De top 50 van The Times honoreert organisaties die een toonaangevende rol spelen in het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. De ranglijst en de bijlage inThe Times komen tot stand in samenwerking met Opportunity Now, de Britse campagne voor gendergelijkwaardigheid van Business in the Community, een organisatie die zich samen met het bedrijfsleven inzet voor een rechtvaardigere samenleving.

Om een plek in de Top 50 van The Times te verwerven, moeten organisaties gedetailleerde informatie geven over hun interne processen rond diversiteit en inclusie en over hun externe activiteiten ter bevordering van gendergelijkwaardigheid en kansen voor vrouwen. Organisaties moeten aantonen dat zij het belang inzien van aandacht voor gender, hun inspanningen op dit gebied toelichten, en laten zien dat die inspanningen een significant, meetbaar effect hebben.

De goede score van Shell is vooral te danken aan de inbedding van diversiteit in de functies, verantwoordelijkheden en het gedrag van onze lijnmanagers, onze eerlijke en transparantie beloningsprocessen, de impact van ons genderbeleid op individuen, en onze prestatiecultuur.

Wij kregen vooral lof voor:

  • Ons sterke leiderschap: hooggeplaatste leidinggevenden bevorderen gendergelijkwaardigheid door het inbedden van diversiteit in de bedrijfsplanning, spreken hun ondergeschikten aan op het behalen van diversiteitsdoelstellingen, bieden vrouwen ondersteuning en begeleiding, en ondersteunen het vrouwennetwerk van Shell.
  • Onze wereldwijde en transparante beleidslijnen en structuren voor beloning op basis van prestaties.
  • De jaarlijkse stijging van het aantal vrouwen op hooggeplaatste functies overal in de organisatie, dankzij onze focus op carrièreontwikkeling die voor vrouwen de weg baant om zich te ontplooien en carrière te maken.
  • De continue verbetering van de mate van inclusie op onze werkvloer, die blijkt uit onze score op diversiteit en inclusie in de enquêtes die we onder onze medewerkers houden.
  • Geformaliseerde flexibele werkafspraken die aansluiten op de behoeften en rollen van individuen, ondersteund door onze IT-structuur die een virtuele werkvloer creëert.

"Onze plek in de TT50 is een belangrijke erkenning die ons helpt bij het werven en in dienst nemen van vrouwelijk talent in het Verenigd Koninkrijk", aldus Trui Hebbelinck, Vice President UK/Ireland/Nordics/South Africa HR Operations. "Onze plek in deze ranglijst is zwaarbevochten en een erkenning voor ons leiderschap op het gebied van beleid rond diversiteit en inclusie, en dan vooral voor onze grote inspanningen rond de verantwoordelijkheid hiervoor van hooggeplaatste leidinggevenden, flexibel werken, de coaching van ouders en de benoeming van meer vrouwen in leidinggevende functies.

“Wij willen dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit van onze klanten en de samenleving waarin we opereren. De erkenning die we nu hebben gekregen toont aan dat bij ons bedrijf iedereen de kans krijgt om succesvol te zijn.

Wij vroegen vrouwelijke medewerkers van Shell waarom Shell naar hun mening een van de beste werkgevers voor vrouwen is. Een greep uit de reacties: