Hij ontving zijn certificaat 21 februari 2011 van DEKRA, het instituut dat de certificatie heeft uitgevoerd. De uitreiking vond plaats in Delft, bij het Nederlandse Normalisatie Instituut NEN.

De uitreiking van dit eerste certificaat vormde het sluitstuk van een intensief traject van certificering van biomassa en is een mijlpaal richting een duurzame toekomst. Met het certificaat kunnen ondernemers de duurzaamheid van hun biomassa aantonen en toeleverancier worden van de industrie voor biobrandstof.

Het begrip duurzaamheid is hierbij breed gedefinieerd: naast CO2-reductie wordt ook gekeken naar onderwerpen zoals landgebruik, biodiversiteit en arbeidsomstandigheden bij de plantages. Biomassa-producent Van Gorsel is een van de belangrijkste initiatiefnemers tot het Nederlandse certificaat.

Doordat Van Gorsel niet alleen goed ‘rentmeesterschap‘ uitoefent over zijn akkerbouwgronden, maar ook nog eigenaar is van een Shell-tankstation komt de duurzame productiecirkel rond van akker tot tank.