Jump menu

Main content |  back to top

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS (SSPF) VERZORGT DE PENSIOENREGELING VOOR SHELL MEDEWERKERS DIE VOOR 1 JULI 2013 IN DIENST ZIJN GETREDEN EN VOOR DIE DATUM ZIJN GAAN DEELNEMEN.

Nieuws

‘2014 in het kort’ beschikbaar

08 mei 2015

De brochure ‘2014 in het kort’ is digitaal beschikbaar op deze site. In deze brochure worden de gang van zaken bij het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar belicht.

Shell Pensioenfonds publiceert Jaarverslag 2014

04 mei 2015

Het Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft zijn Jaarverslag over 2014 gepubliceerd. Het afgelopen jaar werd een beleggingsresultaat van 13,4% behaald. De dekkingsgraad daalde van 131% naar 124% en het vermogen van het Pensioenfonds nam toe tot EUR 25.256 miljoen op 31 december 2014. Naast een reguliere indexatie van 0,4% werd ook de in 2012 niet toegekende indexatie van 2,2% voor de helft ingehaald.

AOW-leeftijd versneld omhoog

02 apr 2015

De Tweede Kamer is akkoord met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. De versnelling betreft een afspraak uit het regeerakkoord uit 2012. Die versnelling heeft tot gevolg dat de AOW-leeftijd in 2018 uitkomt op 66 jaar. In 2021 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar. Daarna bepaalt de ontwikkeling van de levensverwachting of er een verdere verhoging van de AOW-leeftijd komt.

De middelloonregeling in beeld

19 mrt 2015

In de video op deze website krijgt u in slechts enkele minuten een goed beeld van wat de middelloonregeling inhoudt. Wat gebeurt er als uw salaris stijgt en hoe blijft uw opgebouwde pensioen waardevast?

Indexatie pensioen actieve deelnemers Shell middelloonregeling

12 feb 2015

Om de pensioenaanspraken waardevast te houden groeien deze in de Shell middelloonregeling, zolang u bij Shell in dienst bent, jaarlijks mee met de ontwikkeling van de meerderheid van de salarisgroepen van Shell Nederland.