Shell gaat - samen met Eneco, Mitsubishi/DGE en Van Oord, met MHI Vestas als ‘preferred’ leverancier van de windturbines - de Nederlandse offshore windparken Borssele III & IV bouwen en exploiteren. Naar verwachting zullen de windparken met 78 windturbines zo’n 3200 GWh per jaar genereren en daarmee in de elektriciteitsbehoefte van zo’n 825.000 Nederlandse huishoudens* voorzien. De windparken komen op 22 km afstand uit de kust van Zeeland te staan.

Shell bereidt zich voor op – en investeert in – de uitdagingen en kansen die de energietransitie biedt. De transitie naar een CO2-arm energiesysteem is mondiaal, maar de uitwerking van de energietransitie zal in elke regio en elk land anders zijn. In Nederland biedt windenergie goede kansen. De Noordzee is relatief ondiep en er is veel wind. Nederland heeft bovendien al een grote offshore-industrie. De recente Borssele wind-op-zee tenders voor de kust van Zeeland hebben een spectaculaire daling van de kostprijs laten zien. Wij denken dat schaalvergroting bovendien kan bijdragen aan de ontwikkeling van een zelfstandig economisch cluster met duurzame werkgelegenheid en exportkansen.

Shell is al meer dan 10 jaar voor 50% eigenaar van NoordzeeWind, met 36 turbines, gelegen voor de kust van Egmond aan Zee en destijds het eerste Nederlandse offshore windpark. Wij hebben onze ervaring met olie- en gasplatforms gebruikt om het ontwerp daarvan bestand te maken tegen de omstandigheden op de Noordzee. Daarnaast zijn wij betrokken bij acht windprojecten in Noord-Amerika.

* Op basis van de berekening 700MW x 4.000 uur = 2.800.000 MWh : 3,4MWh = 823.529 huishoudens.

Meer in energie en innovatie

Innovatie bij Shell

Onze benadering van innovatie lokt slimme ideeën uit, waarbij sommige gerealiseerd worden als waardevolle technieken en benaderingen die helpen om op een duurzame manier te voorzien in de groeiende energiebehoefte.