Jump menu

Main content |  back to top

Voor persvoorlichting en vragen kunt u contact opnemen met:
Shell Mediacontacten
Carel van Bylandtlaan 30
Postbus 444
2501 CK Den Haag

Telefoon: 070 - 377 8750
Buiten kantooruren (in dringende gevallen): 070 - 377 6313
Fax: 070 - 377 8751
E-mail: media-nl@shell.com 

 

Hoofd mediarelaties Shell in Nederland
Caroline Wittgen

Woordvoerders
Wendel Broere
Wim van de Wiel
Jeanette Hamster

Media-assistent
Annelies Coenraad
Meta Heijmans

Media Relations UK deals with all international media enquiries relating to the Group's corporate activities and its businesses. For more information, please visit Shell media centre.

Shell media relaties is er uitsluitend om vragen van de media te beantwoorden.

Gelieve voor overige vragen, en klantenvragen, contact op te nemen via: