Verbeterde oliewinning

Als een olieveld het einde van zijn normale productieve leven nadert, zit nog maximaal tweederde van zijn olie in de grond. Het is te duur om de resterende olie te produceren met conventionele middelen.

Maar verbeterde oliewinningstechnieken kunnen meer olie naar de oppervlakte brengen tegen een betaalbare prijs. Deze technieken gebruiken warmte, gasachtig oplosmiddel of andere chemische agentia om de stroomeigenschappen van de olie te wijzigen, waardoor de productie simpeler wordt.

De productie op deze manier verhogen kan volgens het Internationaal Energieagentschap 300 miljard extra vaten olie ontsluiten.

Onder het oppervlak kijken

Wij maken gebruik van geavanceerde seismische technologie om ondergrondse olie- en gasreservoirs in beeld te brengen. Bij deze seismische proeven worden aan het aardoppervlak door middel van kleine explosies of trillingen seismische golven, in wezen geluidsgolven, opgewekt die vervolgens door ondergrondse gesteentelagen worden teruggekaatst.

De geregistreerde echo’s worden per computer omgezet in driedimensionale gesteente- en reservoirbeelden van een hoge resolutie. Wij monitoren ook veranderingen in de loop der tijd en voegen zo een vierde dimensie aan onze gegevens toe.

Boren

Nieuwe technologieën hebben de lengte van putten vergroot tot meer dan tien kilometer – waarvan maar een deel recht naar beneden gaat. Wij zijn nu in staat om putten te boren die horizontaal door de bodem kronkelen en verschillende reservoirs kunnen bereiken.

Smart Fields®

Ook optimaliseren wij onze olieproductie met geavanceerde informatietechnologiesystemen, zogeheten Smart Fields®. Met deze technologie wordt digitale informatie die afkomstig is van sensoren in putten en van apparatuur aan het aardoppervlak geïntegreerd met op afstand bediende afsluiters en diverse computerapplicaties. Op deze manier kunnen wij een put beter monitoren en zijn productieve leven verlengen.

Lees meer over deze technieken

 

Meer in in energie en innovatie

Diep water

Ver onder het oppervlak van de oceaan, gebruiken wij geavanceerde technologieën om meer energie te vinden en deze veilig te produceren.

Aardgas

Wij vinden manieren om nieuwe aardgasreserves, de schoonst brandende fossiele brandstof, te ontsluiten.