Jump menu

Main content |  back to top

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS (SSPF) VERZORGT DE PENSIOENREGELING VOOR SHELL MEDEWERKERS DIE VOOR 1 JULI 2013 IN DIENST ZIJN GETREDEN EN VOOR DIE DATUM ZIJN GAAN DEELNEMEN.

Nieuws

Nieuwsbrief september 2015

04 sep 2015

Binnenkort ontvangen deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers een Nieuwsbrief van het Pensioenfonds. In deze nieuwsbrief staat onder meer informatie over de AOW –leeftijd die versneld omhoog gaat, een interview met bestuurslid Caroline Hes en uitleg over het nieuwe Pensioen 1-2-3.

SSPF doet mee met het ‘BOP’ onderzoek 2015

01 sep 2015

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) doet dit jaar voor de vierde maal mee met het zogeheten ‘BOP’ onderzoek. BOP staat voor: Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. BOP is een initiatief van de pensioensector en geeft een landelijke vergelijking van de manier waarop pensioenfondsen communiceren. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door TNS NIPO. Via dit onderzoek verkrijgt het Pensioenfonds een beoordeling over de communicatie en dienstverlening.

Herstelplan SSPF

28 aug 2015

Per 1 januari 2015 geldt een nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK). Het nFTK is onderdeel van de Pensioenwet. In het nFTK zijn de wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen vastgelegd.

De tijd van je leven

23 jul 2015

Vorig jaar oktober is de campagne ‘de tijd van je leven’ (www.detijdvanjeleven.nl) van start gegaan om het vertrouwen van jongere deelnemers in de pensioensector te vergroten. Nu wordt de campagne geïntensiveerd om nog meer jongeren te bereiken en aan zich te binden.

Indexatie per 1 juli 2015

07 jul 2015

Het Pensioenfonds (SSPF) probeert ieder jaar de premievrije en ingegane pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Wij gebruiken daarvoor de stijging van het ‘afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit noemen wij onze ambitie. Jaarlijks besluit het bestuur van het Pensioenfonds of indexatie van de pensioenen plaatsvindt en hoeveel deze indexatie dan bedraagt.