De zon als bron van duurzame energie

Duurzaam opgewekte stroom speelt een belangrijke rol in de energievoorziening van morgen. Zo ziet Shell onder meer nieuwe verdienmodellen en kansen op het gebied van zonne-energie.

Shell New Energies investeert wereldwijd in verschillende zonneprojecten die commercieel aantrekkelijk en schaalbaar zijn. In Noord-Amerika, Afrika, Azië, het Midden-Oosten en ook in Europa.

Naast de zonne-energieprojecten op Shell-locaties ter verduurzaming van de eigen operaties, ontwikkelt Shell projecten als onderdeel van de lokale of nationale energievoorziening.

Shell staat open voor samenwerkingsmogelijkheden binnen de Nederlandse zonne-energiemarkt. Deze samenwerking kan betrekking hebben op zowel het ontwikkelen als het exploiteren van zonneparken. Shell werkt daarin samen met grondeigenaren en ontwikkelaars.

Zon

De zonneparken van Shell

Zonnepark Moerdijk

In de zomer van 2018 startte Shell met de bouw van een zonnepark op het chemiecomplex Shell Moerdijk. Het betreft één van de grootste zonneparken van Nederland.

Zonnepark Emmen

In Emmen bouwt Shell een 12MW-zonnepark als eerste onderdeel van energiehub GZI Next.

Zonnepark Heerenveen

Shell bouwt een zonnepark in Heerenveen-zuid. Het park wordt 20 hectare groot en brengt een capaciteit van maar liefst 14 megawatt (MW). 

Zonnepark Woensdrecht

In Woensdrecht verkent Shell de mogelijkheden voor een zonnepark ten zuiden van het knooppunt Markiezaat. Als het zonnepark wordt gebouwd is het paneelveld iets minder dan 19 hectare groot en heeft een capaciteit van 39megawatt (MW).

Meer Shell

Waterstof

Het Nederlandse Klimaatakkoord ziet voor waterstof een ‘cruciale rol’ weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Shell wil de kansen pakken die de energietransitie biedt in Nederland, ook op het gebied van waterstof.

Aardwarmte

Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer de helft van alle energie in Nederland opgaat aan warmte. Geen wonder dat voor warmte een hoofdrol is weggelegd in de Nederlandse energietransitie. Hoe we het op een duurzame manier warm krijgen en houden? Aardwarmte is volgens Shell een van de oplossingen. 

Wind

Nederland heeft geluk. Het ligt pal aan de Noordzee en die is zeer geschikt voor het opwekken van veel windenergie. Ga maar na: de Noordzee is relatief ondiep en het waait er veel. Shell Nederland zet zich dan ook graag in voor de ontwikkeling van deze energiebron. 

 

Aardgas

Wij vinden manieren om nieuwe aardgasreserves, de schoonst brandende fossiele brandstof, te ontsluiten.