigheden van medewerkers (en jezelf) te verbeteren. Een grote uitdaging is het gezondheids- en veiligheidsbewustzijn levend te houden, elke dag. Met speciale programma’s en instrumenten, zoals Goal Zero en Learning From Incidents, helpen we je hierbij. Maar hoe nuttig die ook zijn, jouw beleid, houding en gedrag zijn bepalend voor de HSSE & SP awareness en alertheid op jouw station(s).

Retailerschap, hoe werkt dat?

Zoals je hebt kunnen lezen, werkt Shell nauw met je samen. Als zelfstandig ondernemer breng jij je vaardigheden, motivatie en drive in. Wij van onze kant bieden je trainingsfaciliteiten, de beste innovatieve producten en uitgebreide operationele ondersteuning. Een Shell Territory Manager begeleidt je hierbij.

Uitgangspunten samenwerking

Op basis van de volgende uitgangspunten werken we samen:

De brandstoffen die via jou worden verkocht, blijven in eigendom van Shell. Shell bepaalt derhalve ook de prijs. Als ondernemer ontvang jij in dit geval een commissie op de verkochte brandstoffen. Verder genereer je inkomsten uit de verkopen van de shop en (indien aanwezig) de autowasstraat. Van deze opbrengsten betaal je een percentage als ‘royalty’ aan Shell.

Je werft en geeft leiding aan jouw eigen medewerkers. Jij bent hun werkgever.

Shell stelt in grote lijnen het assortiment in je shop vast en bepaalt de brandstofprijzen. Daarnaast krijg je, binnen bepaalde kaders, de vrijheid om zelf producten, passend binnen jouw markt, aan dit assortiment toe te voegen.

Wanneer je veel energie steekt in het succesvol maken van jouw onderneming, je de kosten goed in de hand houdt en je voldoet aan de bepalingen van het contract, kun je een mooie winst genereren voor jouw onderneming.

Er vinden regelmatig evaluaties plaats met jouw Territory Manager. Die zijn niet alleen bedoeld om je te ondersteunen, maar ook om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk het maximale uit jouw onderneming weten te halen.We beginnen met een contract voor twee jaar.

Het runnen van Shell stations, die je overigens huurt, betekent hard werken maar het levert je tegelijk ook veel voldoening op. Er is tenslotte niets leukers dan jouw eigen onderneming tot een succes te maken.

Jouw inbreng

Om je eigen onderneming te starten, is van jouw kant een investering noodzakelijk. De hoogte daarvan hangt samen met de grootte, het aantal en het type Shell stations dat je gaat managen. Je kunt een aantrekkelijk inkomen realiseren en afhankelijk van jouw prestaties kan dit stijgen.

Let wel: je bent straks zelfstandig ondernemer. Je zult een eigen BV moeten hebben of oprichten en je dient voor een bankgarantie te zorgen. Daarnaast verwachten we dat je voldoende werkkapitaal inbrengt. Je wordt tenslotte eigenaar van de winkelvoorraad. Het basis-financieringsarrangement dat Shell bij onze huisbank heeft voorbereid kan je daarbij helpen. Uiteraard ondersteunt Shell je bij het opstellen van een bedrijfsplan.

Je kwaliteiten

We hechten veel belang aan je persoonlijkheid en instelling. Tijdens de selectie beoordelen we je daarom op de volgende persoonlijke kwaliteiten:

Veiligheidsbewustzijn: Slaag jij erin het veiligheidsdenken en –handelen bij medewerkers continu levend te houden? Weet je wat de grootste risico’s zijn op een station en wat hoe je hier mee moet omgaan? Weet hoe je moet reageren bij agressief gedrag van klanten?

Klantgerichtheid: Ben je oprecht geïnteresseerd in klanten en heb je regelmatig contact met hen? Ben je een rolmodel voor je medewerkers in de omgang met klanten? Speel je goed in op de wensen en behoeften van de klant? En bekijk je jouw dienstverlening vanuit het perspectief van de klant?”

Ondernemerschap: Zie je snel waar nieuwe kansen liggen voor je onderneming? Kun je die kansen zelf actief beïnvloeden, durf je daarbij verantwoorde risico’s te nemen? Kun je onder druk gefocust vasthouden aan je doelstellingen? Kun je ‘lezen en schrijven’ met financiële kengetallen en heb je het vermogen om snel door de cijfers heen te kijken?

Leidinggeven: Kun je medewerkers aansturen? Doe je dat op een consistente wijze? En ben je overtuigend genoeg om je medewerkers mee te krijgen om bepaalde doelen te realiseren? Laat je op stations ook zien wat een goede manier is van leidinggeven?

Coachen/motiveren: Ben je in staat om anderen te helpen hun ontwikkelingsmogelijkheden te ontdekken? Kun je medewerkers, direct en op afstand, stimuleren hun competenties optimaal te benutten en te versterken, in hun functie maar ook in hun loopbaan? Verbeter je de performance van medewerkers door goed functioneren te belonen?

Besluitvaardigheid: Durf je beslissingen te nemen, acties te initiëren en je mening voor het voetlicht te brengen, ook als zaken wat minder zeker zijn of wanneer er risico’s op de loer liggen?

Plannen en organiseren: Ben je iemand die doelen en prioriteiten op effectieve wijze kan bepalen? En die acties, tijd, middelen en mensen kan plannen en inzetten zodat je gestelde doelen kunt bereiken?

Resultaatgerichtheid: Richt je je bij al je handelingen en besluiten op het realiseren van de beoogde resultaten?

Voortgangscontrole en verantwoordelijkheid: Ben je in staat de voortgang van je eigen werk en dat van anderen effectief te bewaken? Kun je procedures instellen en hanteren, anticiperen op toekomstige ontwikkelingen? Kom je gemaakte afspraken na en aanvaard je de consequenties van die afspraken? Heb je oog voor details?

Hoogwaardige training

Shell vindt het belangrijk dat elke Retalier alle kennis en vaardigheden heeft die nodig zijn om een onderneming tot een succes te maken. Ons hoogwaardige trainingsprogramma is daar helemaal op gericht. Je begint met een uitgebreid introductieprogramma, waarin je onder andere werkt op een Shell station. Op die manier kun je zelf ervaren wat er nodig is om zo’n station tot een succes te maken.

Tevens volg je een aantal trainingen om je kennis en vaardigheden verder uit te breiden.Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zijn hierbij belangrijke onderdelen en je onderneming moet dan ook ISO 14001 gecertificeerd zijn. Een deel van deze trainingen vindt plaats voordat je start met je onderneming.

Samen ondernemen

Je hebt nu globaal zicht op van wat je kunt verwachten als Retailer van Shell. En je weet wat wij van jou verwachten. Wij zullen in onze contacten streven naar zo groot mogelijke openheid, zowel tijdens het selectieproces als daarna. We verwachten dit ook van jou. Het is tenslotte in ons beider belang om jouw bedrijf tot een succes te maken.

Denk je dat jij de juiste man of vrouw bent, neem dan de volgende stap: vul het online aanmeldingsformulier in en stuur dit op. Als daaruit blijkt dat jij degene bent die wij zoeken, dan volgt een intensief selectieproces. We zullen dan ook ingaan op alle vragen die je ongetwijfeld zult hebben. Op die manier leren we elkaar beter kennen en weten we wat we aan elkaar hebben.

Verloopt alles van beide kanten naar wens, dan is het mogelijk dat we je een cluster van service stations aanbieden. Vanaf dat moment werken we hard aan onze relatie. Jij en Shell zijn dan tenslotte samen in business!

Het selectieproces

Als je gemotiveerd bent om Retailer te worden, houdt dan rekening met de volgende procedure:

Nadat je het online aanmeldingsformulier hebt ingevuld en naar ons hebt toegestuurd, ontvang je een bevestiging van ontvangst van GITP (het bureau dat Shell adviseert en ondersteunt bij het selectieproces).

Als jouw gegevens in voldoende mate lijken aan te sluiten bij het gewenste profiel word je uitgenodigd voor een eerste selectieronde bij GITP: daarbij wordt een aantal tests afgenomen (o.a. capaciteiten- en persoonlijkheidstests). Indien de uitslagen daarvan voldoende aanknopingspunten bieden volgt er een oriënterend selectiegesprek.

Als je de eerste selectieronde met positief resultaat afsluit wordt een antecedentenonderzoek uitgevoerd.

Vervolgens ontvangt Shell je voor een dag met selectiegesprekken en een praktische test (‘on-site experience’).

Eventueel completeert een Individueel Assessment Programma het selectieproces.

Als bovengenoemde punten met goed gevolg zijn afgerond, onderzoekt en bespreekt Shell samen met jou de zakelijke aspecten die het retailerschap met zich meebrengen. Ook vraagt Shell je dan een ondernemingsplan te schrijven en te presenteren.

Zodra er een overeenkomst is gesloten tussen Shell en jou zul je gaan deelnemen aan een intensief trainingsprogramma, waarna je in je eigen servicestation(s) aan de slag kunt gaan.

Waar zoekt Shell Retailers?

De markt is altijd in beweging en daarom is Shell continu op zoek naar goede Retailer-kandidaten door heel Nederland. Indien je interesse hebt, is Shell geïnteresseerd in je aanmelding. Besef wel dat we je niet altijd op korte termijn een cluster van servicestations kunnen aanbieden in de gewenste regio.

Vraqen?

Met onze toelichting hebben we je veel informatie gegeven. Toch kunnen wij ons voorstellen dat je nog vragen hebt. We geven daar graag antwoord op, maar niet meteen. Als je wordt uitgenodigd het selectieproces met ons in te gaan krijg je ruimschoots de gelegenheid al jouw vragen te stellen. We verzoeken je vriendelijk de vragen die je nu hebt te bewaren en hierover nog geen contact met ons of met GITP op te nemen.

Houd er rekening mee dat er, door de zorgvuldige procedure, geruime tijd overheen gaat voordat je het contract kunt ondertekenen. Tenslotte betreft het hier geen dienstverband, maar de start van jouw eigen onderneming. Het selectieproces alleen kan al 12-14 weken in beslag nemen.

Investeren in kwaliteit en service

Shell investeert veel in het kwalitatief verbeteren van de Shell stations. Een gewaardeerd initiatief in dit kader is de uitrol van 2theloo’s op stations. 2theloo is eigentijds toiletconcept, gericht op een positieve toiletervaring.

In veel stations is een deli2go bakery te vinden met verse belegde broodjes en vruchtensappen. Er is goede koffie te krijgen, gratis wifi en er is geïnvesteerd in een aangename, ‘warme’ inrichting. Al deze vernieuwingen nodigen de klant uit om langer te blijven en meer te besteden.

Het centraal stellen van de klantbeleving blijkt ook uit de come back van servicetanken in de vorm van Service Zaterdag. Elke zaterdag helpen medewerkers klanten aan de pomp en controleren, desgewenst, zaken als olieniveau en bandenspanning.

Bij elkaar opgeteld versterken deze initiatieven het beeld dat klanten hebben van Shell stations: Shell staat aan de top wat betreft kwaliteit en service.

Mensen Maken Het Verschil

De petrolsector is een zeer competitief marktsegment. Alleen de allerbeste ondernemingen maken een goed rendement in deze sector. Met onderlinge competities stimuleert Shell de performances van clusters.

People Make The Difference Real (PMTDR, in Nederland, Mensen Maken Het Verschil –MMHV - geheten) is een wereldwijd programma om de kwaliteit en de service van stations te verbeteren. De clusters worden beooordeeld op diverse criteria (KPI’s).

Er wordt niet alleen gekeken naar commerciële prestaties, maar ook naar aspecten als klantvriendelijkheid, veiligheid en authentieke klantbenadering.

Naast MMHV organiseert Shell een wereldwijde APP-competitie (APP staat voor Active Promotion Performance) ter stimulering van de sales (active selling). Nederland heeft op dit gebied een naam hoog te houden en eindigt elk jaar hoog in het internationale klassement.