co2-compensatie-projecten-doel-bijdrage

Dit doen we met uw bijdrage

Als u benzine, diesel of LPG heeft getankt kunt u voor 1 cent extra per liter de CO₂-uitstoot van de door u getankte brandstof compenseren. Shell ondersteunt hiervoor een wereldwijd portfolio van CO₂ -compensatieprojecten die actief zijn in de bescherming van bossen en het aanplanten van bomen. Deze projecten zorgen ervoor dat er minder CO₂ in de atmosfeer terechtkomt of CO₂ gecompenseerd wordt. Deze projecten zijn altijd extern gecertificeerd. Door deze certificering ontstaan er CO₂-credits. Een CO₂-credit is een certificaat dat aantoont dat 1 ton (ofwel 1.000 kg) CO₂-uitstoot is vermeden, of is opgenomen uit de atmosfeer. Shell koopt deze CO₂-credits aan waarmee de CO₂-uitstoot van de door u getankte brandstof gecompenseerd wordt. Als uw voertuig bijvoorbeeld 1 ton CO₂ uitstoot (wat gelijk staat aan 4545 kilometer rijden) wordt dit gecompenseerd met 1 CO₂-credit.

Dit jaar zullen we onder andere het REDD+ Cordillera Azul-project in Peru en het REDD+ Katingan Mentaya-project in Indonesië ondersteunen. Shell koopt CO₂-credits uit natuurprojecten, die voldoen aan de Verified Carbon Standard (VCS), op dit moment wereldwijd de meest gebruikte standaard voor CO₂-compensatieprojecten. Ook moeten de projecten voldoen aan de Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standard op basis waarvan wordt geverifieerd dat naast het aanpakken van klimaatverandering ook lokale gemeenschappen ondersteund worden en de biodiversiteit behouden blijft of zelfs verbeterd wordt.

Hoe kunt u met 1 cent extra per liter de CO₂-uitstoot compenseren?

Aan de hand van het aantal liters en het soort brandstof dat u bij ons tankt, berekenen we de CO₂-uitstoot van de door u getankte brandstof. De CO₂-berekeningen zijn gebaseerd op de emissiefactoren zoals vermeld op www.CO₂emissiefactoren.nl, een initiatief van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en Milieu Centraal. 

De daadwerkelijke uitstoot van de hoeveelheid en soort brandstof die u tankt, is dus bepalend voor de hoeveelheid CO₂ die wordt gecompenseerd. Als u bij het tanken van benzine, diesel of LPG ervoor kiest om voor 1 cent extra per liter de CO₂-uitstoot te compenseren, dan betaalt u voor de compensatie van de CO₂ die vrijkomt als gevolg van de verbranding van de brandstof in de motor van uw voertuig. Wij compenseren op onze beurt dan de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van de brandstof, zoals het winnen van ruwe olie, de raffinage en de distributie naar de benzinestations.

HIER GAAT UW BIJDRAGE NAARTOE

Het REDD+ Cordillera Azul-project in Peru

In het kader van het REDD+ Cordillera Azul-project wordt bedreigd bosgebied beschermd om CO2-uitstoot te compenseren. Het project, te midden van Peru’s hoogstgelegen bossen en vrijwel zo groot als Nederland, helpt niet alleen de natuur, maar is ook goed voor de lokale bevolking en de dieren. Zo zorgt het voor nieuwe banen en schoon drinkwater, en beschermt het 28 verschillende diersoorten.

Het REDD+ Katingan Mentaya-project in Indonesië

Het REDD+ Katingan Mentaya-project is een goed voorbeeld hoe klimaatverandering kan worden tegengegaan door de uitgifte van CO2-credits. Het project gebruikt deze CO₂-credits om 157.000 hectares (235.500 voetbalvelden) bos te beschermen. Dit maakt het ’s werelds grootste CO₂-compensatieproject, waarmee een hoeveelheid CO2 wordt gecompenseerd die gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van Frankrijk.

Samen met Staatsbosbeheer

Los van het ondersteunen van internationale CO2-compensatieprojecten, onderzoekt Shell ook dichter bij huis hoe natuurlijke ecosystemen een cruciale rol kunnen spelen in de opvang en opslag van CO2. Staatsbosbeheer en Shell slaan de handen ineen voor gezonder en gevarieerder bos in Nederland. De samenwerking maakt het planten van 5 miljoen bomen in 12 jaar tijd mogelijk. Dit staat gelijk aan ruim 2600 voetbalvelden vol. Hiermee leveren we een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid.

Meer over de samenwerking

HANDIGE LINKS

Zo rijdt u CO₂-neutraal

We bieden u de mogelijkheid om rekening te houden met het milieu door te kiezen voor CO₂-neutraal rijden.

Lees hier op welke manieren dit kan.

Energietransitie

Shell wil actief bijdragen aan de versnelling van de Nederlandse transitie naar duurzame energie. Dit doen we bijvoorbeeld door te investeren in schonere brandstoffen en innovatieve duurzame projecten. 

Lees meer over de energietransitie.

Hoe werkt CO₂-compensatie?

Bij Shell kunt u op 3 manieren de CO₂-uitstoot van de door u getankte brandstof compenseren. Maar wat is CO₂ eigenlijk en wat is de rol van bomen hierbij? 

Lees hier hoe dit precies in z’n werk gaat.