Shell Chip & Pin Card

Wellicht kunt u op dit moment nog niet overstappen op een alternatieve brandstof, maar wilt u toch de impact van uw CO2-emissies verminderen. Shell biedt u nu een nieuwe service aan om CO2-uitstoot van uw wagenpark te compenseren. Na aanmelding wordt deze service eenvoudig gekoppeld aan uw Shell Card. Na elke tankbeurt berekent Shell uw CO2-uitstoot en compenseert deze vervolgens. Tenslotte wordt u zoals gebruikelijk gefactureerd. Op deze manier wordt CO2-uitstoot compenseren geïntegreerd in uw huidige werkwijze en draagt u bij aan CO2-compensatieprojecten verspreid over de wereld.

Hoe werkt het?

  1. Uw chauffeurs gebruiken de Shell Card op de gebruikelijke wijze.
  2. Shell houdt het totale brandstofverbruik van uw wagenpark bij en berekent de bijbehorende CO2e-uitstoot.
  3. Er wordt een CO2-compensatieproject gekozen uit Shell’s wereldwijde portfolio.
  4. Aan het eind van het jaar kent Shell uw onderneming CO2-credits toe om uw CO2e-emissies te compenseren.

Shell integreert deze service in uw bestaande processen en facturen, zodat u uw Shell Cards en facturen zoals gebruikelijk kunt blijven beheren.

De CO2-compensatieprojecten

Shell werkt over de hele wereld samen aan projecten die de uitstoot van CO2 helpen te verlagen of te vermijden. Tegelijkertijd dragen deze projecten bij aan het verbeteren van het bestaan van lokale gemeenschappen en het beschermen van de natuur. Deze projecten genereren CO2-credits die worden gebruikt om de uitstoot van uw wagenpark te compenseren.

Het Cordillera Azul-project ondersteunt een rijk ecosysteem van inheemse biodeversiteit, een koolstofrijk bos en een mulitculturele bevolking van meer dan 250.000 mensen, verdeeld over 400 gemeenschappen die in de bufferzone rond de grenzen van het park wonen. Het project beschermt deze unieke biodiversiteit en herstelt aangetaste gronden met agroforestry-systemen (cacao en koffie) in de deze zone, waar kleine boeren, lokale gemeenschappen, flora en fauna voor hun levensonderhoud op vertrouwen.

Voordelen van CO2-compensatie

Het compenseren van CO2-uitstoot van uw wagenpark biedt diverse voordelen zoals het verduurzamen van uw zakelijke activiteiten, het tonen van leiderschap in de markt en het voldoen aan de steeds verder toenemende eisen van interne en externe belanghebbenden op uw milieuprestaties.

Shell werkt samen aan projecten die naast het compenseren van CO2-uitstoot ook een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschappen door bijvoorbeeld nieuwe scholen te financieren of drinkwatervoorzieningen te bouwen.

Wat wordt er gecompenseerd?

U compenseert CO2-uitstoot die voortkomt uit de verbranding van brandstof in de motor van uw auto. Het gebruik van de brandstof is verantwoordelijk voor circa 80% van de “well-to-wheel” CO2-uitstoot van de brandstof (Europese Commissie, JRC). De “well-to-wheel” uitstoot bevat alle CO2-emissies vanaf de winning van ruwe olie tot het gebruik van de brandstof in uw motor. De winning van ruwe olie, het raffineren en de distributie ervan zijn verantwoordelijk voor de overige 20% van de uitstoot. Shell’s CO2 berekeningen zijn gebaseerd op de emissiefactoren zoals vermeld op www.CO2emissiefactoren.nl

Privé ook CO₂-compenseren

Shell biedt ook particulieren de mogelijkheid om CO₂-emissies te compenseren en daarmee rekening te houden met het milieu. Uw bijdrage gaat naar internationale, gecertificeerde CO₂-compensatieprojecten.

Lees meer over CO₂-compenseren