Van Keulen Hout en Bouwmaterialen heeft als eerste Amsterdams transportbedrijf Shell gas-to-liquids (GTL) Fuel in gebruik genomen. De nieuwe brandstof kan direct zonder aanpassingen worden gebruikt in voertuigen met een dieselmotor én een bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in grote steden. Onderzoekers uit het Research & Development centrum van Shell in Amsterdam stonden in 1973 aan de wieg van de ontwikkeling van de innovatieve brandstof.

Van Keulen is al meer dan 100 jaar een begrip in Amsterdam. Verkoop en levering van hout- en bouwmaterialen staat voorop in de dagelijkse bedrijfsvoering, maar de onderneming is ook continu bezig met het verbeteren van de eigen footprint.

“Met 16 auto's, een verbruik van 200.000 liter diesel op jaarbasis en 19.500 losadressen per jaar in Amsterdam leveren wij op deze manier een forse bijdrage aan een schonere lucht in de binnenstad,” aldus John Veerman, directeur van Van Keulen.

“Door het gemeentelijk milieubeleid op deze manier in te vullen, kunnen wij onze klanten in de stad ook in de toekomst blijven bedienen. Bijkomend voordeel is dat wij oudere voertuigen zonder extra investeringen langer aan geldende stedelijke emissienormen kunnen laten voldoen. En dat is in deze tijd erg welkom.”

Shell GTL Fuel – een vloeibare brandstof gemaakt uit aardgas

Omdat Shell GTL Fuel vrijwel vrij is van zwavel en aromaten en een hoog cetaangetal heeft, vindt er een schonere verbranding plaats. Hierdoor worden er minder stikstofoxiden, zwaveloxide en fijnstofdeeltjes geproduceerd dan bij conventionele diesel. Roet, en daarmee fijnstof, heeft met name in stedelijke gebieden een zeer negatief effect op de luchtkwaliteit. Shell GTL Fuel kan dus een bijdrage leveren aan de verbetering van de lokale luchtkwaliteit in de grote steden.

In Nederland zal vanaf Shell-depot Arnhem per jaar tachtig miljoen liter Shell GTL Fuel voor de Nederlandse markt, van professionele dieselgebruikers, beschikbaar komen.

Amsterdam – spil in de ontwikkeling van Shell GTL Fuel

“De weg van ontdekking tot succesvolle en grootschalige marktintroductie is een verhaal van lange adem. De wieg van GTL stond 40 jaar geleden aan de IJ-oevers. Wij zijn daarom enorm trots dat GTL nu zijn weg vindt naar de Nederlandse markt, en Amsterdam in het bijzonder,” aldus Marja Zonnevylle, Site Manager van het Shell Technology Centre Amsterdam (STCA).

Gelegen aan de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam, is STCA één van de drie grootste R&D centra van Shell wereldwijd. Circa 1.300 mensen werken hier aan innovatieve en technologische oplossingen om te voorzien in de groeiende behoefte aan energie in de wereld.

Al sinds de oliecrisis in 1973 wordt in dit R&D centrum onderzoek gedaan naar diverse alternatieven voor aardolie als grondstof voor transportbrandstoffen. In 1983 resulteerde laboratoriumonderzoek in de bouw van een proeffabriek waarmee op grotere schaal testen worden gedaan. Tien jaar later investeerde Shell in de eerste commerciële GTL-fabriek in Maleisië. In 2007 start Shell met de bouw van het zogenoemde Pearl GTL-project in Qatar. Deze grootste GTL-fabriek ter wereld is tien keer groter dan die in Maleisië. Vorig najaar is het project opgeleverd en is de productie fasegewijs opgestart.

Ondertussen gaan onderzoekers in Amsterdam door met hun werk; om het GTL-productieproces verder te verbeteren, de kwaliteit van het product te verhogen en de kosten te verlagen.

Van Keulen Hout en Bouwmaterialen B.V.
Tel.: 020 – 460 4325


Shell Mediacontacten
Tel.: 070 – 377 8750