Waar we het voor doen? Om klimaatverandering tegen te gaan natuurlijk. Bij de aanpak van die klimaatverandering ligt de nadruk op het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5° Celsius. Shell ondersteunt deze ambitie en heeft zich tot doel gesteld om tegen 2050, in lijn met de ontwikkelingen in de maatschappij, een energiebedrijf te worden met netto nul uitstoot.

De wereld heeft een ander energiesysteem nodig. Eén waarbij we met een combinatie van energiebronnen de totale uitstoot uiteindelijk terugbrengen naar netto nul. Alleen zo kan de wereld voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, kan Nederland een succes maken van het Nederlandse Klimaatakkoord, en kunnen we samen klimaatverandering tegengaan. 

Powervragen

Wat doet Shell tegen klimaatverandering? Hoe werkt Shell in Nederland aan een schonere toekomst? Waarom juist bij Shell werken aan de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie? Presentator Luuk Dresen werpt een kritische blik achter de voordeur van Shell en vraagt het Shell-medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de energietransitie. 

Meer Shell

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Intussen werken we op steeds meer plekken in Nederland ook aan schonere energie. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben we besloten om hier circa 6,5 miljard euro in te steken. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Wind

Door het bouwen en runnen van windparken op zee, maken we groene stroom en investeren we in nieuwe energie voor Nederland. 

Zon

Zonnestroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van vandaag en morgen. Shell heeft in Nedelands zes zonneparken.

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

Schonere mobiliteit

Ontdek de innovaties en technologieën waarmee we schoner en efficiënter kunnen reizen. Nu en in de toekomst.

Shell en de klimaatzaak

Op 22 maart hebben we ons hoger beroep ingediend tegen de uitspraak in de klimaatzaak door de rechtbank Den Haag. Lees in ons dossier over de zaak waarom we in beroep gaan, hoe we werken aan een toekomst met schonere energie en wat we doen én gaan doen voor de Nederlandse energietransitie. 

Duurzame warmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

Make the Future

Het #MakeTheFuture programma van Shell speelt in op de ontwikkelingen en de verschillende initiatieven die kunnen bijdragen aan een energierijke, CO2-arme toekomst.  Om een kijkje te nemen in lokale initiatieven, delen Esmerelda, Lisa, Wendy, Hans, Roland en Stefan hun verhaal. Zij nemen ons mee en tonen ons hoe ze zich dagelijks inzetten voor meer duurzame energie.