Shell en Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn vandaag officieel gestart met het Mobiele Verkeersplein. Het is een gezamenlijk initiatief om de verkeersveiligheid onder basisschoolleerlingen te vergroten. De opening vond plaats in het Vermeerpark in Den Haag en werd verricht door Dick Benschop, President-directeur van Shell Nederland, en Linda van der Eijck, directeur van VVN. Na de opening kregen kinderen uit groep 6 van de Van Ostadeschool uit de Haagse Schilderswijk de eerste praktijkles. Het gezamenlijke initiatief is een reactie op het groeiend aantal ziekenhuisopnamen door fietsongelukken onder de jeugd.

 

“Het Mobiele Verkeersplein van Shell en VVN heeft als doel om de jongste verkeersdeelnemers zo vroeg mogelijk voor te bereiden op een veilige deelname aan het verkeer. Het stelt de kinderen uit groep 4, 5 en 6 in staat om in een veilige omgeving te oefenen met verkeerssituaties en het toepassen van verkeersregels,” aldus Mirande Peperkamp, Programme Manager Social Investment bij Shell. In de afgelopen 10 jaar heeft Shell vooral externe sociaal-maatschappelijke activiteiten ondersteund. “Nu komen we zelf met een eigen project dat goed aansluit op ons verkeersveiligheidprogramma en in VVN hebben we de juiste partner gevonden om dit landelijk uit te rollen.”

Door het gebruik van verkeersborden, zebrapaden en verkeerslichten worden op het Mobiele Verkeersplein realistische verkeerssituaties nagebootst. Sponsormanager Rob Stomphorst van VVN beaamt het bestaan van de maatschappelijke behoefte: “Door deze samenwerking kunnen wij het belang voor kinderen van het praktisch oefenen met verkeerssituaties landelijk en meerjarig onder de aandacht brengen. De behoefte onder de basisscholen aan dit Mobiele Verkeersplein is enorm, al meer dan 400 basisscholen hebben zich voor dit najaar aangemeld.”

Shell Mediacontacten
Telefoon: 070 – 377 87 50

Meer informatie

Over het Shell en VVN Mobiele Verkeersplein
Een fraai bestickerde vrachtwagen rijdt voor. De laadruimte opent en er komt een hele verzameling uit met onder meer verkeersborden, skelters, fietsen, zebrapadaanduidingen en verkeerslichten. Daarmee ontstaat een parcours waarop de jonge deelnemers naar hartenlust verkeersregels en –situaties kunnen oefenen. Verkeerspleinmedewerkers staan klaar om de kinderen te helpen en te wijzen op gevaarlijke verkeerssituaties.

Tijdschema van het Shell en VVN Mobiele Verkeersplein
Het komende najaar en in 2012 zal het Mobiele Verkeersplein iedere week op een andere locatie in Nederland staan. Hiervoor is gekozen om zoveel mogelijk basisscholen in de gelegenheid te stellen aan dit verkeersveiligheidproject mee te doen. In de weken 35-38 zal het Mobiele Verkeersplein Midden Nederland aandoen. In weken 39-42 zal het Mobiele Verkeersplein in regio Zuid te vinden zijn. Regio Noord sluit af in de weken 43-48 van 2011. In 2012 zal het Mobiele Verkeersplein vanaf januari weer door het land reizen. Het praktijkprogramma duurt een uur, er zijn vijf sessies per dag en het wordt kosteloos aangeboden.