"Slechts 11% van alle ingenieurs wereldwijd is vrouw.”

A woman Shell employee working with a man in a laboratory

#makethefuture met gelijke kansen


Shell zet zich er al langere tijd voor in om vrouwelijk talent aan te moedigen zich te ontwikkelen. Extern onderzoek3 toont echter aan dat vrouwen als gevolg van stereotyperingen, discriminatie en micro-ongelijkheden banen in de wetenschap en techniek vaak uit de weg gaan.

Shell waarborgt een cultuur van gelijke kansen. Dit uit zich in de manier waarop wij vrouwelijke talenten aannemen en de kans bieden zich te ontwikkelen. We organiseren leiderschapsworkshops speciaal voor vrouwen. We hanteren wereldwijd een minimumnorm voor zwangerschapsverlof en bieden flexibele werktijdregelingen. Door langdurige samenwerkingen met universiteiten en onderzoekscentra krijgen vrouwen de kans meer te leren over vakgebieden waarin ze ondervertegenwoordigd zijn, zoals wetenschap en techniek.

De afgelopen vijf jaar is het aantal vrouwen in de Raad van Bestuur van Shell gestegen van 8% naar 45.5%4. Ook het aantal vrouwen in hogere functies is gestegen, van 16% in 2012 naar 22% in 2017. En voor ons is dit nog maar het begin.

Wat Shell doet om vrouwen in wetenschap & techniek te ondersteunen

Zie ook

De energietransitie

De grote uitdaging de komende decennia is minder CO2 uit te stoten en tegelijkertijd aan de wereldwijd toenemende vraag naar energie te voldoen.