Energievoorziening

Shell gebruikt stroom uit zon voor de verduurzaming van de eigen energievoorziening en voor de energievoorziening van huizen en bedrijven. Daarbij proberen we de zonneparken op te laten gaan in het landschap, zoals in Sas van Gent in Zeeland. Ook werkten we bij onze eerste zonneparken samen met Naturalis om de biodiversiteit op die zonneparken te onderzoeken en bevorderen. Wat we daarvan leerden, passen we toe op al onze zonneparken in Nederland.

Shell staat altijd open voor samenwerking binnen de Nederlandse zonne-energiemarkt, bijvoorbeeld met grondeigenaren en ontwikkelaars voor het plannen en exploiteren van zonneparken. 

Maak kennis met Roland

Als Technology Manager is Roland een van de grondleggers van het zonnepark van Moerdijk. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er nu bijna een kilometer lang aan zonnecellen met meer dan 75.000 zonnepanelen staat. Dit is één van Nederlands grootste zonneparken en levert stroom aan het chemiecomplex.

Lees meer

   

Shells zonneparken in Nederland

Koegorspolder

Shell heeft bij Sluiskil in de gemeente Terneuzen haar zesde Nederlandse zonnepark en Shells tweede in Zeeland. Zonnepark Koegorspolder bestaat uit twee delen die apart zijn vergund (Sluiskil en Tractaatweg). Op 22 juni 2023 produceerde Koegorspolder (Tractaatweg) zijn eerste zonnestroom, en op 24 oktober werd zonnepark officieel geopend. Naar verwachting draait zonnepark Koegorspolder eind 2023 op volle toeren.

Feiten op een rij

 • Jaarlijkse productie van 74 GWh (Sluiskil 34 GWh, Tractaatweg 40 GWh)

 • Oppervlakte: 66,8 hectare

 • 128.304 zonnepanelen (gezamenlijk opgesteld piekvermogen 71,2 MW)

 • Gemeente Terneuzen, 51.273122185080645, 3.861797467751078

Shell heeft in de denkbeeldige punt die aansluit op de Zijkanaal C-haven zonnepark Koegorspolder gebouwd. Daarbij zijn de windturbines die er al zijn stonden gewoon blijven staan, en werd het landschap gerespecteerd. Waterlopen zijn gebleven, net als de spoorlijn van Terneuzen naar het industrieterrein ten zuiden van het havenkanaal.

Westelijk en oostelijk deel

Het zuidwestelijk deel van zonnepark Koegorspolder heet Sluiskil en ligt bij de kunstmestfabriek van Yara Sluiskil. Dit stuk is 27,4 hectare groot, en de zonnepanelen hier leveren samen naar verwachting 31,2 MW op piekmomenten. 

Het noordoostelijk deel, dat als Tractaatweg is bestemd, is een palet van vier vakken. Daarbij houdt het zonnepark rekening met de al aanwezige, speelse elementen in het landschap zoals de waterstromen en het spoor. Hier is op 39,4 hectare circa 40 MW aan piekcapaciteit opgesteld.

Het gehele zonnepark Koegorspolder kan ruim negen keer meer elektriciteit produceren dan de jaarlijkse energiebehoefte van de ruim 2200 inwoners van de woonkern Sluiskil. Echter, het zonnepark levert de opgewekte stroom direct aan het elektriciteitsnet, zodat de hele Nederlandse maatschappij ervan kan profiteren. Om de druk op de beperkte capaciteit van het nationale elektriciteitsnet te beperken, is het Sluiskil-gedeelte via Yara Sluiskil op het stroomnet aangesloten. Het deel Tractaatweg levert stroom via de netaansluiting van het door een stichting beheerde windpark in de polder. Technisch bestaat zonnepark Koegorspolder dus echt uit twee delen, visueel lijkt het een.

Biodiversiteit

Net als bij Terneuzens eerste operationele zonnepark, Sas van Gent-Zuid, past Shell in de Koegorspolder praktijkervaring over biodiversiteit toe die op andere zonneparken in Nederland is opgedaan. Feddes/Olthof Landschapsarchitecten hebben het ontwerp van het zonnepark gemaakt. Het beheersplan en de invulling van de beplanting zijn afgestemd met de werkgroep Tijdelijke Natuur, en er is een toegewijde ecoloog met de invulling bezig. Behalve hem zitten in de werkgroep ook de Zeeuwse Milieufederatie, Yara Sluiskil en het regionale havenplatform North Sea Port.

Het groen in het zonnepark bestaat uit bloem- en kruidenrijk grasland, Zeeuwse hagen en diverse soorten laan- en fruitbomen. Daarnaast liggen er nog kansen voor natuurakkers met oude graansoorten. De soortenkeus is karakteristiek voor het gebied. Door de grote variatie in soorten worden bloeitijden afgewisseld, zodat insecten van het vroege voorjaar tot het late najaar nectar kunnen vinden. Daarnaast levert het een divers en aantrekkelijk beeld op voor mensen die vanuit de nabije bedrijvigheid een wandeling maken.

Bij zonnepark Koegorspolder komt een wandelpad en zitplek met informatiebord over het terrein. Daarop staat ook iets te lezen over de twee poelen die speciaal voor amfibieën worden aangelegd.

Shell levert helft van zonnestroom Terneuzen

Zonnepark Koegorspolder is gepland om in 2023 in bedrijf te gaan en zal samen met Shells Sas van Gent-Zuid circa de helft van de 200 MW aan geplande zonnestroomcapaciteit van de gemeente Terneuzen gaan leveren. Daarmee loopt Terneuzen ver voor op de rest van Zeeland, want de totaal geplande Zeeuwse zonnestroomcapaciteit tot 2030 is 500 MW.

Koegorspolder is Shells zesde zonnepark in Nederland.

Veelgestelde vragen

Wilt u iets melden, vragen of heeft u een opmerking?

Heeft u vragen en/of wilt u op de hoogte blijven? Stel uw vraag via het onderstaande contactformulier. Wilt u op de hoogte blijven van het project? U kunt zich hieronder aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Energiepark Pottendijk

Pottendijk is uniek. Het is Shells enige windproductie op land in Nederland, en bovendien ons grootste gecombineerde wind- en zonnepark in Europa. Sinds begin 2023 wekken 14 windturbines en 90.000 zonnepanelen gezamenlijk stroom op, dat gelijk is aan ongeveer een derde van het totale elektriciteitsverbruik van de inwoners en bedrijven van Emmen.

Feiten op een rij

 • Jaarlijkse productie van 157 GWh

 • 90.000 zonnepanelen (50 MW) en 14 windturbines (verm. 50 MW)

 • Oppervlakte: 35 hectare (zonnepark)

 • Gemeente Emmen; 52.82032670875438, 6.98807238991956

Energiepark Pottendijk
Energiepark Pottendijk

Energiepark Pottendijk draagt bij aan de energietransitie en de duurzame energiedoelstellingen van de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

Wind- en zonfonds

Net als bij veel van Shells zonneparken is er voor de omwonenden een investeringsfonds ten gunste van de omwonenden. Hoe het geld daaruit wordt besteed beslist de gemeente Emmen samen met de omwonenden rond het energiepark. 

Flora en fauna op energiepark Pottendijk

Bij energiepark Pottendijk is rekening gehouden met de leefgebieden en broedseizoenen van vogels, vissen en amfibieën. Neem de buizerd en de sperwer. Voor deze vogels is een nieuw gebied gemaakt waar ze naar eten kunnen zoeken (fourageergebied). Een ecologische deskundige met kennis van de poelkikker en modderkruiper begeleidde de bouw van het park. Een brug tussen de Motodrome en het zonnepark zorgt ervoor dat de watergang blijft fungeren als vliegroute van vleermuizen. Tevens is er een monitorsplan voor vogels en vleermuizen. Een aantal keren per jaar grazen de schapen het energiepark, om het gras bij te houden.

Geluidsonderzoek Pottendijk

In de Milieueffectrapportage (MER) is er getoetst op de effecten van geluid en de eisen zijn vastgelegd in de vergunning. Daarnaast voeren experts van het onafhankelijk ingenieursbureau DGMR een aanvullend geluidsonderzoek uit. Hierin wordt ook het laagfrequent geluid meegenomen. Dit is afgesproken met de gemeente Emmen en het Gebiedsplatform Pottendijk. Voor het aanvullende geluidsonderzoek zijn er meetkastjes opgehangen bij de huizen vlakbij het energiepark om het geluid te registeren. Dit is live te volgen via Sensornet (klik hier en ga naar de Sensornetmeeting). In januari 2022, voor de komst van het windpark, zijn de geluidsmetingen gestart. Deze informatie is belangrijk voor de nulmeting, omdat het er zo een goede vergelijking gemaakt kan worden tussen de akoestische situatie voor het windpark en daarna. Dit onderzoek is bedoeld om de kloof tussen het wettelijke kader en menselijke beleving te verkleinen. Klik hiervoor het eerste voortgangsrapport, hier voor het tweede voortgangsrapport, en hier voor het derde voortgangsrapport. Bij de metingen wordt rekening gehouden met windsterkte, windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid, stoorgeluid van bladeren, bomen die in de winter hun blad verliezen en geluid van sportactiviteiten.

DGMR monitort het geluid tot een jaar nadat alle windturbines zijn gaan draaien.

Vragen en antwoorden over energiepark Pottendijk

Wilt u iets melden, vragen of heeft u een opmerking?

Voor meer informatie over het maken van meldingen, klik dan hier.

Heeft u vragen en/of wilt u op de hoogte blijven? Stel uw vraag via het onderstaande contactformulier. Wilt u op de hoogte blijven van het project? U kunt zich hieronder aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Sas van Gent-Zuid

Shell heeft in Zeeland het zonnepark Sas van Gent-Zuid aangelegd. In november 2021 trad het zonnepark met zijn 55.000 zonnepanelen in werking, op 2 maart 2022 werd zonnepark Sas van Gent-Zuid officieel geopend.

Feiten op een rij

 • Jaarlijkse productie van 29 GWh

 • Oppervlakte: 24,2 hectare

 • 55.000 zonnepanelen (opgesteld vermogen 30 MW)

 • Gemeente Terneuzen, 51.22005448461568, 3.792745141357958

Zonnepark Sas van Gent-Zuid kort na de opening in voorjaar 2022

Zonnepark Sas van Gent-Zuid is aangelegd op de voormalige vloeivelden van de suikerfabriek die er vroeger stond. Het ligt op een unieke plek: door een hoge wal en bomen geheel uit het zicht. Voorts is het een visitekaartje van hoe hoofdzakelijk industriële gronden met weinig andere opties goed voor een duurzame toekomst kunnen worden ingezet.

Grote bijdrage klimaatdoelen Zeeland

Volgens het KNMI heeft Zeeland gemiddeld 3 procent meer zonuren dan de rest van Nederland. Stroom uit zon is een belangrijk klimaatdoel voor de provincie. Shell levert met de zonneparken Sas van Gent-Zuid en Koegorspolder (verwachte klaar in 2023) een flinke bijdrage. Samen leveren ze meer dan de helft van de 200 megawatt die de gemeente Terneuzen heeft gepland, en ruim een derde van wat heel Zeeland voor het jaar 2030 heeft afgesproken. Gelet op CO2-besparking ten opzichte van gebruik van fossiele energie is Sas van Gent-Zuid alleen al goed voor een geschatte CO2-uitstootreductie van 16.7 kiloton per jaar.

Natuur op zonnepark Sas van Gent-Zuid

Shell werkte samen met nationaal onderzoeksinstituut Naturalis om de biodiversiteit van zonneparken in Nederland te vergroten. Op Sas van Gent-Zuid is er ruimte gehouden voor de natuur. Zo blijft een vijver van circa 100 bij 30 meter in het hart van het park onaangetast, om planten en dieren te gunnen. De natuurlijke omheining van bomen en struiken zal blijven, waardoor het zonnepark vrijwel geheel uit het zicht wordt onttrokken. Ook komen er regelmatig herten op het zonnepark, die in alle rust onder de zonnepanelen kunnen schuilen voor de regen, of schaduw vinden op een warme dag. Het zonnepark is in principe onbemand, en groter onderhoud wordt met het welzijn van dieren in het achterhoofd goed gepland.

Meer weten over Sas van Gent-Zuid: lees het nieuwsverhaal op Shell.nl 

Vragen en antwoorden zonnepark Sas van Gent-Zuid

Laatste bijwerking: 17 mei 2023

Vragen aan de gemeente

Vragen aan Shell - Over het zonnepark

Vragen aan Shell - Over participatie

Vragen aan Shell - over de natuur

Vragen aan Shell - Over de bouw

Contact

Heeft u vragen en/of wilt u op de hoogte blijven? Stel uw vraag via het onderstaande contactformulier. Wilt u op de hoogte blijven van het project? U kunt zich hieronder aanmelden voor de nieuwsbrief.

 

Emmen

Shell bouwde in Emmen een 12-megawatt-zonnepark, als eerste onderdeel van de energiehub GZI Next. Op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie GZI ontstaat zo een modern cluster aan duurzame energietoepassingen.

Feiten op een rij

 • Jaarlijkse productie van 11 GWh

 • 28.500 zonnepanelen (opgesteld vermogen 12 MW)

 • Oppervlakte: 14 hectare

 • Gemeente Emmen, 52.7545468707877, 6.936262092083439

Naast het zonnepark, dat in 2020 operationeel werd, is er in 2022 een waterstofvulpunt voor het regionale busvervoer en vrachtverkeer bij GZI Next geopend. Voor de komende jaren wordt er voorts gekeken naar de mogelijkheden naar productie van biobrandstoffen en duurzame energieopslag.

GZI Next is historische grond, hier was de toenmalige NAM-gaszuiveringsinstallatie vroeger heel belangrijk in de energievoorziening voor de regio. Die functie blijft dus behouden. Alleen al het zonnepark met 28.500 zonnepanelen is goed voor elektriciteitsproductie gelijk aan de jaarlijkse behoefte van ongeveer 4.000 Nederlandse huishoudens.

Met verbeteren van de biodiversiteit in gedachte is er rond het zonnepark Emmen een groenzone aan de voor- en achterzijde toegevoegd. In de “voortuin” zijn er boomjes en struiken geplant en op verschillende plekken is gezaaid voor een bloemenmix die insecten een goed leven gunt.

Behalve Shell zijn ook de Gasunie, de Provincie Drenthe, de New Energy Coalition, Energie Beheer Nederland (EBN), Emmtec en de NAM betrokken bij GZI Next.

Heerenveen-Zuid

Shell opende in november 2020 het zonnepark Heerenveen-Zuid. Op 20 hectare maken 34.300 zonnepanelen genoeg stroom om in circa 5% van het elektriciteitsverbruik in de gemeente Heerenveen te voorzien. 

Feiten op een rij

 • Jaarlijkse productie van 13 GWh

 • 34.300 zonnepanelen (opgesteld vermogen 14 MW)

 • Oppervlakte: 20 hectare

 • Gemeente Heerenveen; 52.928322, 5.946749

Zonnepark Heerenveen-Zuid is aangelegd op landbouwgrond aanpalend aan een bedrijventerrein. Nadat de boer ermee stopte, kon het perceel een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie van de gemeente Heerenveen. De locatie is dan ook in nauw overleg met de gemeente en de directe omgeving ontwikkeld.

De Heerenveense wethouder voor Energietransitie, Jelle Zoetendaal, vat het zo samen. “Ik zeg altijd tegen mensen: we gaan gewoon veel meer in het landschap zien hoe onze energie wordt opgewekt. Door windmolens, maar ook door zonneparken. Dat hoort bij onze energietransitie. Ik ben blij dat het gelukt is om, met onze landschapsdeskundigen en de specialisten van Shell, een ontwerp te maken dat past in het landschap."

Biodiversity at solar farm Heerenveen-Zuid, the Netherlands (Photo Willem Rogge/CRNL)

Biodiversiteit op zonnepark Heerenveen-Zuid

Het nationaal biodiversiteitscentrum Naturalis was bij de eerste zonneparken van Shell in Nederland, in Moerdijk en Heerenveen, betrokken om biodiversiteit op dit soort locaties te bevorderen. Zo zijn er op het terrein van het zonnepark, waar voorheen maïs en raaigras stond, bloemen- en plantenmixen gezaaid, om de natuur en bedreigde insectensoorten een handje te helpen. Shell gebruikt de geleerde biodiversiteitsaanpak ook op haar andere zonneparken in Nederland. Behalve extra ruimte voor groen en bosschages zijn op Heerenveen-Zuid de panelen iets verder uit elkaar geplaatst, zodat de natuur onder de panelen zich goed kan ontwikkelen. Elzen keren terug rond het zonnepark, bomen die er heel vroeger ook stonden, langs de toenmalig loop van het later opgedroogde riviertje de Tjonger. Rondom het zonnepark zijn ook biodiversiteit-excursies georganiseerd met lokale basisscholen (zie inzetfoto).

Lokale duurzaamheidsprojecten Heerenveen

Shell en de gemeente Heerenveen hebben afgesproken dat Shell geldt steekt in lokale duurzaamheidsprojecten in het buurtschap Nieuweschoot, dat met nog geen 300 inwoners direct aan het zonnepark grenst. Ook krijgt het gemeentelijke duurzaamheidsfonds een extra injectie. Dat fonds is bestemd voor duurzaamheidsmaatregelen in vooral jaren 60- en 70-woningen. 

Ode aan de zon

Speciaal voor de opening van zonnepark Heerenveen-Zuid in november 2020, maakte Arjan Hut het Friese gedicht Sinnebyld (Zonnebeeld). Lees het hieronder in het Fries of Nederlands:

Moerdijk

Shell opende op 14 maart 2019 haar eerste zonnepark in Nederland, dat destijds direct een van de grootste van het land was. Zonnepark Moerdijk levert sindsdien stroom aan het Shell Chemicals Park Moerdijk, waar het deel van uitmaakt.

Feiten op een rij

 • Jaarlijkse productie van 26 GWh

 • 76.000 zonnepanelen (opgesteld vermogen 27 MW)

 • Oppervlakte: 29 hectare

 • Shell Energy and Chemicals Park Moerdijk; 51.686747, 4.547904

solar panels Shell Moerdijk

De 76.000 zonnepanelen van het park werden in slechts 35 dagen geïnstalleerd. “Een zichtbare en concrete stap voor Shell Moerdijks energietransitie,” aldus Richard Zwinkels, locatiedirecteur van Shell in Moerdijk. Zwinkels, die kort ervoor juist was begonnen als general manager van het chemiecomplex, pakte in zijn eerste week gelijk de fiets naar de hoek van het terrein waar het zonnepark toen werd aangelegd. “Als je die zonnepanelen voor het eerst ziet, dan is het echt indrukwekkend.”

Inmiddels is Shell Moerdijk druk bezig om de locatie verder te verduurzamen. Naast de zonnepanelen, die in 3% van de stroomvoorziening van Shell Moerdijk voorzien, worden er nog meer zaken onder handen genomen. Zo worden de krakerfornuizen vervangen, waarmee een CO2-uitstootbesparing wordt bereikt vergelijkbaar met die van de stad Den Bosch. Ook zet Moerdijk in op circulaire chemie.

Lees meer over de energietransitie van Shell Chemicals Park Moerdijk op Shell.nl/moerdijk

Zon

Meer Shell

Wij veranderen

Om Nederland warm, in bedrijf en in beweging te houden is Shell actief in olie en gas. Maar wij veranderen voor een schonere toekomst. Dat moeten we, kunnen we, dat willen we. Dus investeert Shell ook in nieuwe energie voor Nederland.

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

Veranderaars

Shell voorziet Nederland van energie, en steeds vaker nieuwe energie. Medewerkers veranderen mee en dragen zo bij aan de energietransitie, ook op onverwachte plekken. Lees de verhalen van veertien veranderende Shell-medewerkers.

Wind

Door het bouwen en runnen van windparken op zee, maken we groene stroom en investeren we in nieuwe energie voor Nederland.