Als vertegenwoordigers van vijf grote industriële bedrijven in Nederland dringen zij er bij de Europese politieke leiders op aan om juist nu in de ‘euro-crisis’ moed te tonen en om beslissend te handelen. 

“Door maatregelen te nemen die op korte termijn herstel van de monetaire en financiële stabiliteit bewerkstelligen, en maatregelen die op middellange termijn het concurrentie- en groeivermogen van de economie bevorderen. Een ding staat daarbij vast: niet kiezen voor protectionisme en nationalisme, want dat zal ons land er niet beter of welvarender op maken; integendeel.”