Shell Rimula R6 LM

Lage emissies en besparing op onderhoudskosten

Hoe heet, koud, steil, stoffig, modderig of langdurig de omstandigheden ook zijn waaronder uw voertuig moet presteren, u weet dat uw olie uw motor onder alle omstandigheden beschermt.

De 'energised protection' van Shell Rimula-oliën voor zware dieselmotoren biedt onafgebroken bescherming op drie kritische vlakken:

  1. Zuurregeling - aantoonbare vermogensadditieven helpen bij de bescherming tegen corrosie door zuren die zich vormen bij de verbranding van brandstof.
  2. Afzettingsregeling – houdt de motor schoon voor consistente prestaties en een lange levensduur.
  3. Slijtageregeling - houdt bewegende metalen oppervlakken volledig gescheiden van elkaar voor een langere levensduur.

Shell Rimula R6 LM

Shell Rimula R6 LM helpt de samendrukking te weerstaan om bewegende onderdelen gescheiden te houden, waardoor slijtage wordt verminderd

Shell Rimula R6 LM biedt een innovatieve technologie die voldoet aan de technische en operationele eisen en behoeften van ondernemingen met zware vrachtwagens en bussen op diesel en aardgas. Doordat Shell Rimula R6 LM een veelzijdige bescherming biedt, kan de olie helpen bij efficiënte transportwerkzaamheden door:

Lage emissies: compatibel met katalysator en roetfilter, zodat hij de prestaties en de levensduur van het voertuigemissiesysteem kan behouden.

Besparing op onderhoudskosten: langere olieverversingsintervallen en veelzijdigheid die bijdragen aan een beperking van de onderhouds- en voorraadkosten en de hoeveelheid afvalolie.

Beschermende kracht
Shell Rimula R6 LM maakt gebruik van een drievoudige aanpak om de bescherming mogelijk te maken:

  1. Volsynthetische basisoliën voor verbeterde additievenactivering
  2. Unieke additieventechnologie
  3. Exclusieve antislijtagebooster

Deze drie factoren die samenwerken leveren uitstekende prestaties en lange olieverversingsintervallen zonder de duurzaamheid te beïnvloeden.
De samenstelling met een laag SAPS-gehalte biedt ook bescherming voor katalysatoren en voorkomt afzettingen in voertuigmotoren op aardgas, waardoor het de ideale keuze is voor ondernemingen met Euro IV- en Euro V-vrachtwagens en/of bussen op diesel en aardgas.

Uw bescherming - onze ervaring
Shell-technici hebben een speciale antislijtagebooster ontwikkeld die extra bescherming biedt aan zwaarbelaste motoronderdelen. Laboratoriumsimulaties tonen aan dat dit systeem slijtage tot 50% kan beperken.

Shell Rimula R6 LM helpt bij de bescherming tegen zuurcorrosie, vuil/afzettingen en slijtage

Lage emissies

Bescherming van de prestaties van uw uitlaatgasemissieregelsystemen is niet alleen belangrijk om er zeker van te zijn dat uw voertuigen aan de wettelijke eisen blijven voldoen maar ook om te verzekeren dat ze efficiënt werken. Zo kan bijvoorbeeld een verstopt roetfilter (DPF) het brandstofverbruik verhogen.

Shell Rimula R6 LM is samengesteld voor lagere gehaltes sulfaatas en zwavel ter ondersteuning van een efficiëntere werking van de nieuwste en toekomstige dieselmotor- en voertuigtechnologieën.

Shell Rimula R6 LM overtreft de eisen van Mercedes-Benz, MAN en andere fabrikanten voor beperking van de hoeveelheid zwavel en fosfor en biedt in tests een aantoonbaar betere beschermende werking.

Uitlaatas bevat roet dat kan worden verbrand, maar smeringsas blijft achter en kan uw filter verstoppen

Emissieregeling - voordelen
Het gebruik van de verkeerde olie kan de levensduur van de uitlaatgasemissieregelsystemen, zoals dieselroetfilters aanzienlijk verminderen en een grote invloed hebben op onderhoudskosten en brandstofverbruik. Onze tests in samenwerking met leveranciers van roetfilters en transportondernemingen hebben dit bewezen.

Shell Rimula R6 LM kan de snelheid van DPF-verstopping vertragen

Gevolgen in de praktijk
Onze praktijktests hebben bevestigd dat in vergelijking met conventionele oliën voor lange olieverversingsintervallen met een hoog asgehalte, (die gewoonlijk voldoen
aan ACEA E4/MB 228.5), Shell Rimula R6 LM de snelheid van roetfilterverstopping kan vertragen. Dat betekent een lagere tegendruk (zie hieronder), wat op zijn beurt weer minder DPF-onderhoud betekent en/of minder invloed op het brandstofverbruik.

Shell Rimula R6 LM helpt bij het verlagen van de tegendruk, wat minder roetfilteronderhoud betekent

Besparing op onderhoud
Shell Rimula R6 LM kan helpen bij het in de hand houden van de onderhoudskosten door:
Langere olieverversingsintervallen
Verhoogde duurzaamheid van de motor – minder ongepland onderhoud
Vereenvoudigde motorolievoorraad - één olie voor bijna alle motormerken, diesel en aardgas.

De uitstekende prestaties van Shell Rimula R6 LM in de belangrijke tests voor afzettingen op zuigers die door motorfabrikanten als Mercedes-Benz en MAN worden gebruikt, hebben eraan bijgedragen dat de olie is goedgekeurd volgens deze tests en andere specificaties voor verlengde olieverversingsintervallen.

Shell Rimula R6 LM zorgt voor veelzijdige, lange verversingsintervallen, schone zuigers, zoals aangetoond in tests met Mercedes-Benz

De uitstekende slijtagewerende eigenschappen van Shell Rimula R6 LM, in combinatie met de beperking van afzettingen op zuigers en carter zorgen voor een lange en betrouwbare levensduur van de motor. De olie overtreft bijvoorbeeld de eisen van de OM 602A slijtagetest van Mercedes-Benz.

Moet u Shell Rimula R6 LM gebruiken?

Shell Rimula R6 LM-motorolie is geschikt voor gebruik in veel verschillende zwaarbelaste toepassingen op de openbare weg. De olie voldoet aan de eisen van veel Europese, Amerikaanse en Japanse motorfabrikanten en is met name geschikt voor een grote verscheidenheid aan moderne vrachtwagens en transportmiddelen met Euro III-, Euro IV- en Euro V-motoren, in het bijzonder voor wagenparken met voertuigen van verschillende leeftijden en motoren van verschillende fabrikanten.

Hij is ook goedgekeurd voor gebruik in zware bedrijfswagenmotoren op aardgas van Mercedes-Benz, MAN en Volvo en is hierdoor ideaal voor gebruik in wagenparken met openbaarvervoermiddelen op diesel en aardgas.

Shell Rimula R6 LM overtreft de prestatie-eisen van specificaties zoals API CI-4, ACEA E6 en E7 en wordt met name aanbevolen voor voertuigen die zijn voorzien van een roetfilter (DPF).

Specificaties en goedkeuringen

SAE-viscositeitsklasse: 10W-40

ACEA:E7, E6, E4-99; API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 Caterpillar: ECF-1-A; Cummins: CES 20077; DAF: voldoet aan ACEA E6 en E4-99; Mack: EO-M+; MAN: 3477, 3271-1; MB-goedkeuring: 228.51, 226.9; MTU; Categorie 3.1; Renault Trucks: RD-2; Volvo: CNG, VDS-2.

Veilig gebruik van R6 LM-oliën

Het is heel onwaarschijnlijk dat Shell Rimula R6 LM-oliën enig gevaar voor de gezondheid of veiligheid vormen, mits ze correct worden gebruikt in de aanbevolen toepassing. U moet contact met de huid voorkomen en dient vloeistofbestendige handschoenen te gebruiken bij afgewerkte olie. Mocht de olie in contact komen met uw huid, was deze dan onmiddellijk af met water en zeep. Voor het afvoeren van afgewerkte olie brengt u dit naar een erkend inzamelpunt. Giet het niet in de grond, het riool of oppervlaktewater.

Advies en tips

LubeMatch-webversie

Gebruik ons LubeMatch-hulpprogramma om de voor u juiste olie te vinden.

U verlaat de bètaversie van de site en wordt omgeleid naar het oude Shell-webplatform.

Waar kopen?

Waar Shell-oliën en -smeermiddelen kopen.