Shell heeft de kennis, de technologie en de ambitie om een actieve rol te spelen in het realiseren van een waterstofeconomie in Nederland. Inmiddels beschikken drie Shell-stations over waterstofvulpunten. Daar komen er nog zeker twee bij. Automobilisten kunnen er groen gecertificeerde waterstof tanken om na drie tot vijf minuten vullen weer op weg te kunnen. In 2021 nam Shell in Groningen bovendien haar eerste waterstofvulpunt voor bussen in gebruik. Ook de bussen rijden op groen gecertificeerde waterstof, totdat we zelf de benodigde groene waterstof kunnen produceren.

Groene waterstof

Op de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam wil Shell de grootste elektrolyser ter wereld bouwen. De elektrolyser zal met groene stroom uit wind op zee, groene waterstof produceren. Deze waterstof wil Shell gebruiken voor het verduurzamen van het energie- en chemiepark in Rotterdam (vroeger Shell Pernis) en op termijn voor zwaar transport over weg en water. Shell is van plan om in 2023 met de productie van waterstof te starten.

Het is logisch

Shell en waterstof zijn oude bekenden. Al decennialang onderzoekt Shell de mogelijke toepassingen van waterstof en ook vandaag is er een speciaal team wetenschappers hiermee aan het werk op het Shell Technology Center Amsterdam, waar dagelijks ongeveer 1 miljoen dollar aan een breed scala aan onderzoeken wordt uitgegeven. Shell heeft alle expertise in huis om een leidende rol te pakken op het gebied van waterstof. Shell heeft ervaring met moleculen (gas), heeft ervaring met windenergie en heeft de technische expertise.

Maar geen enkele partij of onderneming kan de verregaande verduurzaming van waterstof alleen van de grond krijgen. Samenwerkingsverbanden en allianties zijn essentieel om voortgang te kunnen boeken, zowel internationaal als in Nederland. Deze partnerschappen moeten we aangaan met andere bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Ze richten zich op het hele geïntegreerde energiesysteem van productie tot aan gebruik en voor toepassingen in zowel industrie, als mobiliteit als gebouwde omgeving.

De samenwerkingsverbanden vormen de basis voor concrete projecten. Shell heeft de ambitie om in hierin een leidende rol te spelen. Dat is goed voor de energietransitie, goed voor de Nederlandse economie, goed voor onze partners en goed voor Shell.

Klimaatakkoord

Op de Energy Transition Campus Amsterdam maakt Shell al groene waterstof met stroom uit zonnepanelen. Een deel van de waterstof gaat naar de eigen waterstofpomp en een ander deel wordt gebruikt voor proeven en onderzoek naar de toepassingen van waterstof. De mogelijkheden van waterstof zijn ook vastgelegd in het Nederlandse Klimaatakkoord van juni 2019. In deze mijlpaal hebben meer dan honderd organisaties na lang beraad een pakket maatregelen afgesproken om zo de opwarming van de aarde te beperken. Het Klimaatakkoord ziet voor waterstof een ‘cruciale rol’ weggelegd in de Nederlandse energietransitie, zowel op de middellange (2030) en lange (2050) termijn. Het Klimaatakkoord ziet vijf gebieden waarop waterstof een rol kan spelen: als grondstof voor de procesindustrie, als CO₂-vrije energiedrager voor hogetemperatuurwarmte voor de procesindustrie, als regelbare CO₂-vrije energieopslag, voor mobiliteit en in de gebouwde omgeving.

 

Onze visie en ambitie

Shell Nederland voorziet een toekomstig energiesysteem dat bestaat uit een combinatie van groene elektronen en moleculen met waterstof als basis om de Nederlandse maatschappij te verduurzamen. Shell wil de leidende partij zijn die deze energievormen aanbiedt aan haar klanten.

Dit wil Shell doen door samen met partners de ontwikkeling van geïntegreerde waardeketens te versnellen en te vergroten – van de productie van groene stroom en waterstof tot het verkopen van waterstof aan gebruikers. Op deze manier maken we van ‘Nederland Waterstofland’ een realiteit. 

Waarom?

Nederland heeft relatief veel van industriële bedrijven, die allemaal hun steentje bij moeten bijdragen om de doelen in het Klimaatakkoord te bereiken. Waterstof gaat hier naar verwachting een grote bijdrage aan leveren. Vandaag de dag heeft waterstof al een grote rol in de industrie – voornamelijk als chemische bouwsteen om producten van te maken. Verduurzaming van waterstofproductie, door middel van het afvangen en opslaan van CO2 of door het produceren van groene waterstof door middel van elektrolyse, zal een groot verschil maken om CO2-uitstoot verder te beperken. Ook op het gebied van mobiliteit zal waterstof een belangrijke brandstof worden. Zeker voor zwaar transport, zoals vrachtwagens en bussen, maar ook voor gewone auto's (op waterstof of elektrisch). Bovendien kan waterstof gebruikt worden om energie op te slaan, zodat deze energie ook weer gebruikt kan worden als de wind niet waait of de zon niet schijnt.

Meer waterstof

In één keer twee waterstofstations erbij

Nederland heeft er twee waterstofvulpunten bij. Rijders van een waterstofauto kunnen voortaan ook terecht bij Green Planet in Pesse (Drenthe) en bij Shell Westpoort in Amsterdam.

Forze

Shell is de nieuwe hoofdsponsor van Forze. Een team van 60 slimme techstudenten die bouwen aan de snelste waterstofraceauto. Het doel: pionieren bij de innovatie van waterstof voor mobiliteit en racen op GT-niveau. Hun droom: meedoen aan Le Mans. Beleef het ultieme racegevoel en leer het team kennen.

‘Hydrogen Holland I zet de waterstofeconomie in beweging’

Met de mogelijke bouw van waterstoffabriek Shell Hydrogen Holland I op de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam wordt met stroom van offshore windpark Hollandse Kust (noord) groene waterstof geproduceerd voor de industrie en transport. “Nog niemand ter wereld heeft dit op deze schaal gedaan”, aldus Lijs Groenendaal, algemeen manager van het project.

Groene waterstof een potentiële banenmachine?

Groene waterstof speelt een belangrijke rol in de toekomstplannen van overheid en industrie, maar levert het ook banen op?

Elektrolyser

In een nieuw te bouwen waterstoffabriek in de Rotterdamse haven zou bij voorkeur met stroom van offshore windpark Hollandse Kust (noord) groene waterstof geproduceerd kunnen worden voor de industrie en de transportsector.

Grootste groene waterstofproject van Europa start in Groningen

Een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland kondigt vandaag aan dat zij willen beginnen met het project NortH2: de productie van groene waterstof met behulp van stroom die door een megawindpark op zee wordt opgewekt.

Wie, wat, waterstof

Wat is waterstof? En hoe maak je het? Twaalf weetjes over waterstof.

Waterstof: grijs, blauw en groen

Waterstof is het meest voorkomende element in het universum. Onder normale atmosferische omstandigheden is waterstof gasvormig. We spreken dan ook over waterstofgas (H2). Het is een reukloos, kleurloos, zeer licht en niet-giftig gas.

Meer Shell

Wij veranderen

Om Nederland warm, in bedrijf en in beweging te houden is Shell actief in olie en gas. Maar wij veranderen voor een schonere toekomst. Dat moeten we, kunnen we, dat willen we. Dus investeert Shell ook in nieuwe energie voor Nederland.

Wind

Door het bouwen van windparken op zee, maken we groene stroom voor huizen en bedrijven en investeren we in nieuwe energie voor Nederland. 

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen vormen een hernieuwbare energiebron, gemaakt van organisch materiaal of afval, die een waardevolle rol kunnen spelen bij het verminderen van de uitstoot van CO2.

Veranderaars

Shell voorziet Nederland van energie, en steeds vaker nieuwe energie. Medewerkers veranderen mee en dragen zo bij aan de energietransitie, ook op onverwachte plekken. Lees de verhalen van veertien veranderende Shell-medewerkers.