Jump menu

Main content |  back to top

place Holder

DEZE SITE GEEFT INFORMATIE OVER DE PENSIOENREGELING VOOR MEDEWERKERS DIE VOOR 1 JULI 2013 IN DIENST ZIJN GETREDEN EN VOOR DIE DATUM ZIJN GAAN DEELNEMEN IN DE PENSIOENREGELING VAN SSPF: het pensioenpakket voor (ex)werknemers, gebeurtenissen die uw pensioen kunnen beïnvloeden en algemene informatie over Stichting Shell Pensioenfonds.

Nieuws

Indexatie 2014

27 jun 2014

Jaarlijks besluit het bestuur van het Pensioenfonds of indexatie van de pensioenen plaatsvindt en hoeveel deze indexatie dan bedraagt.

Brochure ‘2013 in het kort’

23 mei 2014

De brochure ‘2013 in het kort’ is digitaal beschikbaar op deze site. Hierin wordt het reilen en zeilen van het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar belicht.

Shell Pensioenfonds publiceert Jaarverslag 2013

29 apr 2014

Het Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft zijn Jaarverslag over 2013 gepubliceerd. Het afgelopen jaar werd een beleggingsresultaat van 7% behaald. De dekkingsgraad steeg van 119% naar 131% en de vermogenspositie van het Pensioenfonds nam toe tot EUR 22.439 miljoen op 31 december 2013. Door de verbeterde financiële positie kon er in 2013 worden geïndexeerd en is het herstelplan op 31 maart 2014 geëindigd.

SPN houdt geschiktheid op hoog peil via partnership met SPO

17 apr 2014

Shell Pensioenbureau Nederland (SPN)* gaat een partnership aan met SPO*, professionele pensioenopleider voor pensioenfondsen. Op deze manier wordt de continue geschiktheidsbevordering van de betrokkenen bij de Shell pensioenfondsen SSPF en SNPS geborgd.