Fleet App-pas en cardreader

Wij kunnen u helpen om de CO2-uitstoot van uw wagenpark, veroorzaakt door het verbruik van brandstoffen van Shell, te compenseren.

Om onze klanten te helpen de impact van hun CO2-emissies te reduceren, ontwikkelen wij diverse duurzame projecten, zoals het winnen van energie uit zon, wind en biobrandstoffen, maar ook andere projecten met een lagere CO2-uitstoot, zoals elektrisch rijden en rijden op waterstof.

Wanneer u zich aanmeldt voor CO2-compenseren, compenseert u de CO2-uitstoot van de brandstof die u bij Shell tankt. Voor elke liter brandstof van Shell die u tankt, leveren wij een bijdrage aan een compensatieproject, zodat u met uw bedrijf CO2 compenseert.

Shell ondersteunt verschillende internationale, gecertificeerde CO2-compensatieprojecten die bijdragen aan de bescherming van bossen en het aanplanten van bomen. Deze projecten zorgen ervoor dat er minder CO2 in de atmosfeer terechtkomt of dat de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt.

Via het aankopen van CO2-credits in CO2-compensatieprojecten kan CO2 gecompenseerd worden. Een CO2-credit is een certificaat dat aantoont dat 1 ton (ofwel 1.000 kg) CO2-uitstoot is gecompenseert, of is opgenomen uit de atmosfeer. Een credit kan alleen worden uitgegeven als het is gecontroleerd door een onafhankelijke instantie, en kan maar één keer gebruikt worden.

Uw CO2-voetafdruk berekenen we aan de hand van door de overheid gehanteerde emissiefactoren voor de brandstoffen die u tankt bij Shel

DOWNLOAD DE SHELL FLEET APP

Download via Google Play

Vereenvoudig uw administratie.

Download via App store

Voor bedrijven met maximaal 10 voertuigen.

Voordelen

Van in-app inzicht in uw facturen en btw-specificaties tot volledige controle over al uw tankpassen.

Onderweg eenvoud en gemak

Vereenvoudig uw brandstofadministratie en betaal achteraf.

Tarieven

Geen verborgen kosten. Weet wat u krijgt.