Mountain and sea

Dit doen we met je bijdrage

Als je benzine, diesel of LPG hebt getankt, kun je voor 1 cent extra per liter de CO₂-uitstoot compenseren van de door jou getankte brandstof. Shell ondersteunt hiervoor wereldwijd CO₂-compensatieprojecten die actief zijn in de bescherming van bossen en het aanplanten van bomen. Deze projecten zorgen ervoor dat er minder CO₂ in de atmosfeer terechtkomt of CO₂ gecompenseerd wordt.

Man standing in Farm

Externe certificering

De projecten die Shell ondersteunt zijn extern gecertificeerd. Door deze certificering ontstaan er CO₂-credits. Een CO₂-credit is een certificaat dat aantoont dat 1 ton (ofwel 1.000 kg) CO₂-uitstoot is vermeden, of is opgenomen uit de atmosfeer. Shell koopt deze CO₂-credits aan waarmee de CO₂-uitstoot van de door jou getankte brandstof gecompenseerd wordt. Als je voertuig bijvoorbeeld 1 ton CO₂ uitstoot (wat gelijk staat aan 4545 kilometer rijden), wordt dit gecompenseerd met 1 CO₂-credit.

Mountain and sea

Steun gemeenschappen en verbetering biodiversiteit

Shell koopt CO₂-credits uit natuurprojecten, die voldoen aan de Verified Carbon Standard (VCS), op dit moment wereldwijd de meest gebruikte standaard voor CO₂-compensatieprojecten. Ook moeten de projecten voldoen aan de Climate, Community & Biodiversity (CCB) Standard. Op basis hiervan wordt geverifieerd dat naast het aanpakken van klimaatverandering ook lokale gemeenschappen ondersteund worden en de biodiversiteit behouden blijft of zelfs verbeterd wordt.

Hoe wordt je bijdrage besteed?

Het project Katingan Mentaya ondersteunt onder meer brandweermannen op Borneo (Indonesië) om branden in de droge veengrond te voorkomen.

Bekijk hier de video

Hoe kun je met 1 cent extra per liter de CO₂-uitstoot compenseren?

Aan de hand van het aantal liters en het soort brandstof dat je bij ons tankt, berekenen we de CO₂-uitstoot van de door jou getankte brandstof. De CO₂-berekeningen zijn gebaseerd op de emissiefactoren zoals vermeld op www.CO₂emissiefactoren.nl, een initiatief van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en Milieu Centraal. 

De daadwerkelijke uitstoot van de hoeveelheid en soort brandstof die je tankt, is dus bepalend voor de hoeveelheid CO₂ die wordt gecompenseerd. Als je bij het tanken van benzine, diesel of LPG ervoor kiest om voor 1 cent extra per liter de CO₂-uitstoot te compenseren, dan betaal je voor de compensatie van de CO₂ die vrijkomt als gevolg van de verbranding van de brandstof in de motor van je voertuig. Wij compenseren op onze beurt dan de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van de brandstof, zoals het winnen van ruwe olie, de raffinage en de distributie naar de benzinestations.

Samen met Staatsbosbeheer

Los van het ondersteunen van internationale CO2-compensatieprojecten, onderzoekt Shell ook dichter bij huis hoe natuurlijke ecosystemen een cruciale rol kunnen spelen in de opvang en opslag van CO2. Staatsbosbeheer en Shell slaan de handen ineen voor gezonder en gevarieerder bos in Nederland. De samenwerking maakt het planten van 5 miljoen bomen in 12 jaar tijd mogelijk. Dit staat gelijk aan ruim 2600 voetbalvelden vol. Hiermee leveren we een bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid.

Meer over de samenwerking

HANDIGE LINKS

Zo compenseer je CO2-uitstoot

Bij Shell kun je de CO2-uitstoot van de brandstof die je tankt compenseren. Compenseer ook CO2-uitstoot en draag bij aan het beschermen en aanplanten van bos. Lees meer. 

Energietransitie

Shell wil actief bijdragen aan de versnelling van de Nederlandse transitie naar duurzame energie. Dit doen we bijvoorbeeld door te investeren in schonere brandstoffen en innovatieve duurzame projecten. 

Lees meer over de energietransitie.

Hoe werkt CO₂-compensatie?

Bij Shell kun je op 2 manieren de CO₂-uitstoot compenseren van de brandstof die je hebt getankt. Maar wat is CO₂ eigenlijk en wat is de rol van bomen hierbij? 

Lees hier hoe dit precies in z’n werk gaat.