Het Atlantisch Woud is een regenwoud langs de Braziliaanse kust en beslaat 4.000 km2. Het gebied is zeer belangrijk vanwege de rijke biodiversiteit maar het is ook een belangrijke bron van drinkwater voor de bevolking van Brazilië.

“Conserving Brazil’s Atlantic Rainforest”, één van de expedities die milieu-NGO Earthwatch aanbiedt, is gericht op het beschermen van de biodiversiteit van het ecosysteem. James Makinde, Business Development Manager bij Shell Nigeria Gas, is bij dit onderzoeksproject betrokken geraakt via een vrijwilligersprogramma voor werknemers van Shell. Dit programma wordt aangeboden door Project Better World, een internationaal platform dat wordt gerund door het personeel.

Project Better World biedt werknemers sinds 1998 de mogelijkheid om als vrijwilliger mee te werken aan verschillende (onderzoeks)programma's over de hele wereld. Hierdoor krijgen werknemers zoals James de kans om nieuwe vaardigheden op te doen en om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Het programma van Earthwatch heeft impact op de hele wereld.

Verhelderend werk

James is opgegroeid in de stad Lagos in Nigeria en zegt dat hij het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht in een stedelijke omgeving. Toch volgt hij milieuonderzoek enthousiast. Tijdens de expeditie heeft hij veel geleerd over de menselijke invloed op het milieu en wat we kunnen doen om de negatieve gevolgen daarvan te beperken.

We hebben verschillende soorten vogels bestudeerd, waarbij we probeerden inzicht te krijgen in hun migratiepatronen, het soort voedsel dat ze eten en de invloed daarvan op het soort vegetatie in de omgeving,” legt James uit.

James zegt dat hij het verband tussen kwetsbare ecosystemen en de maatschappij nu beter begrijpt. Dankzij de lessen tijdens het programma en discussies met collega's uit verschillende delen van de industrie heeft hij beter inzicht gekregen in hoe Shell duurzaamheid nastreeft en hoe het bedrijf de invloed op het milieu en leefgemeenschappen beperkt.

Door samen te werken met een team van andere vrijwilligers heeft James bovendien leiderschaps- en managementvaardigheden ontwikkelt. James kan deze vaardigheden meenemen in zijn dagelijkse werkzaamheden bij Shell en begrijpt nu beter hoe je effectief kunt samenwerken.

De impact mee naar huis nemen

Voor degenen die gebruikmaken van het vrijwilligersonderzoek is de impact van onschatbare waarde. Dr. Ana Paula Giorigi is de wetenschapper die leiding geeft aan het Earthwatch-programma in Brazilië.

Ik vind het ontzettend interessant om mensen uit zoveel verschillende landen en culturen bij elkaar te laten komen, samen te laten werken en te laten discussiëren over deze onderwerpen. Dat werkt zeer constructief.” zegt ze.

Eenmaal terug van de expeditie kunnen de vrijwilligers thuis mensen bewustmaken van de zaken die ze met eigen ogen gezien hebben.

Het programma stopt hier niet,” voegt Ana toe. “Ze verlaten het veld met een plan van aanpak dat ze toepassen in hun leven en hun bedrijf. Dat vind ik geweldig. Niet alleen als wetenschapper, maar ook als persoon.

James had als doel om die boodschap mee naar huis te nemen. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een netwerk van gelijkgestemden van Shell Nigeria opgezet kon worden om het land milieubewuster te maken. Het lokale netwerk is onderdeel van Project Better World en is op dit moment bezig met het opstellen van zijn handvest.

Ik heb veel over mijn ervaring gepraat en dat werd erg goed ontvangen,” zegt James. “We hebben al vastgesteld hoe ons netwerk kan bijdragen aan het lokale milieu.”

During his expedition James studied native birds and their migration pattern.
Tijdens zijn expeditie heeft James inheemse vogelsoorten en hun migratiepatroon bestudeerd.

Earthwatch over de hele wereld

In het kader van het samenwerkingsverband tussen Shell en Earthwatch bieden wij onze mensen de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen in vier verschillende programma's:

Het Earthwatch Expedition-programma – Werknemers van Shell leren meer over milieukwesties door zelf bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Er zijn opdrachten over de hele wereld, gericht op onderzoeksonderwerpen die verband houden met voor Shell relevante milieukwesties.

Het Expedition Enhanced Learning-programma van Earthwatch – Dit programma combineert een onderzoeksexpeditie met interactieve sessies waarin de werknemers van Shell geïnspireerd worden, kennis vergaren en duurzaamheid kunnen uitdragen. Werknemers leren meer over duurzaamheidskwesties en de aanpak van Shell. Ze

Earth Skills Network – Deskundigen van Shell zetten hun ervaring in om kennis te delen en belangrijke zakelijke vaardigheden over te brengen op mensen die beschermde gebieden beheren. Zo kunnen werknemers hun professionele vaardigheden aanscherpen en meer inzicht verkrijgen in hoe zakelijke beslissingen invloed kunnen hebben op het milieu.

FreshWater Watch – Mensen van Shell in Den Haag en Londen (en binnenkort ook in Bangalore) worden opgeleid om gegevens te verzamelen over de zoetwaterkwaliteit die wetenschappers helpen oplossingen te vinden voor de strijd tegen de verslechtering van onze zoetwaterecosystemen.

Earthwatch in getallen

  • Tot op heden hebben meer dan 800 werknemers deelgenomen aan de door Shell gesponsorde programma's van Earthwatch.
  • De deelnemers zijn afkomstig uit 49 landen.
  • Zij hebben bijna 40.000 uur lang gegevens verzameld.
  • De samenwerking tussen Earthwatch en Shell begon in 1998 met een pilot met zes deelnemers. Tegenwoordig is er plaats voor 200 werknemers per jaar.
  • Verder hebben er 40 zakelijke mentoren in het Earth Skills Network-programma samengewerkt met 114 personeelsleden die 39 organisaties voor beschermde gebieden vertegenwoordigen in 16 Afrikaanse en 6 Aziatische landen.
  • Bijna 70 personen hebben als vrijwilliger meegewerkt aan het FreshWater Watch-programma in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Meer onder Carrières

Ervaren professionals

Ervaren professionals met meer dan 3 jaar werkervaring.

Shell Talent Community

Word lid van de Shell Talent Community en ontvang updates over carrièrekansen, belangrijke projecten en evenementen op jouw vakgebied