De zon als bron van duurzame energie

Shell investeert tot 2020 gemiddeld 1 à 2 miljard dollar per jaar in onze New Energies- divisie, opgericht in 2016. Hiermee wordt de verkenning naar nieuwe commerciële projecten mogelijk. De New Energies-divisie heeft twee focusgebieden. Ten eerste de nieuwe brandstoffen. Zo is Shell één van de grootste verstrekkers van biobrandstoffen en bouwt Shell aan een netwerk van waterstofstations in Noord-Amerika en Europa. Het tweede focusgebied is duurzame elektriciteit. Hiermee richt Shell zich op het voorzien van duurzaam opgewekte stroom aan industrie en consumenten.

Binnen zonne-energie ontwikkelt Shell zonneparken, maar investeert het ook in het beheer van zonneparken. Shell verwacht een oplopende vraag naar zonne-energie. Bovendien ziet Shell met zijn uitgebreide technische expertise en financiële armslag kansen in het Nederlandse zonne-energie landschap. Op dit moment zijn subsidies hierbij nog nodig.

  • Shell is continu op zoek naar kansen om de eigen netto CO₂-voetafdruk te verkleinen. Het zelf opwekken van zonne-energie kan hieraan bijdragen. Daarom gebruiken wij ook zonne-energie op een aantal van onze eigen locaties.
  • Een voorbeeld hiervan is het zonne-project bij chemiecomplex Shell Moerdijk. Medio 2018 zal Shell beginnen daar een zonnepark te bouwen met ongeveer 76.000 zonnepanelen om de eigen operaties te verduurzamen. De capaciteit van Shell Moerdijk wordt 24 megawattpiek. Deze capaciteit is vergelijkbaar met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 9.000 huishoudens. Dit is bijna 4% van het totale energieverbruik van Shell Moerdijk, een van de grootste chemiecomplexen van Nederland en Europa.
  • Daarnaast heeft Shell ruimte voor panelen op de daken van de eigen kantoren en tankstations en wil Shell deze ruimte graag zo nuttig mogelijk gebruiken. Inmiddels zijn op de tankstations in Pesse en Peulwijk al zonnepanelen gerealiseerd. Daarnaast liggen er inmiddels 196 zonnepanelen op het dak van het Shell Technology Centre Amsterdam.
  • Naast de zonne-energieprojecten op Shell-locaties ter verduurzaming van de eigen operaties, kijkt Shell ook naar zonne-energieprojecten als onderdeel van de lokale of nationale energievoorziening. Zo zijn wij actief op het gebied van de ontwikkeling van zonneparken.
  • Shell onderzoekt daarbij samenwerkingsmogelijkheden binnen de Nederlandse zonne-energiemarkt. De focus ligt daarbij met name op het samenwerken met andere Nederlandse zonne-energie-ontwikkelaars, die mogelijk zelf al initiatieven gestart zijn, of hiervoor een complementaire partner zoeken.

Contact

Wilt u meer weten, of bent u geïnteresseerd in mogelijke samenwerkingsverbanden, neemt u dan gerust contact op met het Shell Solar team via onderstaand contactformulier: 

Meer in in energie en innovatie

Aardgas

Wij vinden manieren om nieuwe aardgasreserves, de schoonst brandende fossiele brandstof, te ontsluiten.

Ondergronds

Wij gebruiken een scala aan technologieën om meer olie en gas te winnen uit bestaande velden en om nieuwe reserves aan te wijzen.