the great travel hack

The Great Travel Hack

Twee teams, meer dan 30 voertuigen, en één geweldige uitdaging om de CO₂-uitstoot te verlagen. In The Great Travel Hack gaat het er niet om dat je sneller bent, maar schoner. Ontdek alles over het reisavontuur, de teams, de voertuigen en meer.

Over Make the Future

We leven in een dynamische wereld, waar energie een cruciale rol speelt. Het houdt mensen in beweging, brengt ons naar plaatsen en zorgt voor producten over de hele wereld. Het is een belangrijk ingrediënt in talloze dingen waar we elke dag op vertrouwen, van bouwmaterialen tot kleding. Naarmate de bevolking groeit en bloeit, neemt ook de behoefte aan meer energie toe. Energie om voedsel en medicijnen te koelen... om wegen en ziekenhuizen te bouwen... om kunststoffen, brandstoffen en kunstmest te maken. Energie om goederen over de hele wereld te vervoeren, naar de winkel op de hoek ... en om ervoor te zorgen dat mensen naar hun werk en naar school kunnen gaan. Maar deze groeiende vraag draagt ​​bij aan de toenemende druk op ons milieu.

De komende decennia staan we samen voor een grote tweeledige uitdaging. Aan de ene kant zal de maatschappij steeds minder CO2 moeten uitstoten, om zo de risico’s van klimaatverandering tegen te gaan. Aan de andere kant zal de wereldbevolking naar verwachting toenemen van de huidige 7 naar 9 miljard mensen in 2050. Samen met een stijgende welvaart zorgt dit voor een toename van het energieverbruik. Elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals wind en zon zal een steeds grotere rol vervullen om in deze toenemende vraag te voorzien.

Shell wil een actieve rol spelen in de Nederlandse transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Shell bekijkt continu hoe de energietransitie zich ontwikkelt en hoe Shell daar een actieve rol in kan spelen. We blijven de wereld voorzien van schoner aardgas om woningen en industrie te verwarmen en te verlichten. We investeren in hernieuwbare energie zoals zonne-energie, wind en geavanceerde biobrandstoffen gemaakt van afval. We onderzoeken nieuwe manieren om duurzame energie op te slaan. En we ontwikkelen digitale producten en diensten die consumenten en bedrijven helpen energie efficiënter te gebruiken, dag in dag uit.

Het #MakeTheFuture programma van Shell speelt in op de ontwikkelingen naar een energierijke, CO2-arme toekomst. Concrete voorbeelden van zowel internationale energieprojecten als initiatieven dichter bij huis illustreren dat er verschillende oplossingen nodig zijn voor deze wereldwijde uitdaging.

Bij Shell geloven we dat samenwerking van cruciaal belang is om vooruitgang te boeken in het voorzien van meer en schonere energie. Geen enkel bedrijf kan het energievraagstuk alleen oplossen, Shell nodigt daarom iedereen uit om samen aan een betere toekomst te werken.

Let’s #MakeTheFuture!

Onze initiatieven

 • Schonere mobiliteit

  Ontdek hoe Shell duurzame mobiliteit mogelijk maakt voor schoner transport, waaronder elektrische mobiliteit, vloeibaar aardgas (LNG) en waterstof. 

  Schonere mobiliteit

 • Schonere energie voor thuis

  Ontdek hoe Shell investeert in duurzamere en schonere energie om huizen en buurten van stroom te voorzien, waaronder windparken, warmteterugwinning en energiezuinige batterijen.

  Schonere energie voor thuis

 • Schonere energie voor bedrijven

  Ontdek hoe Shell duurzame, schonere energie levert aan bedrijven, waaronder vloeibaar aardgas (LNG) en energiezuinige batterijen.

  Schonere energie voor bedrijven

Meer over Schonere mobiliteit

Meer over Schonere energie voor thuis

Meer over Schonere energie voor bedrijven