Shell heeft de kennis, de technologie en de ambitie om een actieve rol te spelen in het realiseren van een waterstofeconomie in Nederland. Daar startten we vroeg mee, met drie waterstofvulpunten bij drie Shell-stations. Daar deden we in 2021 een waterstofvulpunt voor regionale bussen in Groningen bij, gevolgd door een tweede ook voor het vrachtverkeer in Emmen in juni 2022. Een maand later zetten we als eerste in Nederland de grote stap met een definitief besluit om de Holland Hydrogen 1 te bouwen. In deze waterstoffabriek (200 megawatt) op de Tweede Maasvlakte gaat groene waterstof met windenergie van zee worden gemaakt.  

Samen met 60 studenten werkt Shell bovendien samen in het Forze Hydrogen Racing-team. De Forze IX is bovendien een ideaal platform om de Shell e-Fluids voor elektrische auto's onder extreme omstandigheden te testen. Lees hieronder meer over Shells waterstofactiviteiten.

Shells waterstof in Nederland

Holland Hydrogen 1

Computer rendering of the Holland Hydrogen 1
Door de computer gemaakte voorstelling van hoe de Holland Hydrogen 1 er ongeveer uit gaat zien

Shell bouwt samen met meer dan 150 aannemers en leveranciers de eerste grote fabriek voor hernieuwbare waterstof in Europa, in het bereik van 200 megawatt. Zodra het in de tweede helft van dit decennium operationeel is, zal het tot 60 ton waterstof per dag produceren, aangedreven door offshore wind uit de Noordzee. De fabriek verrijst achter de duinen van de Nederlandse kust, op de Tweede Maasvlakte. 

De groene waterstof uit de Holland Hydrogen 1 (HH1) zal een duurzaam antwoord zijn voor het zware vrachtvervoer en de industrie sectoren die beperkte mogelijkheden hebben voor andere hernieuwbare oplossingen. De HH1-installatie zal worden aangedreven door wind afkomstig van het offshore windpark Hollandse Kust Noord, dat Shell samen met Eneco via de joint venture CrossWind eind 2023 of begin 2024 in gebruik zal nemen.

Holland Hydrogen 1 via de Rotterdamse haven naar klanten

De HH1 gaat de fabrieken van Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam (Pernis) helpen verduurzamen. De waterstof wordt in Pernis al als grondstof gebruikt, maar dan gemaakt met aardgas (grijze waterstof). De groene waterstof zal via een speciale waterstofleiding de fabriek verbinden met de haven van Rotterdam voor waterstofklanten inclusief Shells installaties in Pernis.

Slimme elektronica in de waterstoffabriek

Slimme elektronica maakt wel 40% van de Holland Hydrogen 1-fabriek uit, tegen 15% in een conventionele olie- of gasinstallatie. Die zogenoemde power electronics zijn nodig om de constante leverantie van windstroom naar de elektrolysers te regelen. Elektrolysers zijn de apparaten die de waterstof daadwerklijk maken. De elektronica houdt uiteraard ook het elektrolyseproces zelf in de gaten, om een vlotte levering van waterstof aan de gebruikers te garanderen.

Wereldwijde waterstofproductie

Shell en partners schrijven geschiedenis. Wereldwijd was er begin 2022 zo'n 300 megawatt aan elektrolysers voor de productie van hernieuwbare waterstof. Op 6 juli 2022 kondigden Shell en partners aan nog eens 200 megawatt toe te voegen. Echt een grote stap dus!

Lees hier de historische aankondiging Shell start bouw van Europa's grootste groene waterstoffabriek in Rotterdam (Opent op Shell.nl)

Holland Hydrogen 1 Information Leaflet in English

Regionaal vervoer op waterstof

Qbuzz-waterstofbus in Groningen (Foto: Marlies Bosch)
Qbuzz-waterstofbus in Groningen (Foto: Marlies Bosch)

In Noordoost-Nederland heeft Shell twee waterstofvulpunten voor het regionaal busvervoer: in Groningen en in Emmen.

Waterstofvulpunt (HRS) Groningen

De eerste van de twee werd in juni 2021 in gebruik genomen in Groningen. Dit vulpunt werd subsidievrij gebouwd en was het eerste ter wereld voor regionaal busvervoer. Twintig streekbussen van Qbuzz die op waterstof rijden, maakten er direct gebruik van. De bussen rijden in de provincies Groningen en Drenthe. 

Waterstofbussen bieden een oplossing voor de langere afstanden van het streekvervoer. Het tanken neemt ongeveer 10 minuten in beslag en met een volle tank van 25 kilo waterstof kunnen de bussen zo’n 400 kilometer afleggen. De enige uitstoot die uit de uitlaat van de bus komt, is waterdamp.

Klik hier voor meer over het waterstofvulpunt in Groningen (Opent op Shell.nl)

Waterstofvulpunt (HRS) GZI Next Emmen

In juni 2022 opende Shell haar tweede waterstofvulpunt voor grote voertuigen, en Shell eerste in Nederland waar ook het vrachtverkeer kan bijtanken. Dit waterstofvulpunt - of Hydrogen Refuelling Station zoals het in vaktaal wordt genoemd - is onderdeel van de energiehub GZI Next in Emmen. Het waterstofvulpunt in Emmen is bedoeld als onderdeel in een Europees netwerk waarmee het (inter)nationale goederentransport kan verduurzamen. Op het GZI Next-terrein tanken ook de waterstofbussen van Qbuzz, medegefinancierd door de provincie Drenthe, bij.

Klik hier voor meer over het waterstofvulpunt bij GZI Next in Emmen (Opent op Shell.nl)

 

 

Waterstofwatertaxi

Waterstofwatertaxi
Waterstofwatertaxi in augustus 2022

's Werelds eerste waterstofwatertaxi maakt in augustus 2022 zijn debuut in de haven van Rotterdam en voegde daarmee een duurzaam element toe aan de vloot van 22 watertaxi's die forenzen, zakenreizigers en toeristen elke dag van/naar 50 locaties in de grootste havenstad van Europa brengt. Shell sponsorde de 2022-testfase van de nieuwe watertaxi met groene waterstof gemaakt door in de proefinstallatie van de Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA).

De Rotterdamse wethouder van Klimaat, Bouw en Wonen, Chantal Zeegers, doopte op de laatste dag van augustus 's werelds eerste waterstofwatertaxi. Hoewel Shell de proefvaart sponsorde, was de taxi zelf een project van het SWIM-consortium, bestaande uit de partners Enviu, Zepp.solutions, Flying Fish en Watertaxi Rotterdam.

Jaarlijks brengt Watertaxi Rotterdam 700.000 passagiers in mum van tijd van de ene naar de andere halte, op maat en op verzoek van de passagier.

Forze Hydrogen Racing

Forze IX
Forze IX

Shell werkt samen met het Forze Racing Team: 60 slimme techstudenten bouwen aan de snelste waterstofraceauto. Hun ambitie: pionieren bij de innovatie van waterstof voor mobiliteit.  

Shell was al een paar jaar hoofdsponsor van het team, maar door dit in februari 2023 uit te breiden naar volledig partnerschap, kunnen zowel het Forze Racing Team als Shell samen verder groeien. Voor Shell is de Forze IX een ideaal platform om bijvoorbeeld onze e-Fluids voor elektrische auto’s onder extreme omstandigheden te testen.

Want net als conventionele wagens, heeft een motor en versnellingsbak van een elektrische auto (duurzame) smeermiddelen nodig. Om zo frictie en verhitting te beperken en daarmee schade aan bewegende onderdelen te voorkomen. Het maakt daarbij niet uit of de auto rijdt op een batterij of op (hernieuwbare) waterstof.

Technologische vooruitgang in de racesport maakt vaak in een of andere vorm de sprong naar het gewone verkeer. 

Lees hier meer en volg Forze (Opent op Shell.nl)

Onderzoek naar waterstof

De Energy Transition Campus Amsterdam (Foto: Jiri Büller)
De Energy Transition Campus Amsterdam (Foto: Jiri Büller)

Shell en waterstof zijn oude bekenden. Al decennialang onderzoekt Shell de mogelijke toepassingen van waterstof en ook vandaag is er een speciaal team wetenschappers hiermee aan het werk op de Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA), waar dagelijks ongeveer 1 miljoen dollar aan een breed scala aan onderzoeken wordt uitgegeven. 

Op de Energy Transition Campus Amsterdam maakt Shell al groene waterstof met stroom uit zonnepanelen. Een deel van de waterstof gaat naar de eigen waterstofpomp en een ander deel wordt gebruikt voor proeven en onderzoek naar de toepassingen van waterstof. De mogelijkheden van waterstof zijn ook vastgelegd in het Nederlandse Klimaatakkoord van juni 2019. In deze mijlpaal hebben meer dan honderd organisaties na lang beraad een pakket maatregelen afgesproken om zo de opwarming van de aarde te beperken. Het Klimaatakkoord ziet voor waterstof een ‘cruciale rol’ weggelegd in de Nederlandse energietransitie, zowel op de middellange (2030) en lange (2050) termijn. Het Klimaatakkoord ziet vijf gebieden waarop waterstof een rol kan spelen: als grondstof voor de procesindustrie, als CO₂-vrije energiedrager voor hogetemperatuurwarmte voor de procesindustrie, als regelbare CO₂-vrije energieopslag, voor mobiliteit en in de gebouwde omgeving.

 

6 Vragen over waterstof

Wilt u iets melden, vragen of heeft u een opmerking?

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Stel deze via het onderstaande contactformulier.

Meer Shell

Het begint met

Iedereen kent ons van olie en gas. Intussen werken we op steeds meer plekken in Nederland ook aan schonere energie.

Wind

Door het bouwen en runnen van windparken op zee, maken we groene stroom en investeren we in nieuwe energie voor Nederland. 

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen vormen een hernieuwbare energiebron, gemaakt van organisch materiaal of afval, die een waardevolle rol kunnen spelen bij het verminderen van de uitstoot van CO2.

Veranderaars

Shell voorziet Nederland van energie, en steeds vaker nieuwe energie. Medewerkers veranderen mee en dragen zo bij aan de energietransitie, ook op onverwachte plekken. Lees de verhalen van veertien veranderende Shell-medewerkers.