Shell Bitumen FreshAir is een gebruiksklare oplossing die gemakkelijk kan worden toegepast in bestaande asfaltmeng- en asfalteringsprocessen. “Weginfrastructuur is essentieel voor een moderne maatschappij, maar verstedelijking en de toename in transport- en industriële activiteiten heeft tot een verslechtering van de plaatselijke luchtkwaliteit geleid”, zegt Jason Wong, Vice President van Shell Global Bitumen and Sulphur. “De behoefte aan een schonere bouw- en vervoersinfrastructuur vereist dan ook dat elke sector zijn steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van schonere werkwijzen. Shell Bitumen FreshAir kan hier bij helpen.”

Shell is de eerste grote leverancier van bitumen die een oplossing heeft ontwikkeld om de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit aan te pakken. Naar schatting heeft overschakelen op Shell Bitumen FreshAir eenzelfde effect op fijnstof (PM10) als het planten van gemiddeld 16 bomen2, of eenzelfde effect op de reductie van stikstofdioxide (NO2) als het verwijderen van 40 auto's per km geasfalteerde weg per jaar.