Jump menu

Main content |  back to top

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS (SSPF) VERZORGT DE PENSIOENREGELING VOOR SHELL MEDEWERKERS DIE VOOR 1 JULI 2013 IN DIENST ZIJN GETREDEN EN VOOR DIE DATUM ZIJN GAAN DEELNEMEN.

Nieuws

Herstelplan SSPF

28 aug 2015

Per 1 januari 2015 geldt een nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK). Het nFTK is onderdeel van de Pensioenwet. In het nFTK zijn de wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen vastgelegd.

De tijd van je leven

23 jul 2015

Vorig jaar oktober is de campagne ‘de tijd van je leven’ (www.detijdvanjeleven.nl) van start gegaan om het vertrouwen van jongere deelnemers in de pensioensector te vergroten. Nu wordt de campagne geïntensiveerd om nog meer jongeren te bereiken en aan zich te binden.

Indexatie per 1 juli 2015

07 jul 2015

Het Pensioenfonds (SSPF) probeert ieder jaar de premievrije en ingegane pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Wij gebruiken daarvoor de stijging van het ‘afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit noemen wij onze ambitie. Jaarlijks besluit het bestuur van het Pensioenfonds of indexatie van de pensioenen plaatsvindt en hoeveel deze indexatie dan bedraagt.

‘2014 in het kort’ beschikbaar

08 mei 2015

De brochure ‘2014 in het kort’ is digitaal beschikbaar op deze site. In deze brochure worden de gang van zaken bij het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar belicht.

Shell Pensioenfonds publiceert Jaarverslag 2014

04 mei 2015

Het Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft zijn Jaarverslag over 2014 gepubliceerd. Het afgelopen jaar werd een beleggingsresultaat van 13,4% behaald. De dekkingsgraad daalde van 131% naar 124% en het vermogen van het Pensioenfonds nam toe tot EUR 25.256 miljoen op 31 december 2014. Naast een reguliere indexatie van 0,4% werd ook de in 2012 niet toegekende indexatie van 2,2% voor de helft ingehaald.