Jump menu

Main content |  back to top

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS (SSPF) VERZORGT DE PENSIOENREGELING VOOR SHELL MEDEWERKERS DIE VOOR 1 JULI 2013 IN DIENST ZIJN GETREDEN EN VOOR DIE DATUM ZIJN GAAN DEELNEMEN.

Nieuws

AOW-leeftijd versneld omhoog

02 apr 2015

De Tweede Kamer is akkoord met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. De versnelling betreft een afspraak uit het regeerakkoord uit 2012. Die versnelling heeft tot gevolg dat de AOW-leeftijd in 2018 uitkomt op 66 jaar. In 2021 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar. Daarna bepaalt de ontwikkeling van de levensverwachting of er een verdere verhoging van de AOW-leeftijd komt.

De middelloonregeling in beeld

19 mrt 2015

In de video op deze website krijgt u in slechts enkele minuten een goed beeld van wat de middelloonregeling inhoudt. Wat gebeurt er als uw salaris stijgt en hoe blijft uw opgebouwde pensioen waardevast?

Indexatie pensioen actieve deelnemers Shell middelloonregeling

12 feb 2015

Om de pensioenaanspraken waardevast te houden groeien deze in de Shell middelloonregeling, zolang u bij Shell in dienst bent, jaarlijks mee met de ontwikkeling van de meerderheid van de salarisgroepen van Shell Nederland.

Wettelijke veranderingen per 1 januari 2015

01 jan 2015

Per 1 januari 2015 is de pensioenregeling van SSPF veranderd, als gevolg van nieuwe wettelijke pensioenregels. De wetgever heeft deze maatregelen genomen om de pensioenopbouw in Nederland verder te versoberen. Voor Shell blijft het van belang om een goed pensioen te kunnen bieden. Shell heeft maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2015 biedt.