Fleet App-pas en cardreader

Wij kunnen u helpen om de CO2-uitstoot van uw wagenpark, veroorzaakt door het verbruik van brandstoffen van Shell, te compenseren, zodat u CO2-neutraal kunt rijden.

Voor elke liter brandstof van Shell die u tankt, leveren wij een bijdrage aan een compensatieproject, zodat u met uw bedrijf CO2-neutraal kunt rijden.

Om onze klanten te helpen de impact van hun CO2-emissie te reduceren, ontwikkelen wij diverse duurzame CO2-compensatieprojecten, zoals het winnen van energie uit zon, wind en biobrandstoffen, maar ook andere projecten met een lagere CO2-uitstoot, zoals elektrisch rijden en rijden op waterstof.

Voor de projecten in deze portefeuille werken we met CO2-credits; deze worden berekend op basis van uw verbruik van brandstoffen van Shell.

Deze credits worden vooral ingezet om bestaande natuurlijke koolstofreservoirs, zoals tropische regenwouden te beschermen.

In de toekomst zullen we ook investeren in projecten om natuurlijke ecosystemen te verbeteren en te herstellen, bijvoorbeeld door herbebossing, om koolstofdioxide te absorberen en op te slaan.

Uw CO2-voetafdruk berekenen we aan de hand van door de overheid gehanteerde emissiefactoren voor de brandstoffen die u tankt bij Shell. Op basis daarvan investeren wij een bedrag in onze CO2-compensatieprojecten, zodat u CO2-neutraal kunt rijden.

DOWNLOAD DE SHELL FLEET APP

Download via Google Play

Vereenvoudig uw administratie.

Download via App store

Voor bedrijven met maximaal 6 voertuigen.

Voordelen

Van in-app inzicht in uw facturen en btw-specificaties tot volledige controle over al uw tankpassen.

Onderweg eenvoud en gemak

Vereenvoudig uw brandstofadministratie en betaal achteraf.

Tarieven

Geen verborgen kosten. Weet wat u krijgt.