Willen we dat energie beschikbaar en betaalbaar blijft voor volgende generaties, dan zullen we moeten investeren in een energievoorziening die zal bestaan uit een mix van alternatieve en fossiele energiebronnen. Dit was de slotsom van de allereerste FUTURE ENERGY Circle ‘What fuels us in 2030?’ die gisteren einde van de middag plaatsvond tijdens de testdag van de Shell Eco-marathon op de AutoRAI. Experts op het gebied van elektriciteit, waterstof en biobrandstof gingen onder leiding van Jan Douwe Kroeske met elkaar en het publiek in gesprek over de brandstofmix in 2030.

In 2010 reden er wereldwijd ongeveer 1 miljard auto’s, naar verwachting zijn dat er ongeveer 1,5 miljard in 2030. Ewald Breunesse, manager Energietransitie bij Shell: “Voldoende schone energie is één van de belangrijkste wereldvraagstukken. De wereldbevolking stijgt, de welvaart neemt toe in opkomende markten en de vraag naar energie zal hierdoor de komende jaren flink  toenemen. Om aan de toekomstige vraag naar energie te kunnen voldoen, zullen we moeten investeren in een brede energiemix van zowel alternatieve als fossiele energiebronnen en hier kennis over delen.

Ook energiebesparing speelt een belangrijke rol. Alleen op deze manier maken we kans energie zo beschikbaar, betaalbaar en duurzaam mogelijk te maken voor toekomstige generaties.” De bijeenkomst is de aftrap van het FUTURE ENERGY Programma dat Shell is gestart om de samenwerking en uitwisseling van kennis op het gebied van energietransitie te faciliteren en te stimuleren.

Elektrische auto zonder accu

Recent werd bekend dat de Europese Commissie in 2050 alle auto’s op benzine en diesel uit de stedelijke gebieden van de weg wil hebben. In 2030 moet het gebruik ervan zijn gehalveerd. Het is één van de plannen die tot doel hebben de CO2-uitstoot in 2050 met zestig procent terug te dringen.

Volgens Hans de Boer, Business Development Executive bij Better Place, zijn elektrische auto’s een goed alternatief. Better Place wil met de levering van de batterij voor thuis de slimme infrastructuur aanleggen die nodig is om elektrisch rijden tot een succes te maken. “Het rijden op stroom is veel goedkoper dan het rijden op benzine of diesel, maar het is de accu die de aanschaf van een elektrische auto duur maakt,” zegt De Boer. “Consumenten kijken vooral naar de aanschafprijs en autofabrikanten gaan pas massaal elektrische auto’s produceren als er voldoende vraag is.” Die blijft volgens De Boer uit als er geen infrastructuur is.

Meer investeren in waterstof

Naast de inzet van elektriciteit, wordt er ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van auto’s die op waterstof rijden. Het grote voordeel van waterstof is dat er geen sprake is van CO2-uitstoot tijdens het autorijden. Op dit moment zijn er nog nauwelijks tankstations geschikt om waterstof te verkopen, al rijden er al wel een aantal prototypes rond.  Waterstoftechnologie voor de motor en tank is op dit moment nog erg duur. Remco Hoogma van Wikimobi, een online platform met betrekking tot  duurzame mobiliteit, licht toe: “Waterstof is geen energiebron maar een energiedrager. Er bestaan geen ‘waterstofmijnen’.

Net als elektriciteit zal waterstof eerst geproduceerd moeten worden. Met behulp van energiebronnen zoals gas, biomassa, zon en wind. De omzetverliezen van deze energiebronnen naar waterstof zijn momenteel echter nog vrij groot. Willen we waterstof net zo aantrekkelijk maken als elektriciteit en biobrandstoffen, dan zal de overheid de komende jaren samen met de industrie meer moeten investeren,” aldus Remco Hoogma.

Biobrandstoffen beste brandstofalternatief voor lange afstanden, zwaar verkeer en vliegtuigen

Volgens Gijs Vriesman, die zich bij Shell bezighoudt met alternatieve energiebronnen, hebben biobrandstoffen in 2030 een net zo’n groot aandeel in de brandstofmix als elektriciteit en waterstof. “Waterstof zien we meer als een alternatief voor de middellange termijn hoewel we in de VS en Duitsland wel al waterstoftankstations hebben en binnenkort uitbreiden. Biobrandstoffen zijn daarentegen nu al volop beschikbaar en hebben in Nederland al een aandeel van bijna 5% in de brandstofmix.

Ze vormen een praktisch alternatief om nu al CO2 te reduceren,” aldus Vriesman. “Onze verwachting is dat het aandeel biobrandstoffen in de brandstofmix in 2030 kan stijgen tot wereldwijd 10%. Biobrandstoffen zijn het beste brandstofalternatief voor lange afstanden, voor zwaar verkeer en van de kerosine voor vliegtuigen. Dat kan met elektriciteit nog niet worden bereikt. De uitdaging isom het sneller op grotere schaal beschikbaar te aken.“

Over het FUTURE ENERGY Programma

Het FUTURE ENERGY Programma is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in de huidige en toekomstige energievoorziening. Samen met anderen wil Shell meer helderheid scheppen in het energievraagstuk en benadrukken dat we alle energieoplossingen en besparingen nodig hebben om aan de toenemende vraag naar energie te voldoen.

Het programma bestaat uit meerdere onderdelen waaronder een documentaire, FUTURE ENERGY Circles (bijeenkomsten), een website en een FUTURE ENERGY Mixer. Met de FUTURE ENERGY Mixer kunnen mensen online hun kennis vergroten en hun eigen energiemix samenstellen en delen. Shell wil hiermee mensen inspireren en meer kennis delen over de energietoekomst en de belangrijke rol die technologie hierin speelt.

Over de Shell Eco-marathon

De Shell Eco-marathon verwelkomt ieder jaar talentvolle jongeren van middelbare scholen, universiteiten en instellingen voor technisch en wetenschappelijk onderwijs uit heel Europa. Met de Shell Eco-marathon daagt Shell hen uit zo zuinig mogelijk te rijden in een zelfgemaakt voertuig.

Dat mag op benzine, diesel, biobrandstof, GTL (gas-to-liquid), elektriciteit, waterstof of zonne-energie.

De Europese editie van de Shell Eco-marathon wordt dit jaar voor de 27e keer gehouden. Aan de competitie op het circuit van EuroSpeedway Lausitz in Duitsland doen uit 26 landen 222 teams mee.

Shell Mediacontacten
Telefoon: 070 – 377 87 50