Shell Nederland steunt het Nederlands Klimaatakkoord en wil bijdragen aan de energietransitie. In Nederland gaat het daarbij niet om meer energie, maar om efficiënter gebruik van energie en schonere energie, dat wil zeggen het terugdringen van broeikasgassen. Windenergie speelt hierbij volgens Shell een belangrijke rol omdat het een van de schoonste beschikbare energiebronnen is.

Het Nederlands Klimaatakkoord erkent het belang van wind op zee en legde de ambitie vast om voor 2030 rond de 11,5 GW aan windenergie op zee te realiseren. Die energie kan worden omgezet in elektriciteit voor direct gebruik. Maar met deze windenergie kan ook groene waterstof worden geproduceerd. Die waterstof kan worden omgezet in elektriciteit wanneer het niet waait. Zo creëren we een buffer. Verdere schaalvergroting van windenergie op de Noordzee biedt economische voordelen voor Nederland. Zo kan schaalvergroting duurzame werkgelegenheid opleveren en kan Nederland energie en technologie exporteren.

Meer wind

De keuze voor wind is de enige logische voor Nederland

Marjan van Loon is er klaar voor om Shell door een belangrijke transitie heen te loodsen, richting de productie van duurzame energie.

Wind in de zeilen

In 2023 wil Nederland dat 16% van de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

Niet slaan, maar draaien. Nieuwe manier om windmolens op zee vast te zetten

Hoe zet je een windturbine vast op de zeebodem? Dat kan door funderingspalen stevig de bodem in te slaan. Maar sinds kort is het ook mogelijk de palen de bodem in te draaien.

9 Keer aan de slag met schonere energie

Met schonere keuzes voor energie kan Nederland ook in beweging blijven. Negen voorbeelden van de energietransitie bij Shell in Nederland.

Meer Shell

De nieuwe energiekaart

Op weg naar schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt doet? Bekijk onze stappen in de Nederlands energietransitie.

De Nederlandse energietransitie en Shell

Op de klimaattop van Parijs eind 2015 is afgesproken de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 2o Celsius in 2050. Ook Nederland staat voor een uitdaging. In de Nederlandse energietransitie gaat het niet om méér energie, maar om efficiënter energiegebruik met een lagere uitstoot van CO₂. 

 

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.