Jump menu

Main content |  back to top

2013

 • 31 dec 2013 Pensioencalculator offline

  De Pensioencalculator is tijdelijk niet beschikbaar in verband met onderhoud aan het pensioenadministratiesysteem voor de invoering van Reglement VI.

 • 29 nov 2013 SSPF doet mee met het ‘BOP’ onderzoek 2013

  Dit jaar doet het Shell Pensioenfonds SSPF, net als vorig jaar, mee met het zogeheten ‘BOP’ onderzoek. BOP staat voor: Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNS NIPO. Met dit onderzoek kan het Pensioenfonds een beoordeling krijgen over de communicatie en dienstverlening.

 • 19 nov 2013 Herinnering wijzigingen pensioenregeling

  Per 1 januari 2014 wijzigt de pensioenregeling bij Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF). Reglement VI treedt dan in werking. Het pensioen dat u als deelnemer hebt opgebouwd wordt overgedragen naar het nieuwe reglement. Dit gebeurt automatisch. Als u uw tot 31 december 2013 opgebouwde pensioen niet wilt overdragen hebt u nog tot eind november de tijd om dit aan het Pensioenfonds door te geven.

 • 11 okt 2013 Persoonlijke informatie deelnemers - van 65 naar 67

  Binnenkort ontvangt u als deelnemer van het Shell Pensioenfonds (SSPF) een persoonlijke brochure: ‘uw pensioen naar 67 jaar’, met daarin informatie over uw eigen pensioensituatie.

 • 05 aug 2013 Pensioenbetaling augustus 2013 – onjuiste berekening premie zorgverzekering

  Bij de pensioenbetaling van augustus 2013 hebben de gepensioneerden, die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, te veel pensioen ontvangen.

 • 11 jul 2013 Informatiemateriaal – Van 65 naar 67 jaar

  Binnenkort ontvangen alle werkende deelnemers in Nederland een brochure van het Pensioenfonds. Hierin staat informatie over de veranderingen in de pensioenregeling van SSPF per 1 januari 2014. De pensioenrichtleeftijd gaat dan van 65 naar 67 jaar. Tegelijkertijd worden de toegestane jaarlijkse opbouwpercentages lager. Deze veranderingen worden vastgelegd in een nieuw pensioenreglement VI.

 • 28 jun 2013 Indexatie per 1 juli 2013

  Het Pensioenfonds probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen op basis van de prijsontwikkeling. De maatstaf daarbij is de stijging van het ‘afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarlijks besluit het Bestuur van het Pensioenfonds of indexatie van de pensioenen plaatsvindt en hoeveel deze indexatie dan bedraagt.

 • 28 jun 2013 Sluiting pensioenregeling SSPF voor nieuwe werknemers

  Shell introduceert per 1 juli 2013 een nieuwe pensioenregeling voor nieuwe werknemers bij Shell in Nederland. Dat betekent dat deze werknemers niet zullen gaan deelnemen in SSPF.

 • 12 jun 2013 Aanpassing tabellen pensioenkeuzes

  Per 1 januari 2014 gaan de actuariële tabellen wijzigen. De nieuwe tabellen worden gebruikt bij berekeningen voor pensioenen die na 1 januari 2014 ingaan.

 • 30 mei 2013 Verruiming overbruggingsregeling AOW

  Vanaf januari 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Door deze verhoging kan een zogeheten ‘AOW-gat’ ontstaan als u voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat of bent gegaan. De overheid heeft een ‘overbruggingsregeling AOW’ in het leven geroepen voor mensen die door het AOW-gat in financiële problemen komen. U hebt hierover in de nieuwsbrief van maart 2013 kunnen lezen. Deze overbruggingsregeling wordt nu verruimd.

 • 23 mei 2013 2012 in het kort beschikbaar

  De brochure 2012 in het kort is digitaal beschikbaar op deze site.

 • 08 mei 2013 Shell Pensioenfonds publiceert Jaarverslag 2012

  Het Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft zijn Jaarverslag over 2012 gepubliceerd. Het afgelopen jaar werd een goed beleggingsresultaat behaald, ondanks de achtergrond van economische recessie en onzekere financiële markten. De vermogenspositie en dekkingsgraad van het Pensioenfonds zijn hierdoor toegenomen tot EUR 21.171 miljoen en 119% per 31 december 2012.

 • 07 mei 2013 Tijdelijke heffingskorting

  Tijdelijke heffingskorting - correctie in de mei pensioenbetaling

 • 28 mrt 2013 Nieuwsbrief maart 2013 - Shell Pensioenfonds

  Binnenkort ontvangen deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers een Nieuwsbrief van het Pensioenfonds. Hierin staat onder meer informatie over het AOW-gat.

 • 18 feb 2013 Benoeming nieuw lid verantwoordingsorgaan-februari 2013

  Per 1 februari 2013 is de heer P.S. van Driel benoemd tot lid van het verantwoordingsorgaan.

 • 31 jan 2013 Netto pensioenen in 2013 lager

  Gepensioneerden krijgen vanaf januari 2013 te maken met een lager netto pensioen. Dit lagere pensioen wordt veroorzaakt door overheidsmaatregelen. Er is dus geen sprake van kortingen door het Shell Pensioenfonds. (Zie onder meer het nieuwsbericht ‘geen kortingsmaatregelen Shell Pensioenfonds’ van september 2012.)