Welke ontwikkelingen zien we? Of, heel tastbaar, rijdt mijn volgende auto op biobrandstof of waterstof? En wat komt daar bij kijken?

Het zijn vragen die het middelpunt vormen van de hoogst actuele publieke discussie over energietransities.

Op initiatief van Shell is de veelkleurigheid van mogelijke energietoekomsten eind 2015 gebundeld in het e-book The colours of energy – Essays on the future of energy in society.

De bundel is bedoeld voor mensen die zich in de problematiek willen verdiepen. Op deze manier kan de lezer zich  een eigen beeld vormen over energietransities, de ontwikkelingen die al plaatsvinden en mogelijke uitdagingen, kansen en uitkomsten.

In The colours of energy geven 55 auteurs van binnen en buiten Shell, en van binnen en buiten Nederland, in 36 essays hun visie op de toekomstige rol van energie. De uitkomst van die meningen is even stevig onderbouwd als bieden een rijk geschakeerd beeld. Deze kennis delen we graag.

 

De standpunten in 'The colours of energy' - Essays over de toekomst van energie in de samenleving zijn die van de auteurs en komen niet noodzakelijk overeen met die van Royal Dutch Shell plc, noch een van haar dochterondernemingen (Shell).