Colour bottle

Het European Solutions Centre (EUSC) is opgezet met het oog op twee hoofddoelstellingen: de bitumenportefeuille van Shell voor de Europese en Afrikaanse markt ontwikkelen en uitbreiden, en onze klanten en partners technische ondersteuning bieden door middel van de ontwikkeling van oplossingen op maat om zo aan de specifieke eisen van hun projecten te voldoen. Bovendien werd het centrum 5 jaar geleden het wereldwijde kenniscentrum voor analytische chemie, waarmee een nieuwe kernactiviteit aan de portefeuille werd toegevoegd.
Het EUSC is al 10 jaar buitengewoon succesvol bij het realiseren van deze doelstellingen en in de proactieve samenwerking met onze klanten om hen te helpen steeds veeleisender wegenbouwprojecten op te leveren.

Wij zijn er trots op dat wij jaarlijks met gemiddeld 150 klanten in Europa en Afrika samenwerken en tot wel 240 technische projecten per jaar uitvoeren.

Van bitumen tot asfalt, technische expertise van wereldklasse en ultramoderne apparatuur

De activiteiten van het European Solutions Centre zijn opgesplitst in 3 aandachtsgebieden: een analytische afdeling die zich hoofdzakelijk bezighoudt met het testen van product stewardship, een bitumenafdeling die tot taak heeft bitumenoplossingen te ontwikkelen die aan de behoeften van de klanten zijn aangepast, en een asfaltafdeling die zich hoofdzakelijk bezighoudt met asfaltformuleringen op maat.

Het centrum beschikt over alle nodige apparatuur om bindmiddelen van hoge kwaliteit te beoordelen en te ontwikkelen die voldoen aan de eisen van de betreffende Europese normen.

“Een sterk punt van ons oplossingscentrum is de beschikbaarheid van alle benodigde apparatuur voor het uitvoeren van een verscheidenheid aan tests volgens verschillende nationale normen: Britse, Duitse, Franse, Nederlandse of Afrikaanse” aldus Fabian Thumberger, EUSC Manager.

Om tegemoet te komen aan de groeiende belangstelling van onze klanten, maar ook om in te spelen op interne initiatieven, legt het European Solutions Centre zich steeds meer toe op complexe analyses met betrekking tot het vloeigedrag van bitumen (reologie). Dankzij deze expertise en het interne netwerk en de ervaring van onze technici en ingenieurs kan het Shell European Solutions Centre het reologische gedrag beoordelen en de formuleringen dienovereenkomstig aanpassen. De bindmiddelen die in het laboratorium zijn ontwikkeld, zijn ontworpen om te voldoen aan steeds uitdagendere eisen onder invloed van factoren zoals veranderingen in klimatologische omstandigheden en de steeds toenemende verkeersbelasting van trottoirs.

Het European Solutions Centre fungeert ook als brug tussen het Bitumen Research and Development Centre in Bangalore, India, waar de R&D van Shell is geconcentreerd, en de toepassing van technologieën die speciaal voor Europese en Afrikaanse landen worden ontwikkeld.

“Dankzij het internationale netwerk van technische centra van Shell profiteren wij van de kennisdeling tussen ons R&D-centrum in India en de Solutions Centres over de hele wereld. Door gebruik te maken van onze expertise en contacten met de andere Solutions Centres in China en Thailand kunnen wij complexe technische projecten ondersteunen, niet alleen in Europa maar ook in Afrika en de Verenigde Staten,” aldus Fabian Thumberger, EUSC Manager.

Enkele van onze vlaggenschipprojecten van de afgelopen 10 jaar

In de eerste tien jaar dat het European Technical Centre operationeel was, heeft het echte expertise ontwikkeld door te werken aan een complexe reeks technische projecten, van luchthavens tot racecircuits en tunnels.

  • Het European Solutions Centre heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de herformulering van PMB (polymer modified bitumen) voor de racecircuits van Silverstone in het Verenigd Koninkrijk, Paul Ricard in Frankrijk, Zandvoort in Nederland en Zolder in België, waarmee werd voldaan aan de hoge technische specificaties voor hoogwaardig asfalt.
  • Het laboratorium heeft “branchespecifieke referentiebindmiddelen” ontworpen voor toepassing op brugdekken of verkeersintensieve autowegen in Duitsland. Vooraanstaande externe deskundigen gaven de duidelijke aanbeveling om de door Shell ontworpen Cariphalte-kwaliteiten te gebruiken voor zwaar belaste oppervlakken die met gietasfalt zijn verhard (met name brugdekken) en voor druk bereden gewalste-asfaltoppervlakken.
  • Het laboratorium heeft een methode ontwikkeld om de doeltreffendheid van additieven bij lage temperatuur te evalueren met behulp van de DSR Rheometer. Deze methode genereerde internationale aandacht en technische papers werden met succes gepresenteerd aan deskundigen uit de industrie.
  • Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op het European Solutions Centre om zijn klanten te ondersteunen bij de ontwikkeling van duurzamere wegenbouwconcepten. Duurzame formules moeten de gebruikte hoeveelheid RAP (gerecyclede asfaltverharding) maximaliseren en ervoor zorgen dat asfalt met succes bij lagere temperaturen kan worden aangebracht.

“Dit is een belangrijk werkterrein dat we in heel Europa in een stroomversnelling zien komen, en we zijn er trots op dat we onze klanten kunnen ondersteunen bij hun inspanningen om hun doelstellingen op het gebied van circulaire economie te bereiken en bij het bouwen van duurzamere wegen.” Fabian Thumberger, EUSC Manager.

Een duurzaam doel

Het European Solutions Center, dat sinds 2013 ISO 9001 gecertificeerd is en in 2020 opnieuw werd gecertificeerd, past de principes van continue verbetering toe om activiteiten steeds duurzamer uit te voeren. Shell kondigde eerder dit jaar haar doelstelling aan om in 2050 een energiebedrijf met netto nul uitstoot te worden, in lijn met de samenleving. Het European Solutions Centre stemde vervolgens zijn strategie af op die van de Groep. Er zijn reeds verscheidene acties uitgevoerd, zoals het optimaliseren en verminderen van de inkomende hoeveelheid bitumen/asfalt, het recyclen van bitumenafval na het testen, het verminderen van het elektriciteitsverbruik door het gebruik van led's en het gebruik van 100% hernieuwbare energie.