Samen met gepassioneerde mensen zoals Wind Engineer Stefan bouwt Shell, als partner in het Blauwwind-consortium, een nieuw windpark voor de kust van Vlissingen. Dit windpark is naar verwachting klaar in 2021 en is in grootte en vermogen vergelijkbaar met het nieuw te bouwen park bij Egmond aan Zee. Samen hebben de 77 windturbines een totaal geïnstalleerd vermogen van 731,5 megawatt (MW). Ter vergelijking, dat is groene stroom voor zo’n 825.000 Nederlandse huishoudens.

Ook in de toekomst zal de samenleving energieproducten gebruiken die emissies veroorzaken. Shell zal die ook verkopen. Intussen zet Shell in op duurzame energie en spant zij zich met haar klanten in om emmissies uit productie en verbruik van haar producten te reduceren. Zo ook wind: Shell gelooft dat wind op zee een belangrijke rol in de energietransitie gaat spelen en ziet grote kansen voor verdere groei.

“Ik heb nooit anders geweten, dan dat ik techniek leuk vond. Ik ken het niet anders, en waar je vroeger alleen speelde, doe je het nu samen met het team. Eigenlijk bouwen we nog steeds dingen, het is alleen veel groter en complexer geworden.”

Stefan, Wind Engineer
Make the Future

Make the Future

Het #MakeTheFuture programma van Shell speelt in op de ontwikkelingen en de verschillende initiatieven die kunnen bijdragen aan een energierijke, CO2-arme toekomst. Om een kijkje te nemen in lokale initiatieven, delen Stefan, Hans, Esmerelda en Lisa hun verhaal. Zij nemen ons mee en tonen ons hoe ze zich dagelijks inzetten voor meer duurzame energie.

Shell Nederland steunt het Nederlands Klimaatakkoord en wil bijdragen aan de energietransitie. In Nederland gaat het daarbij niet om meer energie, maar om efficiënter gebruik van energie en schonere energie, dat wil zeggen het terugdringen van broeikasgassen. Windenergie speelt hierbij volgens Shell een belangrijke rol omdat het een van de schoonste beschikbare energiebronnen is.

Het Nederlands Klimaatakkoord erkent het belang van wind op zee en legde de ambitie vast om voor 2030 rond de 11,5 GW aan windenergie op zee te realiseren. Die energie kan worden omgezet in elektriciteit voor direct gebruik. Maar met deze windenergie kan ook groene waterstof worden geproduceerd. Die waterstof kan worden omgezet in elektriciteit wanneer het niet waait. Zo creëren we een buffer. Verdere schaalvergroting van windenergie op de Noordzee biedt economische voordelen voor Nederland. Zo kan schaalvergroting duurzame werkgelegenheid opleveren en kan Nederland energie en technologie exporteren.

Meer wind

CrossWind wint aanbesteding windpark Hollandse Kust (noord)

Consortium CrossWind, een joint venture van Shell en Eneco, is blij met de gunning van de aanbesteding van het subsidievrije windpark op zee Hollandse Kust (noord). 

De keuze voor wind is de enige logische voor Nederland

Marjan van Loon is er klaar voor om Shell door een belangrijke transitie heen te loodsen, richting de productie van duurzame energie.

Niet slaan, maar draaien. Nieuwe manier om windmolens op zee vast te zetten

Hoe zet je een windturbine vast op de zeebodem? Dat kan door funderingspalen stevig de bodem in te slaan. Maar sinds kort is het ook mogelijk de palen de bodem in te draaien.

Wind in de zeilen

In 2023 wil Nederland dat 16% van de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

Meer Shell

De nieuwe energiekaart

Op weg naar schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt doet? Bekijk onze stappen in de Nederlands energietransitie.

De Nederlandse energietransitie en Shell

Op de klimaattop van Parijs eind 2015 is afgesproken de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 2o Celsius in 2050. Ook Nederland staat voor een uitdaging. In de Nederlandse energietransitie gaat het niet om méér energie, maar om efficiënter energiegebruik met een lagere uitstoot van CO₂. 

 

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.