Voor onze windturbines hebben wij een veiligheidsprotocol, hierin worden ook de winterse weercondities meegenomen. In dit protocol staat uitgewerkt hoe bijvoorbeeld ijsvorming wordt vastgesteld en waar ijs mogelijk terecht kan komen. Ook staat hierin welke verantwoordelijkheden en voorschriften nageleefd horen te worden om de veiligheid van de omgeving te waarborgen.

Deze taken nemen wij uiterst serieus en moeten ten alle tijden worden nageleefd. De windturbines van Pottendijk zijn voorzien van een ijsdetectiesysteem, die automatisch de windturbines afschakelt als er ijsvorming wordt waargenomen. Daarnaast draaien de turbines zich automatisch tot een positie waarbij de wieken niet boven de weg hangen. De windturbine (WTG8) bij de Motodrome krijgt een omheining, zodat het gebied om de turbine kan worden afgesloten bij onveilige situaties. Pas na inspectie, als is vastgesteld dat er geen ijs meer op zit, zullen de turbines weer gaan draaien.

Als u zich om andere reden zorgen maakt of u heeft een vraag hierover, kunt u ons ons bereiken via deze website.

Meer Shell

Energiepark Pottendijk

Shell gaat in Drenthe de komende jaren Energiepark Pottendijk ontwikkelen. Op Energiepark Pottendijk heeft Shell de mogelijkheid om een energiepark met windturbines en zonnepanelen te realiseren.

Zon

Duurzaam opgewekte stroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van vandaag en morgen.

Wind

Door het bouwen van windparken op zee, maken we groene stroom voor huizen en bedrijven en investeren we in nieuwe energie voor Nederland.