Waterstof en brandstofceltechnologie zullen een belangrijke rol spelen in de overgang naar een schoner energiesysteem. De mogelijkheden van waterstof zijn ook vastgelegd in het Nederlandse Klimaatakkoord van juni 2019. In deze mijlpaal hebben meer dan honderd organisaties na lang beraad een pakket maatregelen afgesproken om zo de opwarming van de aarde te beperken. Het Klimaatakkoord ziet voor waterstof een ‘cruciale rol’ weggelegd in de Nederlandse energietransitie, zowel op de middellange (2030) en lange (2050) termijn. Het Klimaatakkoord ziet vijf gebieden waarop waterstof een rol kan spelen: als grondstof voor de procesindustrie, als CO₂-vrije energiedrager voor hogetemperatuurwarmte voor de procesindustrie, als regelbare CO₂-vrije energieopslag, voor mobiliteit en in de gebouwde omgeving.

Shell Nederland steunt het Nederlandse Klimaatakkoord en zal haar deel doen. Shell wil de kansen pakken die de energietransitie biedt in Nederland, ook op het gebied van waterstof.

Onze visie en ambitie

Shell Nederland voorziet een toekomstig energiesysteem dat bestaat uit een combinatie van groene elektronen en moleculen met waterstof als basis om de Nederlandse maatschappij te verduurzamen. Shell wil de leidende partij zijn die deze energievormen aanbiedt aan haar klanten.

Dit wil Shell doen door samen met partners de ontwikkeling van geïntegreerde waardeketens te versnellen en te vergroten – van de productie van groene stroom en waterstof tot het verkopen van waterstof aan gebruikers. Op deze manier maken we van ‘Nederland Waterstofland’ een realiteit. 

Waarom?

Nederland heeft relatief veel van industriële bedrijven, die allemaal hun steentje bij moeten bijdragen om de doelen in het Klimaatakkoord te bereiken. Waterstof gaat hier naar verwachting een grote bijdrage aan leveren. Vandaag de dag heeft waterstof al een grote rol in de industrie – voornamelijk als chemische bouwsteen om producten van te maken. Verduurzaming van waterstofproductie, door middel van het afvangen en opslaan van CO2 of door het produceren van groene waterstof door middel van elektrolyse, zal een groot verschil maken om CO2-uitstoot verder te beperken. Ook op het gebied van mobiliteit zal waterstof een belangrijke brandstof worden. Zeker voor zwaar transport, zoals vrachtwagens en bussen, maar ook voor passagiersvoertuigen (waterstof elektrische auto’s). Bovendien kan waterstof gebruikt worden om energie op te slaan, zodat deze energie ook weer gebruikt kan worden als de wind niet waait of de zon niet schijnt.

Het is logisch

Shell en waterstof zijn oude bekenden. Al decennialang onderzoekt Shell de mogelijke toepassingen van waterstof en ook vandaag is er een speciaal team wetenschappers hiermee aan het werk op het Shell Technology Center Amsterdam, waar dagelijks ongeveer 1 miljoen dollar aan een breed scala aan onderzoeken wordt uitgegeven.
Shell heeft alle expertise in huis om een leidende rol te pakken op het gebied van waterstof. Shell heeft ervaring met moleculen (gas), heeft ervaring met windenergie en heeft de technische expertise.

Maar geen enkele partij of onderneming kan de verregaande verduurzaming van waterstof alleen van de grond krijgen. Samenwerkingsverbanden en allianties zijn essentieel om voortgang te kunnen boeken, zowel internationaal als in Nederland. Deze partnerschappen moeten we aangaan met andere bedrijven, overheid en kennisinstellingen. Ze richten zich op het hele geïntegreerde energiesysteem van productie tot aan gebruik en voor toepassingen in zowel industrie, als mobiliteit als gebouwde omgeving.

De samenwerkingsverbanden vormen de basis voor concrete projecten. Shell heeft de ambitie om in hierin een leidende rol te spelen. Dat is goed voor de energietransitie, goed voor de Nederlandse economie, goed voor onze partners en goed voor Shell.

Meer waterstof

Grootste groene waterstofproject van Europa start in Groningen

Een consortium van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland kondigt vandaag aan dat zij willen beginnen met het project NortH2: de productie van groene waterstof met behulp van stroom die door een megawindpark op zee wordt opgewekt.

Wie, wat, waterstof

Wat is waterstof? En hoe maak je het? Twaalf weetjes over waterstof.

Dossier: Waterstof

Wat is waterstof? Hoe maak je het? En wat doet Shell met waterstof? Je vindt het terug op deze dossierpagina. 

Waterstof: grijs, blauw en groen

Waterstof is het meest voorkomende element in het universum. Onder normale atmosferische omstandigheden is waterstof gasvormig. We spreken dan ook over waterstofgas (H2). Het is een reukloos, kleurloos, zeer licht en niet-giftig gas.

Waterstof maakt opgang

De nieuwe waterstofeconomie wortelt in de oude economie. Op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem produceerde AkzoNobel vroeger kunstvezels. Tegenwoordig huisvesten de opgeknapte fabrieksgebouwenjonge bedrijven die zich richten op schone technologie.

Waterstof uit stopcontact

De Rheinland-raffinaderij van Shell heeft een Europese primeur. Op deze Duitse raffinaderij is de bouw gestart van de grootste elektrolyse­fabriek ter wereld. De installatie gaat met groene stroom waterstof maken voor eigen gebruik en mogelijk ook voor klanten buiten de raffinaderij.

Industrie opent weg naar groene waterstof

Hoe kan de industrie voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs? Duurzaam opwekte waterstof is een van de oplossingen. Sigrid Bollwerk en Arend de Groot van TNO vertellen hoe de zaken ervoor staan en welke perspectieven zogenoemde ‘electrolyzers’ hierbij bieden.

Meer Shell

Wind

Nederland heeft geluk. Het ligt pal aan de Noordzee en die is zeer geschikt voor het opwekken van veel windenergie. Ga maar na: de Noordzee is relatief ondiep en het waait er veel. Shell Nederland zet zich dan ook graag in voor de ontwikkeling van deze energiebron. 

 

Zon

Shell investeert op verschillende manieren in zonne-energie in Nederland. Zo ontwikkelen en beheren wij zonneparken en zoeken wij samenwerkingsverbanden met andere zonne-energie ontwikkelaars.

Aardwarmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

De nieuwe energiekaart

Op weg naar schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt doet? Bekijk onze stappen in de Nederlands energietransitie.