Dit zogeheten rondetafelgesprek is een veelgebruikt standaardmiddel van de Tweede Kamer om over een bepaald onderwerp meer te weten te komen. De verzamelde informatie kan voor de fracties aanleiding zijn een gesprek aan te vragen met de verantwoordelijke bewindspersoon.

De bijeenkomst is op initiatief van Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP), en gesteund door de Kamercommissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, op de agenda gezet. Verdeeld over de vier categorieën (‘blokken’) algemeen, belangenorganisaties, wetenschap en bedrijfsleven zullen genodigden informatie delen met en vragen beantwoorden van de Tweede-Kamerleden.

Namens Shell zijn president-directeur Peter de Wit (Shell Nederland) en Executive Vice President Sub-Saharan Africa Ian Graig aanwezig. Shell ziet de informatiebijeenkomst als een proactieve manier om helder te vertellen wat het bedrijf doet in Nigeria. Daarbij zal, naast uitleg over zakelijke activiteiten, ook het accent liggen op de vele sociaal-maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van leefgemeenschappen en het land.

In een brief aan de betrokken Kamercommissie, die in de aanloop naar de bijeenkomst is verstuurd, geeft president-directeur Peter de Wit alvast een uitgebreid beeld van de activiteiten in niet alleen Nigeria, maar ook in Gabon en Kameroen.

Volgens De Wit werken de Shell-maatschappijen in die twee West-Afrikaanse landen met dezelfde standaarden en op dezelfde wijze als in de Niger Delta. “Maar de omstandigheden waaronder zij werken, verschillen wezenlijk onderling. Een goed begrip van de operaties in Nigeria, en met name in de Niger Delta, vergt een goed inzicht in de complexe situatie in dat gebied.”

De informatiebijeenkomst is live te volgen.