Samen met gepassioneerde mensen zoals Wind Engineer Stefan bouwt Shell, als partner in het Blauwwind-consortium, een nieuw windpark voor de kust van Vlissingen. Dit windpark is naar verwachting klaar in 2021 en is in grootte en vermogen vergelijkbaar met het nieuw te bouwen park bij Egmond aan Zee. Samen hebben de 77 windturbines een totaal geïnstalleerd vermogen van 731,5 megawatt (MW). Ter vergelijking, dat is groene stroom voor zo’n 825.000 Nederlandse huishoudens.

Ook in de toekomst zal de samenleving energieproducten gebruiken die emissies veroorzaken. Shell zal die ook verkopen. Intussen zet Shell in op duurzame energie en spant zij zich met haar klanten in om emmissies uit productie en verbruik van haar producten te reduceren. Zo ook wind: Shell gelooft dat wind op zee een belangrijke rol in de energietransitie gaat spelen en ziet grote kansen voor verdere groei.

“Ik heb nooit anders geweten, dan dat ik techniek leuk vond. Ik ken het niet anders, en waar je vroeger alleen speelde, doe je het nu samen met het team. Eigenlijk bouwen we nog steeds dingen, het is alleen veel groter en complexer geworden.”

Stefan, Wind Engineer
Make the Future

Make the Future

Het #MakeTheFuture programma van Shell speelt in op de ontwikkelingen en de verschillende initiatieven die kunnen bijdragen aan een energierijke, CO2-arme toekomst. Om een kijkje te nemen in lokale initiatieven, delen Esmerelda, Lisa, Wendy, Hans, Roland en Stefan hun verhaal. Zij nemen ons mee en tonen ons hoe ze zich dagelijks inzetten voor meer duurzame energie.

Shell Nederland steunt het Nederlands Klimaatakkoord en wil bijdragen aan de energietransitie. In Nederland gaat het daarbij niet om meer energie, maar om efficiënter gebruik van energie en schonere energie, dat wil zeggen het terugdringen van broeikasgassen. Windenergie speelt hierbij volgens Shell een belangrijke rol omdat het een van de schoonste beschikbare energiebronnen is.

Het Nederlands Klimaatakkoord erkent het belang van wind op zee en legde de ambitie vast om voor 2030 rond de 11,5 GW aan windenergie op zee te realiseren. Die energie kan worden omgezet in elektriciteit voor direct gebruik. Maar met deze windenergie kan ook groene waterstof worden geproduceerd. Die waterstof kan worden omgezet in elektriciteit wanneer het niet waait. Zo creëren we een buffer. Verdere schaalvergroting van windenergie op de Noordzee biedt economische voordelen voor Nederland. Zo kan schaalvergroting duurzame werkgelegenheid opleveren en kan Nederland energie en technologie exporteren.

Meer wind

Energiepark Pottendijk

Shell gaat in Drenthe de komende jaren Energiepark Pottendijk ontwikkelen. Op Energiepark Pottendijk  heeft Shell de mogelijkheid om een energiepark met windturbines en zonnepanelen te realiseren.

Offshore windpark Borssele III&IV volledig operationeel

Het Blauwwind consortium, ontwikkelaar van het in de Noordzee gelegen windpark Borssele III&IV, heeft op 18 februari bekendgemaakt dat het windpark volledig operationeel is. 

CrossWind wint aanbesteding windpark Hollandse Kust (noord)

Consortium CrossWind, een joint venture van Shell en Eneco, is blij met de gunning van de aanbesteding van het subsidievrije windpark op zee Hollandse Kust (noord). 

De keuze voor wind is de enige logische voor Nederland

Marjan van Loon is er klaar voor om Shell door een belangrijke transitie heen te loodsen, richting de productie van duurzame energie.

Meer Shell

De nieuwe energiekaart

Op weg naar schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt doet? Bekijk onze stappen in de Nederlands energietransitie.

De Nederlandse energietransitie en Shell

Shell heeft in Nederland de afgelopen jaren stappen gezet naar een schonere toekomst. Die rol willen we als energiebedrijf ook in de toekomst waarmaken. We innoveren en investeren dus volop in manieren om minder broeikasgassen uit te stoten. Dat doen wij samen met onze partners, want energietransitie is teamsport. 

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.