Jump menu

Main content |  back to top

DEZE SITE GEEFT INFORMATIE OVER DE PENSIOENREGELING VOOR MEDEWERKERS DIE VOOR 1 JULI 2013 IN DIENST ZIJN GETREDEN EN VOOR DIE DATUM ZIJN GAAN DEELNEMEN IN DE PENSIOENREGELING VAN SSPF: het pensioenpakket voor (ex)werknemers, gebeurtenissen die uw pensioen kunnen beïnvloeden en algemene informatie over Stichting Shell Pensioenfonds.

Nieuws

Nieuwsbrief juli 2014

25 jul 2014

Binnenkort ontvangen deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers een Nieuwsbrief van het Pensioenfonds. Hierin staat onder meer informatie over de nieuwe Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de wettelijke veranderingen rond pensioenen die op komst zijn.

Indexatie 2014

27 jun 2014

Jaarlijks besluit het bestuur van het Pensioenfonds of indexatie van de pensioenen plaatsvindt en hoeveel deze indexatie dan bedraagt.

Brochure ‘2013 in het kort’

23 mei 2014

De brochure ‘2013 in het kort’ is digitaal beschikbaar op deze site. Hierin wordt het reilen en zeilen van het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar belicht.

Shell Pensioenfonds publiceert Jaarverslag 2013

29 apr 2014

Het Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft zijn Jaarverslag over 2013 gepubliceerd. Het afgelopen jaar werd een beleggingsresultaat van 7% behaald. De dekkingsgraad steeg van 119% naar 131% en de vermogenspositie van het Pensioenfonds nam toe tot EUR 22.439 miljoen op 31 december 2013. Door de verbeterde financiële positie kon er in 2013 worden geïndexeerd en is het herstelplan op 31 maart 2014 geëindigd.