Den Haag, 20 mei 2011. De Board van Royal Dutch Shell plc (Shell) heeft het definitieve investeringsbesluit genomen voor het Prelude FLNG-project (Floating Liquefied Natural Gas) in Australië. Dit project (100% Shell) behelst de bouw van de eerste drijvende LNG-installatie ter wereld. De drijvende LNG-installatie wordt ver op zee verankerd, op ongeveer 200 kilometer van het dichtstbijzijnde Australische vasteland, waar zij gas uit offshore-velden gaat produceren en dat vloeibaar maakt door het aan boord af te koelen.

Het besluit houdt in dat Shell nu klaar is voor de start van het detailontwerp en de bouw op een Zuid-Koreaanse scheepswerf van wat de grootste drijvende offshore-installatie ter wereld moet worden.

De FLNG-installatie van Shell meet 488 meter in lengte – meer dan vier voetbalvelden op een rij – en wordt daarmee de grootste drijvende offshore-installatie ter wereld. Volledig toegerust en met volle opslagtanks weegt zij ongeveer 600.000 ton – ruwweg zes maal zoveel als het grootste vliegdekschip. Circa 260.000 ton daarvan is staal — ongeveer vijf maal zoveel als in de Sydney Harbour Bridge verwerkt zit.

“Met onze innovatieve FLNG-technologie kunnen wij offshore-gasvelden exploiteren waarvan de ontwikkelingskosten anders te hoog zouden zijn,” zegt Malcolm Brinded, Executive Director, Upstream International van Shell. “Ons besluit om dit project voortgang te doen vinden, is een ware doorbraak in de LNG-industrie. Die krijgt daarmee een belangrijke stimulans om in de groeiende wereldvraag naar de schoonste fossiele brandstof te helpen voorzien.”

“FLNG-technologie is een belangrijke innovatie en een aanvulling op onshore-LNG, die het ontwikkelen van gasvelden kan helpen versnellen”, aldus Brinded.

De installatie kan de zwaarste tropische orkanen weerstaan – die van Categorie 5. Het vloeibaar gemaakte gas, dat tot -162°C is afgekoeld en daardoor 600 maal in volume is afgenomen, en andere producten worden door LNG-zeetankers rechtstreeks bij de installatie afgehaald en aan afnemers overal ter wereld afgeleverd. Tot nu toe moest offshore-gas altijd per pijpleiding naar een installatie op het vasteland worden getransporteerd om daar vloeibaar te worden gemaakt.

Shell voert het Prelude FLNG-project in hoog tempo uit; de eerste LNG-productie wordt zo’n tien jaar na de ontdekking van het veld verwacht.

De FLNG-verwerkingsinstallatie gaat het equivalent van circa 85 miljard m3 aan gasreserves in het Prelude-gasveld aanboren. Shell heeft het Prelude-gasveld in 2007 ontdekt.

Circa 110.000 vaten olie-equivalent per dag aan verwachte productie uit Prelude dienen als basis voor minstens 5,3 miljoen ton per jaar (mtpa) aan vloeibare producten, waarvan 3,6 mtpa LNG, 1,3 mtpa condensaat en 0,4 mtpa LPG. De FLNG-verwerkingsinstallatie blijft 25 jaar lang permanent bij het Prelude-gasveld verankerd en gaat in latere ontwikkelingsfasen produceren uit andere velden in het gebied waar Shell belangen heeft.

Ann Pickard, Country Chair van Shell in Australië: “Dit gaat de energie-industrie veranderen. We gaan deze revolutionaire technologie eerst in Australische wateren toepassen. Daar voegt zij een nieuwe dimensie toe aan de toch al krachtige gasindustrie van Australië.”

Brinded: “In het verlengde daarvan is het onze ambitie om wereldwijd meer FLNG-projecten tot ontwikkeling te brengen. Met dit ontwerp kunnen wij uiteenlopende gasvelden in productie brengen en dankzij ons strategisch partnerschap met Technip en Samsung zullen we het bij toekomstige projecten steeds sneller kunnen toepassen. Wij zien overal ter wereld samenwerkingsmogelijkheden voor verdere FLNG-projecten met regeringen, energiemaatschappijen en afnemers.”

Aan het Shell-besluit om FLNG te realiseren zijn ruim tien jaar research en ontwikkeling voorafgegaan. Shell bouwt hierbij voort op haar enorme knowhow op de terreinen offshore-productie, vloeibaar maken van gas, LNG-transport per schip en oplevering van grote projecten waarbij de waardeketen van gas van put tot brander is geïntegreerd.

Het Prelude FLNG-project wordt het eerste Australische upstreamproject met Shell als operator. Voor Shell is Australië een van de belangrijkste groeigebieden. De investeringen van Shell in de upstream in Australië gaan de komende vijf jaar circa dertig miljard dollar belopen, de projecten Gorgon en Prelude meegerekend, plus voortgaande exploratie- en haalbaarheidsstudies in dat land.

Prelude FLNG is onderdeel van de binnen de olie-industrie toonaangevende Shell-portfolio van groeiopties voor de middellange termijn, waarbij zij wereldwijd ongeveer dertig nieuwe upstreamprojecten in studie heeft ten behoeve van winstgevende groei voor de lange termijn.

Shell Mediacontacten
070 – 3778750