Jump menu

Main content |  back to top

DEZE SITE GEEFT INFORMATIE OVER DE PENSIOENREGELING VOOR MEDEWERKERS DIE VOOR 1 JULI 2013 IN DIENST ZIJN GETREDEN EN VOOR DIE DATUM ZIJN GAAN DEELNEMEN IN DE PENSIOENREGELING VAN SSPF: het pensioenpakket voor (ex)werknemers, gebeurtenissen die uw pensioen kunnen beïnvloeden en algemene informatie over Stichting Shell Pensioenfonds.

Nieuws

Benoeming lid Raad van Toezicht

11 nov 2014

Recent heeft er een nieuwe benoeming plaatsgevonden in de Raad van Toezicht van SSPF.

SSPF doet mee met het ‘BOP’ onderzoek 2014

07 okt 2014

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) doet dit jaar voor de derde maal mee met het zogeheten ‘BOP’ onderzoek. BOP staat voor: Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door TNS NIPO. Via dit onderzoek verkrijgt het Pensioenfonds een beoordeling over de communicatie en dienstverlening.

AOW - (partner)toeslag vervalt in 2015

04 sep 2014

Al langere tijd is bekend dat de overheid het voornemen heeft om de AOW – (partner)toeslag te laten vervallen. Inmiddels is dit voornemen goedgekeurd door het parlement en zal dit wetsvoorstel per januari 2015 van kracht worden.

Nieuwsbrief juli 2014

25 jul 2014

Binnenkort ontvangen deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers een Nieuwsbrief van het Pensioenfonds. Hierin staat onder meer informatie over de nieuwe Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de wettelijke veranderingen rond pensioenen die op komst zijn.