Hoe Shell Geothermie aardwarmteprojecten ontwikkelt in Nederland

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte die uit aardlagen op dieptes tussen de 500 meter en 4.000 meter wordt gewonnen. Er zijn op dit moment meer dan twintig plaatsen in Nederland waar aardwarmte wordt gewonnen. 

Shell Geothermie wil met onder meer haar kennis van de ondergrond een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van geothermie. Zo kan Shell helpen bij de verduurzaming van de warmtevoorziening. Een voorbeeld: momenteel worden de mogelijkheden voor aardwarmte onderzocht op verschillende plekken in de buurt van Rotterdam, onder andere samen met Eneco.

Een ander voorbeeld: Hydreco Geomec, Shell Geothermal BV en de Gemeente Rotterdam zijn van plan in de regio Rotterdam te onderzoeken of, en hoe er warmtevoorziening middels aardwarmte mogelijk zou kunnen zijn. De partijen hebben op 25 september voor de regio Rotterdam-stad een opsporingsvergunning voor een periode van 4 jaar gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Aardwarmte

Samenwerken aan duurzame warmte

Veel mensen in Nederland zullen zich afvragen wat ze moeten doen als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Een nieuwe cv-ketel kopen of een warmtepomp laten installeren? Of wachten totdat de gemeente komt met plannen voor een warmtenet? Op het ogenblik zijn er nog niet zo veel warmtenetten, maar de bedoeling is dat er veel meer gaan komen. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere partijen nodig.

Meer aardwarmte

Aardwarmte opsporingsvergunning Rijnland verleend aan Shell en D4

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan Shell en D4 een opsporingsvergunning verleend voor het opsporen en ontwikkelen van aardwarmte in het gebied ‘Rijnland’. 

Warmtetransitie in Westland krijgt vaart

Twee glastuinbouwbedrijven, Harting Holland en De Bruijn Tomaten, Warmtebedrijf Westland en Shell zetten vaart achter hun plannen voor het uitbreiden van de bestaande aardwarmtewinning met het project ‘Aardwarmte Delfland’ in De Lier. 

Aardwarmteproject in Leeuwarden van start


Een doorbraak in Leeuwarden: op 18 mei is hier het startschot gegeven voor de ontwikkeling van het aardwarmteproject Warmte van Leeuwarden. Met deze aardwarmte kunnen eind 2022 via een warmtenet de eerste gebouwen van de stad van duurzame warmte worden voorzien en later hele stadswijken.

Website Rijnmond Aardwarmte gelanceerd

Aardwarmte kan een waardevolle bijdrage leveren aan de warmtetransitie, als natuurlijke en duurzame warmtebron voor warmtenetten.

Waarom is Shell actief in aardwarmte?

Shell ziet in Nederland goede kansen voor het ontwikkelen van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Veiligheid en techniek

Meer informatie kunt u vinden op de website van "Stichting Platform Geothermie"

Vergunning Eneco en Shell voor opsporen aardwarmte in Capelle aan den IJssel / Rotterdam en omgeving

Eneco en Shell zetten een nieuwe stap in het ontwikkelen van aardwarmte in Capelle aan den IJssel/ Rotterdam en omgeving.

Hoe werkt aardwarmte?

Meer informatie kunt u vinden op de website "Hoewerktaardwarmte.nl."

Contact

Wilt u meer weten, of bent u geïnteresseerd in mogelijke samenwerkingsverbanden, neemt u dan gerust contact op met het Shell Aardwarmte team via onderstaand contactformulier:

Meer Shell en aardwarmte

Onderzoek naar geothermie haven Rotterdam gaat volgende fase in

Shell Geothermal BV en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen de mogelijkheden voor geothermie in het westelijk deel van de Rotterdamse haven. De twee bedrijven hebben hiervoor een opsporingsvergunning gekregen van het ministerie van EZK.

EBN en Shell treden toe tot aardwarmteproject Leeuwarden

Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell treden toe tot het consortium Warmte van Leeuwarden om het bestaande aardwarmteproject in Leeuwarden verder te helpen realiseren. Het project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtevraag van Leeuwarden. 

Energietransitie is warmtetransitie

Hoe gaan we straks onze huizen verwarmen? En wie gaan straks als eersten hun cv-ketel omwisselen voor een aansluiting op het warmtenet? En waar komt die warmte dan vandaan? De gemeenten krijgen een sleutelrol.

Warmte van moeder aarde

Gaan we ons huis straks verwarmen met een warmtepomp of met aardwarmte? Waarschijnlijk met beide, verwachten Energie Beheer Nederland, Shell en andere publieke en private partijen. Zij schatten in, dat aardwarmte in 2050 voor een vijfde zal voorzien in de vraag naar warmte voor huizen, gebouwen, tuinbouw en de lichte industrie in Nederland.

Eneco en Shell willen samen Nederlandse aardwarmte ontwikkelen

Partijen vragen vergunning aan om te zoeken naar aardwarmte in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en omgeving

Shell wil Nederlandse aardwarmte ontwikkelen

Shell vraagt vergunning aan om te zoeken naar aardwarmte in regio Rotterdam