Ook Nederland staat voor een uitdaging. In de Nederlandse energietransitie gaat het niet om méér energie, maar om efficiënter energiegebruik met een lagere uitstoot van CO₂. Met het Nationale Energieakkoord uit 2013 heeft Nederland weliswaar een stap voorwaarts gezet, maar ook nu staat Nederland nog onderaan de lijstjes. Onze economie is sterk vervlochten met traditionele brandstoffen zoals olie en gas.

 

De keuze voor wind is de enige logische voor Nederland

De keuze voor wind is de enige logische voor Nederland

Marjan van Loon is er klaar voor om Shell door een belangrijke transitie heen te loodsen, richting de productie van duurzame energie.

Lees meer ...
Versnellen kan alleen als we het samen doen

Versnellen kan alleen als we het samen doen

Ze komen van twee totaal verschillende werelden, maar hebben samen één doel: Nederland krijgt vijf miljoen nieuwe bomen. In Nationaal Park Hollandse Duinen spreken Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland en Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, met elkaar over de bijzondere samenwerking.

Groene waterstof van Shell voor bussen in Groningen en Drenthe

Groene waterstof van Shell voor bussen in Groningen en Drenthe

De bussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe gaan rijden op waterstof van Shell. Op 24 juli maakt het OV-bureau Groningen Drenthe bekend dat Shell de aanbesteding voor het leveren van waterstof heeft gewonnen. 

Versnelling

Nederland staat daarom nu voor een keuze. Blijven we hekkensluiter of zetten we in op versnelling van de energietransitie? Wij denken dat versnelling van de energietransitie kansen biedt voor Nederland. Nu loopt Nederland achter, maar door te versnellen kunnen we koploper worden. Versnelling en schaalvergroting betekenen niet alleen sneller minder CO₂-uitstoot, maar kunnen ook voor economische groei zorgen door het ontwikkelen van een op energietransitie gerichte industrie.

Een succesvolle versnelling van de energietransitie vraagt actie op alle fronten. Een enorme investering in infrastructuur en apparatuur is noodzakelijk om de verschillende bestaande en nieuwe energiebronnen en –technologieën zo goed mogelijk te kunnen benutten. Ook is geïntegreerd meerjarig beleid nodig op het gebied van klimaat, energie en economie.

Actieve rol

Shell wil een actieve rol spelen in de transitie van het Nederlandse energiesysteem. Ook Shell wil de kansen en uitdagingen van de energietransitie benutten. We willen in Nederland nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Juist in  Nederland omdat we hier al op veel fronten actief zijn, de Nederlandse energiemarkt goed kennen en denken dat we in Nederland snel en veel kunnen leren.

We zijn dus op zoek naar nieuwe kansen voor Shell. We gaan met nieuwe energie werken aan de toekomst. Vanuit onze bestaande businesses, maar ook daarbuiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw en exploitatie van de offshore windparken Borssele III en IV in de Noordzee, waar Shell de opdracht voor heeft gewonnen, de inzet van LNG als schonere brandstof voor de scheepvaart of het zware wegverkeer.

Voor onze raffinaderij in Pernis investeren we in de productie van steeds schonere brandstoffen. En we gaan vanuit Pernis naast CO₂ aan tuinders, nu ook restwarmte aan Rotterdamse huizen leveren. Ook doen we onderzoek naar - en investeren we in - nieuwe technologieën zoals waterstof en biobrandstoffen.

Voor Shell is de versnelling van de Nederlandse energietransitie een kans om de mogelijkheden die de energietransitie biedt te benutten. We werken en denken er graag aan mee. Verdere concrete voorbeelden zijn te vinden op de energiekaart.

Samenwerking

Hierbij is samenwerking de sleutel tot succes. Om innovatieve oplossingen en talenten te ontwikkelen is samenwerking met de overheid en andere partners essentieel. Samen doen we onderzoek naar CO2-arme energietechnologieën. En we willen met ons Generation Discover-programma de komende jaren 1 miljoen jongeren inspireren om de ontdekkers van de toekomst te worden.

Meer Shell

De nieuwe energiekaart

Op weg naar schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt doet? Bekijk onze stappen in de Nederlands energietransitie.

Wind

Nederland heeft geluk. Het ligt pal aan de Noordzee en die is zeer geschikt voor het opwekken van veel windenergie. Ga maar na: de Noordzee is relatief ondiep en het waait er veel. Shell Nederland zet zich dan ook graag in voor de ontwikkeling van deze energiebron. 

 

Zon

Shell investeert op verschillende manieren in zonne-energie in Nederland. Zo ontwikkelen en beheren wij zonneparken en zoeken wij samenwerkingsverbanden met andere zonne-energie ontwikkelaars.

Waterstof maakt opgang

De nieuwe waterstofeconomie wortelt in de oude economie. Op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem produceerde AkzoNobel vroeger kunstvezels. Tegenwoordig huisvesten de opgeknapte fabrieksgebouwenjonge bedrijven die zich richten op schone technologie.