Jump menu

Main content |  back to top

Wij zorgen ervoor dat het gebruik van de euroShell Card zo veilig mogelijk is.

Fraude vormt een grote bedreiging voor uw bedrijf en voor Shell, zelfs wanneer slechts eenmalig misbruik van uw kaart wordt gemaakt. Daarom zijn eersteklas veiligheidsfuncties vanzelfsprekend bij euroShell Cards. Van unieke pincodes voor kaarten tot de mogelijkheid kaartgebruik te beperken.

 • Elke door ons uitgegeven kaart heeft een unieke pincode.
 • U bepaalt hoe en waar uw kaarten kunnen worden gebruikt.
 • Shell accepteert aansprakelijkheid voor transacties die na schriftelijke melding plaatsvinden.
 • Speciale fraudeteams controleren voortdurend op ongewoon gedrag.

Individuele pincodes

Elke door ons uitgegeven kaart heeft een unieke pincode voor het verifiëren van transacties. U zult de enige zijn die deze code bezit.

Controle over uw kaarten

 • Goedkeuring van elke kaart voor nationaal of internationaal gebruik.
 • Kies de producten waarvoor elke kaart kan worden gebruikt, bijvoorbeeld alle of geselecteerde brandstoffen, smeermiddelen, autowasserij, tolheffing en meer.
 • Bestel nieuwe kaarten of annuleer bestaande kaarten.
 • Bekijk alle euroShell Card-transacties van uw bedrijf online.

Snelle verandering in aansprakelijkheid

24 Uur nadat we schriftelijke annulering van u hebben ontvangen, accepteert Shell aansprakelijkheid voor alle daaropvolgende transacties in Nederland. Voor transacties in het buitenland accepteert Shell aansprakelijkheid 48 uur na schriftelijke annulering.

Speciale fraudeteams

Onze speciale kaartfraudeteams controleren op ongewoon gedrag en nemen contact met u op wanneer er aanwijzingen zijn die kunnen duiden op een probleem.

Veiligheidsfuncties

In het kort

Belangrijke veiligheidsfuncties
 • Afzonderlijke pincodes voor elke kaart in uw bezit.
 • U bepaalt hoe uw kaarten worden gebruikt.
 • 24 Uur nadat u schriftelijke melding van kaartmisbruik hebt gedaan, bent u niet meer aansprakelijk voor daarop volgende transacties (48 uur voor transacties in het buitenland).
 • Wij bewaken kaartactiviteiten voortdurend om fraude te detecteren.

ONTDEK MEER