Wie is Jim-Bob Butoh?

Jim-Bob Butoh, een jonge onderzoeker bij Shell Technology Centre Amsterdam (STCA). Hij zet zijn kennis in voor de doorgaande ontwikkeling van Shell GTL Fuel . Deze synthetische, van aardgas gemaakte brandstof is een uitvinding van de Amsterdamse STCA-wetenschappers. Het product dat in ‘s werelds grootste GTL-fabriek in Qatar wordt geproduceerd, levert ook in Nederland schonere lucht in steden op.

“Ik ben een jonge onderzoeker die helpt bij het verder ontwikkelen van GTL”, zegt Jim-Bob, “een brandstof voor de toekomst die nu al beschikbaar is. GTL staat voor Gas-To-Liquids, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas.

Door middel van deze ontwikkelingen wil ik laten zien dat mijn generatie een significante bijdrage kan leveren aan de energie uitdaging. Het motiveert mij dat ik kan bijdragen aan de ontwikkelingen van technologieën zoals GTL, brandstoffen die minder impact hebben op het milieu en breed beschikbaar zijn voor iedereen op deze wereld.

GTL is een innovatie die meer dan 35 jaar geleden is ontwikkeld in de laboratoriums van Shell Amsterdam. Het begon allemaal op zeer kleine schaal. Om deze innovatie wereldwijd beschikbaar te maken is Shell in Qatar in 2011 gestart met de Pearl GTL fabriek, een enorm complex in de woestijn van Qatar, waar GTL wordt gemaakt en verscheept naar de rest van de wereld.

Amsterdam, waar de wieg van GTL heeft gestaan, is zelf ook een van de gebruikers van GTL. Een aantal kanaalboten, bussen en vrachtauto’s gebruiken al GTL als brandstof. Hun motoren produceren minder geluid en stank en dragen bij aan een schonere lucht kwaliteit in de 17e eeuwse kanalen van de stad.

Ik ben bijzonder gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en ik hoop dan ook dat ik hiermee ook nieuwe generaties kan inspireren.

Wilt u meer weten over GTL en waarom ik zo trots ben op deze innovatie voor de toekomst, bekijk dan mijn video.”

Bekijk hier ook een video over Shell GTL Fuel Marine in een motorjacht uit 1979

Rob Herbes, eigenaar van de Ariane uit 1979, vult zijn jacht af met diesel EN590 maakt een koude start en maakt dezelfde koude start met Shell GTL Fuel Marine.

Lees meer over Shell GTL Fuel

Shell GTL Fuel

Vloeibare synthetisch dieselbrandstof, gemaakt van aardgas, verbrandt schoner dan conventionele van aardolie gemaakte diesel. Resulteert in een significante vermindering van lokale uitstoot en zwarte rook.

Pearl GTL

Pearl GTL is the world’s largest gas-to-liquids plant, producing cleaner-burning transport fuel and other valuable liquid products.