Joe Hansen with his group in an activity

Belemmerend stigma

Tijdens zijn schooltijd en in zijn jeugd was er nog maar weinig over de aandoening bekend en werd deze zelfs gestigmatiseerd. Maar toen hij bij Shell in dienst kwam, vond hij een bedrijf dat hem aanmoedigde om anders te denken, en niet alleen wat betreft zijn houding ten opzichte van dyslexie. Joe: “Voor mijn studie aan University College London deed ik een economiemodule over klimaatverandering. Mijn professor raadde mij de Shell Scenarios aan. Ik vond het interessant dat een olie- en gasbedrijf op die manier naar de toekomst van energie keek. Het veranderde mijn kijk op het bedrijf; de open, samenwerkende en innovatieve dialoog sprak me erg aan.”

Met belangstelling zag Joe dat aan elke functie en elke business unit bij Shell een geavanceerde IT-ruggengraat ten grondslag ligt. Hij solliciteerde bij Shell, maar was bang dat hij op dezelfde vooroordelen zou stuiten als vroeger op school, waar van dyslectische leerlingen werd gedacht dat ze gewoon veel fouten maakten. Zijn aandoening werd zelfs pas bij toeval ontdekt bij een zelfbeoordeling voor zijn eindexamen. Het gevolg was dat Joe altijd het idee heeft gehad dat anderen niet echt begrepen wat hij had, en hij zelf kon het ook niet goed uitleggen. Daardoor zag hij nooit het nut ervan in om ermee naar buiten te komen. Hij was er dus ook niet helemaal gerust op toen hij besloot zijn dyslexie op het sollicitatieformulier te vermelden. Maar als snel bleek zijn ongerustheid voor niets te zijn geweest.

“Ik werd gebeld door HR. Zij vroegen me: ‘Oké, welk effect heeft dit op jou? Hoe kunnen we je in het selectiecentrum helpen om jou optimaal te laten presteren?’” aldus Joe. “Dat heeft wel indruk op me gemaakt”.

Nieuw zelfvertrouwen

De steun die hij tijdens de selectieprocedure kreeg, gaf hem extra vertrouwen in de werkomgeving van Shell. Sinds hij bij het bedrijf in dienst is, heeft hij voortdurend hulp gekregen. Naast de steun vanuit het enABLE-netwerk, een Shell-breed netwerk voor medewerkers met beperkingen, is hij ook geholpen door een begeleidingsproject waarbij mensen met dyslexie aan elkaar worden gekoppeld. Joes werd gekoppeld aan een senior manager die ook dyslexie had. “Ze lieten me zien hoe een beperking werd omgezet in iets dat een verse kijk op dingen biedt,” aldus Joe. “En ik zie een leidinggevende die het ondanks zijn dyslexie zo ver geschopt heeft. Wat zij kunnen, kan ik ook.”

Hoe je jezelf kunt onderscheiden

“Ik heb een uitermate open lijnmanager,” legt Joe uit. “Zij kijkt naar ieders vaardigheden en geeft mij de meer creatieve taken, bijvoorbeeld in situaties waarin je een verscheidenheid aan informatie verzamelt en als puzzelstukjes samenvoegt. Een dyslectische medewerker is daartoe uitstekend in staat. We werken heel goed samen. Met de juiste ondersteuning kun je een beperking omzetten in iets waardoor je je onderscheidt. Tegen anderen in eenzelfde situatie zou ik zeggen: wees niet bang om uit je schulp te kruipen.”

Meer onder Carrières

Diverse culturen samenbrengen

Onze 60 actieve netwerken voor werknemers in zo'n 22 landen bestaan uit 155 nationaliteiten die voor ons in 70 landen werkzaam zijn.

Women's perspective

Inspirerende vrouwen met technische en niet-technische carrieres in management of specialisaties. Benut al je talenten en ontwikkelje optimaal.