Feiten op een rij

  • Jaarlijkse productie van 170 GWh

  • Oppervlakte: 35 hectare (zonnepark)

  • 90.000 zonnepanelen (50 MW) en 14 windturbines (verm. 50 MW)

  • 61k ton CO₂-besparing per jaar

Voltooide en geplande werkzaamheden

2021

Juli: klein inkoopstation (grootte vergelijkbaar met zeecontainer) geïnstalleerd, waar elektriciteitskabels samenkomen. Een inkoopstation is een klein gebouw waar de elektriciteitskabels afkomstig van de windturbines en het zonnepark op wordt aangesloten.

September: Enexis heeft nieuwe middenspanningskabel geïnstalleerd waarmee het energiepark straks kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Oktober: de grondwal is aangelegd en is begroeid met gras en struiken. Dit is onderdeel van natuurcompensatie en hierdoor is het zonnepark niet te zien zijn vanaf de Woldweg. Ook zijn werkzaamheden verricht bij een van de locaties van de windturbines ( Motodrome.) De kindercrossbaan is verplaatst en er is een nieuwe parkeerplaats aangelegd.

November-december: de voorbereidende werkzaamheden zijn verricht zoals de grondwerkzaamheden en het aanleggen van wegen.

2022

Februari - maart: voorbereidende werkzaamheden voor het wind- en zonnepark hebben plaatsgevonden, zoals het aanleggen van de funderingen en kabels.

April: de eerste paaltjes voor de zonnepanelen zijn neergezet. Windturbine 6 is gebouwd.

Mei: een groot deel van de paaltjes voor de zonnepanelen is neergezet en een deel van de montagesystemen voor de zonnepanalen is gemonteerd. Windturbines 4, 5 en 7 zijn gebouwd. Daarmee zijn de vier windturbines op het terrein van het zonnepark af.

Juni – juli: een derde van de zonnepanelen is geïnstalleerd en tien windturbines zijn gebouwd. De druktesten op de kraanopstelplaatsen en toegangswegen zijn afgerond, daarnaast zijn de diverse bochtverbredingen verwijderd en teruggebracht in originele staat.

Augustus:

  • Donderdag 4 augustus beginnen we met de opbouw van windturbine 13.
  • Op vrijdag 5 augustus komen onderdelen voor windturbines 8 en 14 aan.
  • Vanaf maandag 8 augustus tot 10 augustus wordt windturbine 14 gebouwd.
  • Vanaf 11 augustus tot 13 augustus worden de onderste delen van windturbine 8 en 9 gebouwd.
  • De zonnepanelen worden geplaatst vanaf maandag 25 juli tot en met de tweede helft september

Op 30 augustus organiseert de gemeente Emmen een bijeenkomst voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst licht het Gebiedsplatform de omgevingsovereenkomst toe.

December: windpark in bedrijf 

Begin 2023: zonnepark in bedrijf

2023

Vanaf januari: zonnepark gaat in bedrijf.