Van Gogh Museum: een bijzonder voorbeeld van kennisoverdracht

Sinds 2000 werken Shell, Van Gogh Museum Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen in een innovatief, multidisciplinair team dat onderzoek verricht naar naar de technische conditie van schilderijen van Vincent van Gogh (1853-1890) en naar aanwijzingen die zowel de restaurator als de kunsthistoricus kunnen helpen.

Het Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) heeft technieken in huis die ons veel kunnen leren over het werk van Vincent van Gogh. Welke materialen gebruikte hij? Wat zit er achter de verflagen? Door wie heeft hij zich in zijn manier van schilderen laten inspireren?

Medewerkers van STCA leggen sinds 2000 minuscule monsters van Van Goghs schilderijen onder de electronenmicrosoop. In eerste instantie bedoeld om een beter beeld van de chemische samenstelling van de pigmentlagen te verkrijgen.

De grote hoeveelheid van gegevens heeft ertoe geleid dat sinds 2005 de doelstelling van het onderzoek is verbreed naar meer inzicht te verkrijgen in Van Goghs werkwijze. Dit inzicht wordt verworven door het artistieke proces van Van Gogh in alle facetten te onderzoeken, en door het te vergelijken met dat van zijn tijdgenoten.

De samenwerking en kennisuitwisseling op gebied van restauratie en kunsthistorie gecombineerd met de technologien en expertise van Shell heeft geleid tot verrassende inzichten in Vincent’s werkwijze en in kwesties rond authenticiteit en restauratie. De resultaten van het onderzoek werden verwerkt in diverse tentoonstellingen, wetenschappelijke publicaties en in de collectiecatalogus van het Van Gogh Museum. De samenwerking heeft een beter beheer en behoud van cultureel erfgoed en nieuwe inzichten o.a. op materiaaltechnisch gebied opgeleverd.

Als Partners in science behaalden onderzoekers en restauratoren van het Mauritshuis en Shell een bijzonder resultaat rond het restauratieproces van de schilderijen van de Venetiaanse kunstenaar Giovanni Antonio Pellegrini.

De unieke samenwerking tussen het Mauritshuis en Shell heeft mogelijk gemaakt dat deze topstukken volledig gerestaureerd zijn en Pellegrini’s decoratie van de Gouden Zaal weer in volle glorie te bewonderen is.

Pellegrini schilderde de werken in de Gouden Zaal van het Mauritshuis aan het begin van de achttiende eeuw. Hij schilderde standbeelden en bloemstukken en door de plafondschilderingen lijkt het alsof de blauwe lucht te zien is, met een voorstelling van mythische figuren als Aurora en Morpheus.

De schilderijen waren voor de restauratie in slechte staat. Pellegrini’s schilderingen waren nauwelijks nog zichtbaar, onder meer door de uitstoot van de hout- en kolenkachels die vroeger de Gouden Zaal verwarmden.

De bijzondere samenwerking tussen het Mauritshuis en Shell heeft mogelijk gemaakt dat deze topstukken volledig gerestaureerd zijn en Pellegrini’s decoratie in de ruimte weer goed zichtbaar is.

Ontdek de wereld van Pellegrini – Ga aan de slag als kunstonderzoeker

Download de Pellegrini-app en ga zelf aan de slag

Ter illustratie van dit gezamenlijke onderzoek ontwikkelden het museum en Shell een leerzame applicatie, die op een interactieve manier uitlegt welke stappen genomen kunnen worden bij de restauratie van een schilderij en welke keuzes daarbij bepalend zijn voor succes.

Ontdek het nu zelf door de Pellegrini-app te downloaden via de App Store of Google Play, zoekterm: Mauritshuis Pellegrini. De inhoud komt het best tot zijn recht als u de app gebruikt op een tablet (iOS of Android).

Apple Store

Google Play

 

Het Mauristhuis en Shell
Meesterlijk partnerschap: Shell en het Maurtishuis

Meesterlijk partnerschap

Het Mauritshuis en Shell hebben voor meerdere jaren een meesterlijk partnerschap gesloten. Shell steunt op meerdere manieren het topmuseum in Den Haag.

Als twee zo verschillende werelden elkaar vinden, is er sprake van een bijzonder partnerschap.

De samenwerking tussen het Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis en Royal Dutch Shell is er een sprekend voorbeeld van.

De noodzakelijke modernisering van het Mauritshuis bracht de twee partners enkele jaren geleden samen. Het gevolg was een verbintenis die veel verder gaat dan financiële steun. Onder het motto van ’renovatie en innovatie‘ hebben 17de-eeuwse kunst en technologie van de 21ste eeuw een verbond gesloten.

Tijdens de renovatie van het historische museumgebouw is gemeenschappelijk onderzoek gedaan naar de wand- en plafondschilderijen uit de Gouden Zaal van het Mauritshuis.

Onderzoek naar het oeuvre van de Nederlandse schilder Jan Steen is het volgende project dat wordt opgepakt. De opgedane kennis overstijgt het belang van het Mauritshuis en Shell. Het komt ten goede aan de gehele Nederlandse samenleving. Dit maakt het partnerschap in meerdere opzichten meesterlijk.

Download de brochure Meesterlijk Partnerschap