Spelregels

Bij de selectie van projecten die passen in ons sociaal maatschappelijk programma hanteert Shell een aantal uitgangspunten.
De ondersteuning die Shell biedt, kan bestaan uit een financiële bijdrage of het beschikbaar stellen van kennis en diensten. Waar mogelijk zullen Shell-medewerkers daadwerkelijk participeren in de programma’s. Op welke wijze dit gebeurt, is afhankelijk van het project type.

Wat vindt Shell belangrijk?

Ontwikkeling van talent staat altijd voorop bij onze projecten.

Daarnaast kijken we naar aspecten als:

 • stimuleren van innovatie;
 • promoten van technische studies en beroepen;
 • bevorderen sociale cohesie.

Welke projecten komen niet in aanmerking?

 • projectvoorstellen van instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling;
 • projectvoorstellen met een sterk individueel of privé-karakter;
 • projecten die niet ten goede komen aan de Nederlandse samenleving,
  of projecten die zich volledig of voor een belangrijk deel afspelen buiten Nederland;
 • verzoeken die samenhangen met behuizing (nieuwbouw, renovatie, restauratie) of inrichting (meubilair, apparatuur);
 • verzoeken om structurele steun of verzoeken in relatie tot exploitatiekosten;
 • fondswervingsacties (Shell ondersteunt alleen rechtstreeks en projectmatig)
 • verzoeken voor sponsoring in natura; zoals brandstof.

Verder geldt dat:

 • een organisatie niet meer dan één keer per kalenderjaar in aanmerking komt voor ondersteuning;
 • in principe voor maximaal drie jaar achtereen steun kan worden gegeven. Overigens is het mogelijk dat we een project – ook als het wel aan de criteria
  voldoet – toch afwijzen.

Waaraan moet het projectvoorstel voldoen?

Ons bedrijf krijgt heel veel aanvragen voor donaties en sponsoring.

Gezien de beperkingen in budget willen we graag de juiste keuzes maken

We richten ons met name op projecten in de omgeving van onze grote kantoren, te weten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Meer in Duurzaamheid

Shell eco-marathon

Shell Eco-marathon is één van ‘s werelds meest uitdagende studentenwedstrijden op het gebied van innovatie, techniek en duurzaamheid.

LiveWIRE

Elk jaar ondersteunt Shell in Nederland met het LiveWIRE-programma meer dan achthonderd innovatieve startende bedrijven