Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de hekken van het complex. Wij voelen ons betrokken bij de omgeving waarin wij werken. Daarom steunen wij projecten op het gebied van techniekonderwijs, nabuurschap en verkeersveiligheid.

Techniekonderwijs

Shell was in 2002 een van de initiatiefnemers van Jet-Net, een programma om leerlingen van havo en vwo op een praktische en aantrekkelijke manier kennis te laten maken met techniek. Inmiddels bezoeken ieder jaar bezoeken meer dan 1.000 jongeren STCA. Wij laten hen zien hoe aantrekkelijk, uitdagend en belangrijk technologie en een technische baan kunnen zijn.

STCA ondersteunt ook de IMC Weekendschool. De weekendschool biedt aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomisch zwakke wijken. Ieder jaar laten STCA-medewerkers een klas uit Amsterdam-Noord kennismaken met de werkzaamheden in een laboratorium. Hierdoor dragen zij bij aan een breder wereldbeeld en toekomstperspectief van deze jongeren.

Nabuurschap

Sinds 2011 organiseert STCA jaarlijks het zogenoemde kerstwensboomproject. Medewerkers vervullen cadeauwensen van ongeveer 100 kinderen verbonden aan Leefkringhuis Noord. De cadeaus worden tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt.

Medewerkers dragen ook een steentje bij aan NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Om het jaar trakteren wij in STCA meer dan 200 ouderen uit Amsterdam-Noord en omgeving op een uitgebreid diner. 

In 2014 ondersteunde STCA onder andere de volgende initiatieven:

  • Gere Paulussen Leefkringhuis
  • Stichting Beelease
  • Weggeefwinkel Bloemenbuurt Amsterdam-Noord
  • Voedseltuin IJplein
  • De Bolder
  • Bofkontenfestival
  • De Buurtcamping Noorderpark

Verkeersveiligheid

Samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft Shell in 2011 het Mobiele Verkeersplein opgezet. Het plein is een gezamenlijk initiatief om de verkeersveiligheid onder basisschoolleerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 te vergroten. Sinds 2013 kunnen scholen in Amsterdam-Noord met verkeersregels en -situaties vertrouwd raken. In 2015 maken De IJsbreker en De Odysee in Amsterdam gebruik van het Mobiele Verkeersplein.

Wilt u het Mobiele Verkeersplein reserveren? Mail ons dan.

Sponsoring en donaties

Verenigingen, scholen, stichtingen en instellingen in de buurt van STCA kunnen online verzoeken indienen voor een eenmalige financiële donatie of een donatie in natura. Elk jaar ondersteunen wij een breed scala aan initiatieven.

Op deze pagina kunt u de spelregels en het online formulier vinden.

Naast de lokale donaties uit het Amsterdamse budget, ondersteunt Shell ook medewerkers die vrijwilligerswerk doen. Medewerkers en gepensioneerden kunnen bij het Shell Vrijwilligers Fonds een financiële bijdrage aanvragen voor hun vereniging. Daarmee waardeert Shell hun bijdrage aan de samenleving.