Hoe Shell Geothermie aardwarmteprojecten ontwikkelt in Nederland

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte die uit aardlagen op dieptes tussen de 500 meter en 4.000 meter wordt gewonnen. Er zijn op dit moment meer dan twintig plaatsen in Nederland waar aardwarmte wordt gewonnen. 

Shell Geothermie wil met onder meer haar kennis van de ondergrond een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van geothermie. Zo kan Shell helpen bij de verduurzaming van de warmtevoorziening. Een voorbeeld: momenteel worden de mogelijkheden voor aardwarmte onderzocht op verschillende plekken in de buurt van Rotterdam, onder andere samen met Eneco.

Een ander voorbeeld: Hydreco Geomec, Shell Geothermal BV en de Gemeente Rotterdam zijn van plan in de regio Rotterdam te onderzoeken of, en hoe er warmtevoorziening middels aardwarmte mogelijk zou kunnen zijn. De partijen hebben op 25 september voor de regio Rotterdam-stad een opsporingsvergunning voor een periode van 4 jaar gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Aardwarmte

Samenwerken aan duurzame warmte

Veel mensen in Nederland zullen zich afvragen wat ze moeten doen als hun cv-ketel aan vervanging toe is. Een nieuwe cv-ketel kopen of een warmtepomp laten installeren? Of wachten totdat de gemeente komt met plannen voor een warmtenet? Op het ogenblik zijn er nog niet zo veel warmtenetten, maar de bedoeling is dat er veel meer gaan komen. Daarvoor is nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en andere partijen nodig.

Meer aardwarmte

Nieuwe stap in warmtetransitie Westland

Harting Holland, De Bruijn Tomaten en Warmtebedrijf Westland onderzoeken samen met Shell de mogelijkheden voor het uitbreiden van de bestaande aardwarmtewinning ‘De Lier’ met een installatie voor geothermie. De toekenning van SDE+ in augustus 2020 vormt voor de betrokken partijen het startsein voor de volgende fase in het onderzoek. Uitbreiding van de bestaande aardwarmtewinning met 45 MW betekent een verviervoudiging van de huidige warmtewinning in de Lier, een flinke stap voor de Westlandse warmtetransitie.

Hoe werkt aardwarmte?

Meer informatie kunt u vinden op de website "Hoewerktaardwarmte.nl."

Waarom is Shell actief in aardwarmte?

Shell ziet in Nederland goede kansen voor het ontwikkelen van aardwarmte voor de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Veiligheid en techniek

Meer informatie kunt u vinden op de website van "Stichting Platform Geothermie"

D4 en Shell willen samen aardwarmte ontwikkelen in regio Rijnland

D4 en Shell willen samen met Firan de warmtetransitie versnellen in de gebouwde omgeving en glastuinbouwsector van de regio’s Holland Rijnland en Greenport Aalsmeer. 

Contact

Wilt u meer weten, of bent u geïnteresseerd in mogelijke samenwerkingsverbanden, neemt u dan gerust contact op met het Shell Aardwarmte team via onderstaand contactformulier:

Meer Shell en aardwarmte

Onderzoek naar geothermie haven Rotterdam gaat volgende fase in

Shell Geothermal BV en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen de mogelijkheden voor geothermie in het westelijk deel van de Rotterdamse haven. De twee bedrijven hebben hiervoor een opsporingsvergunning gekregen van het ministerie van EZK.

EBN en Shell treden toe tot aardwarmteproject Leeuwarden

Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell treden toe tot het consortium Warmte van Leeuwarden om het bestaande aardwarmteproject in Leeuwarden verder te helpen realiseren. Het project zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtevraag van Leeuwarden. 

Energietransitie is warmtetransitie

Hoe gaan we straks onze huizen verwarmen? En wie gaan straks als eersten hun cv-ketel omwisselen voor een aansluiting op het warmtenet? En waar komt die warmte dan vandaan? De gemeenten krijgen een sleutelrol.

Warmte van moeder aarde

Gaan we ons huis straks verwarmen met een warmtepomp of met aardwarmte? Waarschijnlijk met beide, verwachten Energie Beheer Nederland, Shell en andere publieke en private partijen. Zij schatten in, dat aardwarmte in 2050 voor een vijfde zal voorzien in de vraag naar warmte voor huizen, gebouwen, tuinbouw en de lichte industrie in Nederland.

Eneco en Shell willen samen Nederlandse aardwarmte ontwikkelen

Partijen vragen vergunning aan om te zoeken naar aardwarmte in Capelle aan den IJssel, Rotterdam en omgeving

Shell wil Nederlandse aardwarmte ontwikkelen

Shell vraagt vergunning aan om te zoeken naar aardwarmte in regio Rotterdam