• De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) controleert vervuiling door schepen via de “Internationale Conventie over de Preventie van Vervuiling door Schepen”, bekend als MARPOL 73/78
  • De MARPOL-conventie is aangepast door Annex VI – deze annex stelt grenzen voor NOx- en SOx-emissies door scheepsuitlaten en verbiedt opzettelijke emissies van ozonreducerende substanties.
  • Een Emissiecontrolegebied (ECA) kan aangeduid worden voor SOx, fijnstof of voor NOx; of voor alledrie de type scheepsemissies. De Baltische zee en de Noordzee waren de eerste ECA’s, met Noord-Amerika geïnstalleerd sinds augustus 2012 (Canada sinds 2013). Puerto Rico en de Maagdeneilanden komen hier binnenkort bij. Onder de huidige wetgeving moeten alle schepen, die een ECA binnenkomen, overstappen op brandstoffen met 0,1% zwavel.
  • Wereldwijd gezien zal de zwavellimiet gereduceerd worden tot 0,50%, effectief vanaf 1 januari 2020 (of in 2025 op zijn laatst), onderworpen aan een haalbaarheidsstudie, die uiterlijk in 2018 afgerond dient te worden door de IMO.

Om aan deze emissiewetgeving te voldoen, is LNG de strategische keuze. LNG biedt een milieutechnisch voordeel, alsmede een kostencompetitieve, technologisch bewezen brandstof, die de motorprestaties niet vermindert. De milieuvoordelen zijn duidelijk: praktisch geen zwavel- of fijnstofuitstoot en significante reductie in stikstofoxiden.

Meer in Klanten

Shell LNG Fuel voor wegtransport

Shell LNG is een kostenconcurrerende brandstofoplossing voor zware vrachtauto’s, die zowel de Emissies, als de exploitatiekosten kan helpen verlagen.

Shell LNG Fuel voor binnenvaart

Ontdek Shell LNG als een bewezen technologieoplossing voor de binnenvaart.

Wellicht ook interessant

Shell brandstoffen

We vertellen je graag meer over onze producten, brandstofprijzen, brandstoflabels, tips voor zuiniger rijden en wat jij kunt doen om je uitstoot te verminderen.

Innovatie bij Shell

Onze benadering van innovatie lokt slimme ideeën uit, waarbij sommige gerealiseerd worden als waardevolle technieken en benaderingen die helpen om op een duurzame manier te voorzien in de groeiende energiebehoefte.