Biobrandstoffen uit afval

Biobrandstoffen kunnen de komende decennia een waardevolle rol spelen bij het verlagen van de CO2-uitstoot van de transportsector. Daarom investeert Shell in Pernis in een fabriek waar we duurzame vliegtuigbrandstof en hernieuwbare diesel produceren uit afval. Denk daarbij aan frituurvet en plantenresten.

Lees meer

    

Vrachtwagen biobrandstoffen

In de transportsector worden biobrandstoffen gemengd met bestaande brandstoffen zoals benzine en diesel. In de toekomst kunnen ze bijzonder belangrijk zijn om de koolstofintensiteit in de luchtvaart-, zee- en zware wegvervoersectoren te verminderen.

Wat zijn biobrandstoffen?

Maakproces

Het maakproces

Biobrandstoffen kunnen worden geproduceerd uit organisch materiaal (biomassa) zoals maïs, suiker, plantaardige oliën of afvalgrondstoffen. Biobrandstoffen zijn een van de grootste bronnen van hernieuwbare energie die momenteel in gebruik zijn. Omdat ze minder CO2 uitstoten dan conventionele brandstoffen, kunnen ze worden gemengd met bestaande brandstoffen als een effectieve manier om de CO2-uitstoot in de transportsector te verminderen. 

Biobranstof

Het gebruik van biobrandstoffen

Het gebruik van biobrandstoffen is de afgelopen tien jaar toegenomen, grotendeels door de invoering van een nieuw energiebeleid in Europa, de VS en Brazilië, dat vraagt om meer hernieuwbare, koolstofarme brandstoffen voor vervoer. Dit is van cruciaal belang omdat vervoer goed is voor meer dan een kwart van het energieverbruik in de wereld en een vijfde van de energiegerelateerde CO2-uitstoot. Elektrificatie van het wegvervoer, gedreven door innovaties op het gebied van EV's en waterstof, zal de vermindering van de CO2-uitstoot van het wegvervoer alleen maar blijven versnellen. Koolstofarme brandstoffen zullen echter nodig zijn om langere reizen over de weg, over zee en door de lucht de komende decennia CO2-neutraal te maken.

Hoe werken biobrandstoffen?

Biobrandstof

Ontwikkeling van biobrandstoffen

Wanneer biobrandstoffen worden gebruikt in transport, stoten ze CO2 uit die door planten wordt afgevangen of wordt gerecycled uit materialen zoals dierlijk vet, gebruikte bakolie of stedelijk afval. 

Wegtransport

Lagere CO2-uitstoot

Het netto effect is dat er minder CO2 vrijkomt in vergelijking met conventionele fossiele brandstoffen die extra CO2 in de koolstofcyclus brengen wanneer ze worden verbrand. Daarom zijn biobrandstoffen een geleidelijke stap in de richting van een koolstofarm en duurzaam energiesysteem.

De duurzame vliegtuigbrandstof, hernieuwbare diesel en andere producten die we produceren, ondersteunen de netto-nul ambities van onze klanten en die van ons.

 

 

 

 

 

Soorten biobrandstoffen

Geavanceerde biobrandstoffen

biobrandstof

Tegenwoordig worden de meeste biobrandstoffen geproduceerd uit landbouwgewassen of plantaardige oliën en worden ze conventionele biobrandstoffen genoemd. Processen die brandstoffen produceren uit afval (dierlijk vet en gebruikte bakolie), oneetbare gewassen of houtafval staan bekend als geavanceerde of tweede generatie biobrandstoffen. We streven ernaar om het gebruik van afval en residuen te maximaliseren, omdat ze een koolstofarm eindproduct produceren en duurzamer zijn. De snelheid waarmee we aan deze ambitie kunnen voldoen, hangt af van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van verschillende grondstoffen en de aard van de vraag van onze klanten. Ongeacht de gebruikte grondstof, zetten we ons in voor duurzaamheid en hebben we maatregelen genomen om mogelijke negatieve milieu- of sociale effecten te identificeren en te voorkomen. Dit betekent samenwerken met onze toeleveranciers om ontbossing te voorkomen, de biodiversiteit te beschermen, de traceerbaarheid te verbeteren en te voorkomen dat land wordt gebruikt om energiegewassen te telen die de groeiende vraag naar voedsel moeten ondersteunen. We gebruiken certificeringsschema's van derden, uitgebreide zorgvuldigheidsonderzoeken en een groot aantal andere contractuele duurzame clausules ter ondersteuning van deze inspanning. 

Bio-ethanol

Bio-ethanol wordt geproduceerd door het fermenteren van suiker of zetmeel uit producten zoals suikerriet, maïs of tarwe. Het wordt gemengd met benzine, hetzij op lage niveaus in reguliere voertuigen (tot 10%) of op hogere niveaus in "flex fuel" voertuigen die zijn aangepast om zowel benzine als ethanol te gebruiken. Wanneer oneetbare gewassen worden gebruikt, wordt de bio-ethanol omschreven als tweede generatie of geavanceerde biobrandstof.

Duurzame vliegtuigbrandstof

Synthetische kerosine

Hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof kunnen beide worden geproduceerd door hydroprocessed esters and fatty acids (HEFA) processen. Tijdens het productieproces worden onzuiverheden verwijderd uit duurzame plantaardige oliën of afvalgrondstoffen, voordat ze op hoge temperatuur met waterstof worden behandeld. Het resultaat is een kleurloze en reukloze brandstof, waarvan de chemische samenstelling identiek is aan fossiele diesel.

Ook interessant...

 

 

 

 

 

 

Low carbon fuels

Koolstofarme brandstoffen

Shell zet zich in voor de productie en levering van koolstofarme brandstoffen (LCF) zoals duurzame vliegtuigbrandstof (SAF), biodiesel, bio-ethanol en hernieuwbaar gecomprimeerd aardgas (R-CNG), om de CO2-uitstoot van transport te helpen verminderen.

(English only)

Meer Shell

Wij veranderen

Om Nederland warm, in bedrijf en in beweging te houden is Shell actief in olie en gas. Maar wij veranderen voor een schonere toekomst. Dat moeten we, kunnen we, dat willen we. Dus investeert Shell ook in nieuwe energie voor Nederland.

Shell Recharge

Laad zowel je elektrische auto als jezelf op bij de snelladers van Shell Recharge. Door het hoge vermogen van onze snelladers ben je in 20 minuten weer onderweg.

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

Veranderaars

Shell voorziet Nederland van energie, en steeds vaker nieuwe energie. Medewerkers veranderen mee en dragen zo bij aan de energietransitie, ook op onverwachte plekken. Lees de verhalen van veertien veranderende Shell-medewerkers.