Wat zijn biobrandstoffen?

Maakproces

Het maakproces

Biobrandstoffen kunnen worden geproduceerd uit organisch materiaal (biomassa) zoals maïs, suiker, plantaardige oliën of afvalgrondstoffen. Biobrandstoffen zijn een van de grootste bronnen van hernieuwbare energie die momenteel in gebruik zijn. Omdat ze minder CO2 uitstoten dan conventionele brandstoffen, kunnen ze worden gemengd met bestaande brandstoffen als een effectieve manier om de CO2-uitstoot in de transportsector te verminderen. 

Biobranstof

Het gebruik van biobrandstoffen

Het gebruik van biobrandstoffen neemt toe, grotendeels door nieuw energiebeleid in Europa, de VS en Brazilië. Dat vraagt om meer hernieuwbare, koolstofarme brandstoffen voor de transportsector. Die staat voor een kwart van het energieverbruik in de wereld en een vijfde van de energiegerelateerde CO2-uitstoot. Voor het wegvervoer is elektrisch rijden nu al vaak een uiktomst. Maar voor langere reizen, zeker over water en door de lucht, zijn koolstofarme (bio)brandstoffen of waterstof nog best lang noodzakelijk.

Biobrandstoffenfabriek - Hoe werkt dat eigenlijk

Van frituurvet naar biobrandstof.  In het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam bouwen we aan de grootste biobrandstoffenfabriek van Europa. In deze korte animatie vlieg je door de bouwtekening en leggen we uit hoe we in deze fabriek biobrandstoffen kunnen maken van afvalstoffen zoals bijvoorbeeld frituurvet. 

Hoe werken biobrandstoffen?

Biobrandstof

Ontwikkeling van biobrandstoffen

Wanneer biobrandstoffen worden gebruikt in transport, stoten ze CO2 uit die door planten wordt afgevangen of wordt gerecycled uit materialen zoals dierlijk vet of gebruikte bakolie.

Wegtransport

Lagere CO2-uitstoot

Het netto effect is dat er minder CO2 vrijkomt in vergelijking met conventionele fossiele brandstoffen die extra CO2 in de koolstofcyclus brengen wanneer ze worden verbrand. Daarom zijn biobrandstoffen een geleidelijke stap in de richting van een koolstofarm en duurzaam energiesysteem.

container ship

Samen vooruit

Omdat biobrandstoffen gemengd kunnen worden met bestaande brandstoffen, kunnen ze worden gebruikt in de voertuigen van vandaag en in de bestaande infrastructuur. Ze bieden daarom een praktische en goedkope oplossing om de uitstoot van transport te verminderen. Op de weg, maar ze zijn vooral ook belangrijk voor de luchtvaart en de zeevaart, waar vloeibare brandstoffen nog lang nodig zullen blijven.

    

Soorten biobrandstoffen

Geavanceerde biobrandstoffen

biobrandstof

Tegenwoordig worden de meeste biobrandstoffen geproduceerd uit landbouwgewassen of plantaardige oliën en worden ze conventionele biobrandstoffen genoemd. Processen die brandstoffen produceren uit afval (dierlijk vet en gebruikte bakolie), oneetbare gewassen of houtafval staan bekend als geavanceerde of tweede generatie biobrandstoffen. We streven ernaar om het gebruik van afval en residuen te maximaliseren, omdat ze een koolstofarm eindproduct produceren en duurzamer zijn. De snelheid waarmee we aan deze ambitie kunnen voldoen, hangt af van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van verschillende grondstoffen en de aard van de vraag van onze klanten. Ongeacht de gebruikte grondstof, zetten we ons in voor duurzaamheid en hebben we maatregelen genomen om mogelijke negatieve milieu- of sociale effecten te identificeren en te voorkomen. Dit betekent samenwerken met onze toeleveranciers om ontbossing te voorkomen, de biodiversiteit te beschermen, de traceerbaarheid te verbeteren en te voorkomen dat land wordt gebruikt om energiegewassen te telen die de groeiende vraag naar voedsel moeten ondersteunen. We gebruiken certificeringsschema's van derden, uitgebreide zorgvuldigheidsonderzoeken en een groot aantal andere contractuele duurzame clausules ter ondersteuning van deze inspanning. 

Bio-ethanol

Bio-ethanol wordt geproduceerd door het fermenteren van suiker of zetmeel uit producten zoals suikerriet, maïs of tarwe. Het wordt gemengd met benzine, hetzij op lage niveaus in reguliere voertuigen (tot 10%) of op hogere niveaus in "flex fuel" voertuigen die zijn aangepast om zowel benzine als ethanol te gebruiken. Wanneer oneetbare gewassen worden gebruikt, wordt de bio-ethanol omschreven als tweede generatie of geavanceerde biobrandstof.

Duurzame vliegtuigbrandstof

Synthetische kerosine

Hernieuwbare diesel (HVO) en duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) kunnen allebei worden geproduceerd met zogenoemde hydroprocessed esters and fatty acids (HEFA)-processen. Tijdens het productieproces worden onzuiverheden verwijderd uit duurzame plantaardige oliën of afvalgrondstoffen, voordat ze op hoge temperatuur met waterstof worden behandeld. Het resultaat is een kleurloze en reukloze brandstof, waarvan de chemische samenstelling identiek is aan fossiele diesel. Op Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam wordt hard gebouwd aan Europa's grootste biobrandstoffenfabriek, die ook wel HEFA-fabriek wordt genoemd. Daar zal jaarlijks zeker 820.000 ton duurzame diesel of vliegtuigbrandstof worden gemaakt.

BioLNG

In Nederland is er sinds februari 2022 Shell BioLNG (onze productnaam), een belangrijke stap in het verduurzamen van zwaar wegtransport en het binnenvaarttransport. Voor het vrachtvervoer over de weg is BioLNG een uitkomst als transitiebrandstof, naast de inzet van elektrische trucks. 

Shell BioLNG is de introductie naar het Nederlands LNG-netwerk van Shell uitgerold, eerst nog door bio-LNG (algemene schrijfwijze productsoort) bij gewoon LNG te mengen, om dan op te schalen naar 100% zuivere bio-LNG. Shell levert bio-LNG in Nederland vanuit de installatie die het samen met partners Nordsol en Renewi in de herfst van 2021 in Amsterdam opende. Daar zal op termijn naar schatting 3,4 kiloton bio-LNG worden geproduceerd, waarmee een CO₂-uitstoot vergelijkbaar met die van 13 miljoen wegkilometers wordt voorkomen.

Shell BioLNG is vloeibaar gas uit organisch afval, denk aan landbouwresten, etensresten en voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Het kan in bestaande LNG-motoren en -tankstations worden gebruikt, zonder dat er aanpassingen nodig zijn. Vrachtwagens die op (bio-)LNG rijden zijn stiller en schoner, en mogen daarom in veel steden en dorpen onder meer winkels langer bevoorraden dan traditionele trucks.

Hoe wordt Shell BioLNG gemaakt?

Bio-LNG is vloeibaar gemaakt gas. In een vergister wordt het organisch afval door bacteriën afgebroken, in zuurstofloze omstandigheden (an-aerobisch). Biogas bestaat voor 30% tot 45% uit CO₂, waterstofsulfide en andere componenten die worden verwijderd, waarna het gas wordt opgewaardeerd naar hoge kwaliteit biomethaan die vloeibaar wordt gemaakt door het af te koelen naar -162 graden Celsius.

Groen gas

Groen gas is biogas gemaakt van organisch afval, zoals groente- en fruitresten, rioolslib en voornamelijk mest. Het gas kan net als aardgas voor verwarming of elektriciteitsopwekking worden gebruikt.

Het maken van groen gas gebeurt met een vergister. Daarin wordt de mest van onder meer melkvee- en varkenshouderijen verwerkt, samen met ander organisch afval. Bacteriën breken hier de de resten van planten en gras en de mest af. Wat eruit komt, is biogas. Om biogas geschikt te maken als groen gas worden onzuiverheden, zoals waterdamp en zwavel, uit het gas gefilterd. Daarna kan het worden gebruikt in bestaande aardgasleidingen.

 

 

Meer Shell

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

Veranderaars

Shell voorziet Nederland van energie, en steeds vaker nieuwe energie. Medewerkers veranderen mee en dragen zo bij aan de energietransitie, ook op onverwachte plekken. Lees de verhalen van veertien veranderende Shell-medewerkers.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Intussen werken we op steeds meer plekken in Nederland ook aan schonere energie. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben we besloten om hier circa 6,5 miljard euro in te steken. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.