Red colour Truck

“Wij zijn een innovatief bedrijf en zijn ons goed bewust van de hedendaagse milieuproblematiek rondom lokale en globale emissies en een maatschappelijk verantwoorde wijze van ondernemen staat bij ons centraal in de bedrijfsvoering,” zegt managing director Gerrit Hes van Reining Transport. “Om die reden is Reining Transport deze maand overgestapt op een schonere dieselbrandstof, namelijk Shell GTL (Gas-to-Liquids) Fuel”.

Moeiteloos overschakelen op Shell GTL (Gas-to-Liquids) Fuel

Peter de Cock, Key Account Manager van Shell: “Shell is erg blij met de innovatieve stap die Reining heeft genomen. Reining Transport maakt al meer dan 25 jaar gebruik van het Europese netwerk van Shell tankstations. Op deze manier kan Shell een oplossing leveren die bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Reining”.

Door de drop-in eigenschappen van Shell GTL Fuel en het feit dat er moeiteloos gewisseld kan worden met conventionele diesel maakt het voor Reining een stuk eenvoudiger om over te stappen. Onze vrachtwagens kunnen GTL op de thuisbasis in Kolham tanken en ook gebruik maken van de Nederlandse tankstations waar GTL beschikbaar is. Indien nodig kan er internationaal ook reguliere diesel getankt worden.

Gelijk Tank-to-Wheel CO2-emmissie besparing

Reining Transport rijdt circa 36 miljoen kilometer per jaar en produceert daarmee een uitstoot van circa 28.000 ton CO2. De overstap naar GTL realiseert een directe besparing van circa 4% CO2, 15% NOx en 30% PM. Daarnaast kan GTL leiden tot reductie van het motorgeluid van de vrachtwagen.

En hier sluit Gerrit Hes ook mee af: “Reining Transport is de eerste internationale vervoerder in Nederland en mogelijk zelfs in Europa, die deze nieuwe brandstof voor de volledige voertuigvloot gaat gebruiken en daarmee een bijdrage levert aan het halen van duurzaamheidsdoelstellingen zoals die in 2015 in Parijs zijn afgesproken”.

Ons bedrijf Reining

Reining is een complete logistieke dienstverlener gespecialiseerd in volumevervoer, groupage vervoer en warehousing.

Wij zijn continu op zoek naar optimale oplossingen voor logistieke vraagstukken. Door onze schaalgrootte en professionaliteit kunnen we de gehele logistiek voor een klant uitvoeren. Daarbij denken we niet in standaardoplossingen. Reining verplaatst zich in de situatie van de opdrachtgever en denkt voortdurend mee om tot de juiste aanpak te komen van een logistieke vraagstuk.

Een belangrijk motto van onze dienstverlening is leveringsbetrouwbaarheid. Wij kunnen dat garanderen door de vastlegging en voortdurende toetsing van gemaakte afspraken en werkprocessen.

Voor meer informatie: www.reining.eu

Wat is Shell GTL Fuel

De synthetische “drop in” dieselbrandstof, Shell GTL Fuel, wordt in Qatar geproduceerd en is zonder motorische aanpassingen direct geschikt voor alle bestaande dieselmotoren. GTL is probleemloos mengbaar met conventionele diesel. GTL is een brandstof die uit aardgas wordt geproduceerd welke schoner is dan aardolie. GTL bevat dan ook vrijwel geen schadelijke componenten als zwavel en (poly) aromaten waardoor de verbranding veel efficienter en schoner is. De uitstoot van lokale emissies zoals fijnstof (PM) en stikstofoxiden (NOx) ligt aanzienlijk lager dan bij conventionele diesel. GTL is vrij van bio-componenten, niet toxisch en bovendien biologisch afbreekbaar.

Voor meer informatie: www.shell.nl/gtl

Meer in Klanten

Wagenparkbeheer

Onze reeks diensten voor wagenparkbeheer helpen u de administratie te verminderen en uw bedrijf tijd en geld te besparen.

Shell Mobility

Shell introduceert Shell Mobility: Samen met uw Shell Card heeft u een complete mobiliteitsoplossing in handen. Dit bespaart uw onderneming tijd en geld. Gemak, flexibiliteit, besparingen en duurzaamheid staan centraal.