Ambitie

Het onderzoeksrapport bevat een objectieve analyse van de energiemix die noodzakelijk is voor het behalen van 80 procent CO²-reductie in 2050 ten opzichte van 1990. De nadruk in het onderzoek ligt echter op de ambitie voor de komende 20 jaar, met de afgeleide ambitie van 40 procent CO²-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.