Het zevende E&E-congres dat vorig jaar in Madrid zou plaatsvinden, maar werd geannuleerd vanwege de covid-19 crisis, zal vrijwel dit jaar op 15-17 juni wel worden gehouden.  Het thema van het evenement blijft ongewijzigd - Asphalt 4.0 voor toekomstige Mobiliteit. Het congres, dat gezamenlijk wordt georganiseerd door de European Asphalt Pavement Association (EAPA) en Eurobitume, heeft als doel een platform te bieden voor onze industrie en belanghebbenden om te demonstreren en te leren van de innovaties en nieuwe technologieën die zijn ontwikkeld en hun effecten, en om belanghebbenden aan te moedigen betrokken te raken en ideeën uit te wisselen om positieve acties in de toekomst te bevorderen.

Shell Bitumen neemt ook deel aan dit congres en zal het evenement ondersteunen als ‘’zilveren’’ sponsor.  We kijken ernaar uit om met u, onze klanten, belanghebbenden en partners in gesprek te gaan op onze virtuele stand, waar onze technische, commerciële en marketingexperts beschikbaar zullen zijn om uw vragen te beantwoorden en onze innovatieve wegoplossingen en onze nieuwste technische projecten met u te delen.

Shell Bitumen maakt deel uit van de sectie Duurzaamheid & Milieu met een presentatie over Shell Bitumen FreshAir, de weg vrijmaken voor een verbetering van de luchtkwaliteit – deze presentatie zal worden gegeven door Richard Taylor, Global Product Technology Manager.

Verschillende technische Shell Bitumen-documenten maken ook deel uit van de procedure:

  • Naar een beter begrip van de chemische veranderingen van in-service bitumen en de chemie van gerecyclede asfaltverhardingen (RAP). Recente studies van RAP chemie na een levensduur van meer dan tien jaar.
  • Toepassing van bitumenproducten voor luchthavens van de volgende generatie
  • Cleaner Solution Environmental - Natural Rubber Modified Bitumen (NRMB) voor duurzame wegverharding in Thailand
  • Impact van asphalt en chemie op bitumen eigenschappen

We hopen dat u besluit om u aan te melden en deel te nemen aan het virtuele E&E 2021-evenement. We kijken ernaar uit om u virtueel te ontmoeten op onze virtuele stand, maar ook gedurende het hele evenement, onze belangrijkste uitdagingen en innovaties in de branche met u te delen