“Een combinatie van avontuur en kansen!”

Business Assurance Analyst

Data-analyses en -controles over de hele wereld

Ik maak deel uit van het Health, Safety, Security, Environment & Social Performance Audit-team van Shell en ben verantwoordelijk voor data-analyses en het rapporteren van audit resultaten. Mijn werk brengt me naar audits over de hele wereld!

Ons team heeft de taak om de mondiale veiligheid bij Shell aan te sturen en ervoor te zorgen dat al onze collega's over de hele wereld elke dag weer veilig naar huis kunnen. We ontwikkelen middelen waarmee we de analyses en rapportage van audit gegevens kunnen verbeteren. Het doel van HSSE-audits (Health, Safety, Security and Environment) is ervoor te zorgen dat de HSSE-systemen bij alle bedrijven over de hele wereld naar behoren werken. Ik kom bij veel bedrijven van Shell en werk samen met collega's uit de hele wereld.

Ik wilde met mijn werk direct invloed hebben

Wat mij bij Shell verrast heeft, is de open cultuur en de bereidheid van het management om open te staan voor ideeën en uitdagingen. Ik heb ook een carrière in consultancy en onderzoek overwogen, maar voor Shell gekozen omdat ik met mijn werk direct invloed wilde hebben. Ik wilde dat het in de praktijk werd toegepast en niet alleen in rapporten en artikelen terecht zou komen. 

Ik heb veel vrienden gemaakt op de door Young Shell georganiseerde evenementen, zoals sociale bijeenkomsten, jaarlijkse barbecues en congressen. Met Oud en Nieuw was ik zelfs in Moskou, op bezoek bij een van mijn nieuwe vrienden van Young Shell! 

Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Het is fijn om al vroeg in contact te komen met verschillende mensen met verschillende achtergronden, nationaliteiten en beroepen. Dat is een van de grote voordelen van bij een groot bedrijf werken. Vanaf de eerste dag was duidelijk dat er veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kan ik cursussen volgen en verdiepende opdrachten uitvoeren. Dit heeft er zelfs toe geleid dat ik bijna een half jaar op uitzending naar Irak ben geweest. Dat had een tweeledig doel: werken in de praktijk als veiligheidsexpert in een uitermate uitdagende omgeving, en het ontwikkelen van sociale vaardigheden om samen te werken en dingen gedaan te krijgen in een team dat voornamelijk bestond uit Irakezen die nog nooit in het buitenland waren geweest. Vorig jaar had ik het geluk dat ik voor het uitvoeren van audits naar vele plekken over de hele wereld kon reizen, zoals Seattle, New Orleans en Singapore. Mijn baan blijkt een combinatie van avontuur en kansen te zijn!

Meer Onder Starters en studenten

Voordelen van werken bij Shell

Ontdek de voordelen van werken bij Shell, van onze uitstekende opleidingsprogramma's tot de uitgebreide mogelijkheden voor netwerken en samenwerking.