Shell wil haar verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de mondiale inspanning om klimaatverandering aan te pakken en heeft een voor de industrie toonaangevende ambitie neergezet. Shell wil wereldwijd de NCF van haar energieproducten met ongeveer de helft verminderen per 2050, en met ongeveer 20% per 2035. Dat doen we in lijn met het streven van de samenleving om de doelen van Parijs te halen.

Shell Nederland heeft onlangs aangekondigd het Nederlandse Klimaatakkoord te steunen. In Nederland investeren we in concrete projecten zoals bijvoorbeeld windparken op zee, zonneparken, laadpalen voor elektrische auto’s en het leveren van restwarmte aan de omgeving van Pernis. U vindt onze energietransitieprojecten in Nederland op onze Nieuwe Energiekaart.

De samenwerking met lokale overheden en andere marktpartijen is cruciaal voor een succesvolle warmtetransitie. Daarom is Shell lid van brancheorganisatie Dutch Association Geothermal Operators (DAGO) en Stichting Platform Geothermie (SPG). Beide zetten zich in voor objectieve informatievoorziening over aardwarmte en de verdere ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. 

Meer Shell

Duurzame warmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

Energietransitie is warmtetransitie

Hoe gaan we straks onze huizen verwarmen? En wie gaan straks als eersten hun cv-ketel omwisselen voor een aansluiting op het warmtenet? En waar komt die warmte dan vandaan? De gemeenten krijgen een sleutelrol.

Warmte van moeder aarde

Gaan we ons huis straks verwarmen met een warmtepomp of met aardwarmte? Waarschijnlijk met beide, verwachten Energie Beheer Nederland, Shell en andere publieke en private partijen. Zij schatten in, dat aardwarmte in 2050 voor een vijfde zal voorzien in de vraag naar warmte voor huizen, gebouwen, tuinbouw en de lichte industrie in Nederland.