Ook Nederland staat voor een uitdaging. In de Nederlandse energietransitie gaat het niet om méér energie, maar om efficiënter energiegebruik met een lagere uitstoot van CO₂. Met het Nationale Energieakkoord uit 2013 heeft Nederland weliswaar een stap voorwaarts gezet, maar ook nu staat Nederland nog onderaan de lijstjes. Onze economie is sterk vervlochten met traditionele brandstoffen zoals olie en gas.

 

Shell installeert snelladers voor elektrische auto’s

Shell installeert snelladers voor elektrische auto’s

Shell wil in Nederland bij een eerste selectie van ten minste tien tankstations snelladers voor elektrische auto’s installeren.

Lees meer...
Shell Venster jubileum editie - Mijn Energie - Marjan van Loon

De keuze voor wind is de enige logische voor Nederland

Marjan van Loon is er klaar voor om Shell door een belangrijke transitie heen te loodsen, richting de productie van duurzame energie.

Lees meer ...

Versnelling

Nederland staat daarom nu voor een keuze. Blijven we hekkensluiter of zetten we in op versnelling van de energietransitie? Wij denken dat versnelling van de energietransitie kansen biedt voor Nederland. Nu loopt Nederland achter, maar door te versnellen kunnen we koploper worden. Versnelling en schaalvergroting betekenen niet alleen sneller minder CO₂-uitstoot, maar kunnen ook voor economische groei zorgen door het ontwikkelen van een op energietransitie gerichte industrie.

Een succesvolle versnelling van de energietransitie vraagt actie op alle fronten. Een enorme investering in infrastructuur en apparatuur is noodzakelijk om de verschillende bestaande en nieuwe energiebronnen en –technologieën zo goed mogelijk te kunnen benutten. Ook is geïntegreerd meerjarig beleid nodig op het gebied van klimaat, energie en economie.

Actieve rol

Shell wil een actieve rol spelen in de transitie van het Nederlandse energiesysteem. Ook Shell wil de kansen en uitdagingen van de energietransitie benutten. We willen in Nederland nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Juist in  Nederland omdat we hier al op veel fronten actief zijn, de Nederlandse energiemarkt goed kennen en denken dat we in Nederland snel en veel kunnen leren.

We zijn dus op zoek naar nieuwe kansen voor Shell. We gaan met nieuwe energie werken aan de toekomst. Vanuit onze bestaande businesses, maar ook daarbuiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw en exploitatie van de offshore windparken Borssele III en IV in de Noordzee, waar Shell de opdracht voor heeft gewonnen, de inzet van LNG als schonere brandstof voor de scheepvaart of het zware wegverkeer.

Voor onze raffinaderij in Pernis investeren we in de productie van steeds schonere brandstoffen. En we gaan vanuit Pernis naast CO₂ aan tuinders, nu ook restwarmte aan Rotterdamse huizen leveren. Ook doen we onderzoek naar - en investeren we in - nieuwe technologieën zoals waterstof en biobrandstoffen.

Voor Shell is de versnelling van de Nederlandse energietransitie een kans om de mogelijkheden die de energietransitie biedt te benutten. We werken en denken er graag aan mee. Verdere concrete voorbeelden zijn te vinden in de Energietransitie flyer.

Samenwerking

Hierbij is samenwerking de sleutel tot succes. Om innovatieve oplossingen en talenten te ontwikkelen is samenwerking met de overheid en andere partners essentieel. Samen doen we onderzoek naar CO2-arme energietechnologieën. En we willen met ons Generation Discover-programma de komende jaren 1 miljoen jongeren inspireren om de ontdekkers van de toekomst te worden.

Zie ook

Wind

Dankzij onze windturbines kunnen wij een van de schoonste beschikbare energiebronnen gebruiken.

New Energy

New Energy Engineers at Shell are pushing boundaries at the forefront of energy innovation.

Alternatieve energie voor transportdoeleinden

Naar verwachting zal het aantal voertuigen op de weg voor eind 2050 zijn verdubbeld naar ongeveer 2 miljard en toch zal de CO2-uitstoot moeten afnemen om een ernstige klimaatverandering af te wenden.